О Департману


30.01.2013. - 00:00
На Департману за саобраћај до сада је дипломирало 1.645 студената од чега 51 инжењер првог степена, 327 дипломираних инжењера-бацхелора, 561 мастер инжењера, и 706 дипломираних инжењера по старим студијским програмима. На овом Департману магистрирало је 45, а докторирало 24 кандидата, а тренутно, на свим студијским програмима Департмана за саобраћај студира око 1050 студената.

Студије на Департману за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду су подељене на три степена.

Први степен студија - основне студије, траје четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ (Европски систем преносивих бодова) укључујући и Завршни рад који у ЕПБС систему вреди 15 ЕСПБ.
Приликом уписа студент се уписује на један од следећих студијских програма:

1. Саобраћај и транспорт
2. Поштански саобраћај и телекомуникације

Након завршетка четврте године стиче се звање инжењер академских студија -бацхелор.

Други степен студија - дипломске академске - мастер студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија, који у ЕПБС систему вреде додатних 60 ЕСПБ.
Након завршетка другог степена студент стиче звање дипломирани инжењер-мастер.

Трећи степен студија - докторске студије трају три године (шест семестара) и представљају наставак академских - мастер студија (који у ЕПБС систему вреде додатних 180 ЕСПБ).

На Департману за саобраћај функционишу 4 катедре:
Катедра за друмске саобраћајне системе,
Катедра за технологије транспортно-логистичких система,
Катедра за логистику и интермодални транспорт,
Катедра за поштански саобраћај и комуникације.