Просторије објекта: ФТН - Ф-блокТрг Доситеја Обрадовић 6Нови Сад

НазивСпратНамена
Библиотека 2232Библиотека
Библиотека B0090Библиотека
Ф 317 3173Канцеларија
Физика 1251Лабораторијски простор
Интернет клуб B0080Студентски парламент
Кабинет 0000Канцеларија
Кабинет 0010Канцеларија
Кабинет 001A0Канцеларија
Кабинет 001B0Канцеларија
Кабинет 0020Канцеларија
Кабинет 0030Канцеларија
Кабинет 0040Канцеларија
Кабинет 0050Канцеларија
Кабинет 0060Канцеларија
Кабинет 0070Канцеларија
Кабинет 0080Канцеларија
Кабинет 0090Канцеларија
Кабинет 010A0Канцеларија
Кабинет 010B0Канцеларија
Кабинет 010C0Канцеларија
Кабинет 010D0Канцеларија
Кабинет 011A0Канцеларија
Кабинет 011B0Канцеларија
Кабинет 011C0Канцеларија
Кабинет 011D0Канцеларија
Кабинет 011E0Канцеларија
Кабинет 1011Канцеларија
Кабинет 1021Канцеларија
Кабинет 1031Канцеларија
Кабинет 1041Канцеларија
Кабинет 1051Канцеларија
Кабинет 1061Канцеларија
Кабинет 1071Канцеларија
Кабинет 1081Канцеларија
Кабинет 1091Канцеларија
Кабинет 1101Канцеларија
Кабинет 1111Канцеларија
Кабинет 1121Канцеларија
Кабинет 113A1Канцеларија
Кабинет 1151Канцеларија
Кабинет 1161Канцеларија
Кабинет 1171Канцеларија
Кабинет 1181Канцеларија
Кабинет 1191Канцеларија
Кабинет 1201Канцеларија
Кабинет 1211Канцеларија
Кабинет 1221Канцеларија
Кабинет 1231Канцеларија
Кабинет 1270Канцеларија
Кабинет 1281Канцеларија
Кабинет 1311Канцеларија
Кабинет 2012Канцеларија
Кабинет 201A2Канцеларија
Кабинет 2032Канцеларија
Кабинет 2042Канцеларија
Кабинет 2052Канцеларија
Кабинет 2062Канцеларија
Кабинет 2072Канцеларија
Кабинет 2082Канцеларија
Кабинет 208A2Канцеларија
Кабинет 2092Канцеларија
Кабинет 2112Канцеларија
Кабинет 2122Канцеларија
Кабинет 2132Канцеларија
кабинет 2142Канцеларија
Кабинет 2152Канцеларија
Кабинет 2172Канцеларија
Кабинет 2182Канцеларија
Кабинет 2202Канцеларија
Кабинет 2212Канцеларија
Кабинет 2222Канцеларија
Кабинет 2262Канцеларија
Кабинет 2272Канцеларија
Кабинет 2282Канцеларија
Кабинет 3023Канцеларија
Кабинет 3033Канцеларија
Кабинет 3043Канцеларија
Кабинет 3053Канцеларија
Кабинет 3063Канцеларија
Кабинет 3073Канцеларија
Кабинет 3083Канцеларија
Кабинет 3093Канцеларија
Кабинет 3103Канцеларија
Кабинет 310A3Канцеларија
Кабинет 3113Канцеларија
Кабинет 3123Канцеларија
Кабинет 3183Канцеларија
Кабинет 3193Канцеларија
Кабинет 3203Канцеларија
Кабинет 3223Канцеларија
Кабинет 3233Канцеларија
Кабинет 3263Канцеларија
Канцеларија 006A0Канцеларија
Канцеларија 006B0Канцеларија
Канцеларија 1131Канцеларија
Канцеларија B0030Канцеларија
Канцеларија B0040Канцеларија
Компјутерска лабораторија за примену софтвера у ИЗЖС 012A0Компјутерске лабораторије
Компјутерска лабораторија за примену софтвера у ИЗЖС 012B0Компјутерске лабораторије
Копирница B0020Остало
Копирница B0130Канцеларија
Лабораторија 1141Лабораторијски простор
Лабораторија за акустику говорне технологије, Лабораторија за диг.обраду сигналу 2252Лабораторијски простор
Лабораторија за диг.телекомун.и телеком.мреже, Лабораторија за радио комуникац. 3143Лабораторијски простор
Лабораторија за дискретне системе и алгоритме 3013Лабораторијски простор
Лабораторија за физику 2 1261Лабораторијски простор
Лабораторија за индустријску електронику 3133Лабораторијски простор
Лабораторија за општу електронику 3163Лабораторијски простор
Лабораторија за оптоелектронику; Лабораторија за основе електротехнике 3153Лабораторијски простор
Лабораторија за развој комуникационог софтвера и технике кодовања 2192Лабораторијски простор
Лабораторија за телекомуникације 2242Лабораторијски простор
Остава Соња Маринковић 0160Гардероба
Остава за спремачице 00D0Гардероба
Остава за спремачице 0140Складиште
Портирница B0010Портирница
Пошта B0070Остало
Рацунски центар математичари 113B1Лабораторија за рад наставничког особља
СЦЕН ЛАБ B0140Слушаоница,учионица
Складиште B0160Књижара
СКРИПТАРНИЦА B0150Књижара
Студентски парламент A1051Студентски парламент
Студентски парламент A1061Студентски парламент
Уционица 0120Слушаоница,учионица
Учионица 208B2Слушаоница,учионица
Учионица A1031Слушаоница,учионица
Зборница 1241Сала