Програм подршке привреди


28.01.2013. - 00:00
Последњих неколико година Департман за саобраћај је ангажован на реализацији студија, пројеката, експертиза, из различитих области саобраћаја, којима се значајно доприноси решавању проблема у функционисању појединих региона, градова и предузећа како у нашој земљи тако и у окружењу. У протеклом периоду као посебно значајни могу се издвојити:

• Студије паркирања (Нови Сад, Ниш, Ваљево, Ужице, Бачка Паланка, Шабац),
• Студије јавног градског превоза (Београд, Крагујевац, Бања Лука, Инђија),
• Студије саобраћаја (Нови Сад, Инђија),
• Планови техничке регулације саобраћаја (Рума, Инђија, Брчко, Бијењина, Бања Лука, Сарајево)
• Пројекти техничког регулисања саобраћаја (Нови Сад, Сарајево, Бања Лука)
• Пројекти измене режима саобраћаја (Нови Сад, Суботица, Апатин),
• Саобраћајно-техничка вештачења (Нови Сад, Београд, Крагујевац, Лесковац, Зрењанин, Јагодина, Краљево, Крушевац, Лесковац, Врање, Ниш, Сомбор, Вршац, Београд, Зајечар, Ужице, Шабац и др.).

Департман за саобраћај је, такође, ангажован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја на реализацији четири пројекта од националног и регионалног значаја из области друмског, водног и железничког саобраћаја. У току је опремање Лабораторије за саобраћај и транспорт, која је од изузетног значаја за развој Департмана за саобраћај.
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.