Област Електротехника и рачунарство (ОАС и МАС) - стипендије компаније Schneider Electric DMS NS


25.09.2017. - 08:35 

Schneider Electric DMS NS D.O.O. је специјализована IT компанија из Новог Сада која се бави истраживањем, развојем и софтверским инжењерингом у области електроенергетике-Smart Grid IT, а посебно у области управљања електродистрибутивним предузећима.

Компанија је развила свој оригинални производ ADMS софтвер (Advance Distribution Management System) који представља интегрисано софтверско решење за управљање електричним дистрибутивним системима, у присуству обновљивих извора енергије. Основна сврха ADMS софтвера јесте да се коришћењем врхунског експертског знања из области енергетике и софтверског инжењеринга, на најрационалнији начин, искористе сви расположиви електроенергетски капацитети у електричним дистрибутивним системима, са посебним нагласком на обновљиве изворе енергије, и на тај начин остваре милионске уштеде и спречи прекомерно загађивање животне средине. У последњих неколико година ADMS софтвер је проглашен најбољим решењем у области Smart Grid IT од стране водеће консултантске компаније Gartner SAD.

Наш производ је инсталиран у преко 80 електропривреда широм света, 170 контролних центара са укупно 400 милиона електричних потрошача. Крајем 2014. Schneider Electric DMS NS је са холандском компанијом Gasunie започео производњу софтвера за управљање транспортом гаса. Компанија окупља преко 1000 стручњака из области електроенергетике и софтверског инжењеринга од којих је преко 170 стипендиста.

Студентима на студијском програму Примењено софтверско инжењерство и другим студијским програмима у области Електротехнике и рачунарства, већ од уписане II године студија пружа се могућност да аплицирају за скраћену двонедељну четворочасовну праксу уз испуњавање одређених услова.
Студентима који су уписали III, IV или V годину пружа се могућност да током тронедељне осмочасовне стручне праксе упоредо са студирањем стекну потребна практична искуства у динамичном и инспиративном окружењу.
За оне који су постигли одговарајући успех на факултету, који покажу труд, залагање, као и иновативна и креативна решења током ангажовања на стручној пракси компанија пружа могућност добијања стипендија, а потом и запослења.

Контакт подаци:
studenti@schneider-electric-dms.com
Телефон: 062/886-42-97