Predmet: Snimanje i analiza kretanja (17 - IAM006)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2015..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Generisanje prostora na osnovu slikadada
Animacija karakteradada
Sticanje novih znanja vezanih za: snimanje kretanja krutih tela i ljudskih pokreta, analizu i postprocesiranje snimljenog kretanja i mogućnosti primene.
Osposobljavanje za samostalan rad sa sistemom za snimanje kretanja firme Vikon. Upoznavanje sa opremom i načinom sprovođenja postupka snimanja. Familijarizovanje sa postojećim modelima za snimanje i učenje postupka za kreiranje novih modela koji se pridružuju objektu/subjektu koji se snima. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni istraživački rad u oblasti vezanoj za predmet. Samostalni istraživački rad obuhvata pregled aktuelne naučne literature vezane za oblast snimanja i analize kretanja čoveka i realizaciju aplikacija i/ili animacija baziranih na snimljenim pokretima.
Upoznavanje sa predmetom. Reprezentacija ljudskog kretanja. Modelovanje razgranatih sistema. Direktna i inverzna kinematika. Snimanje i sinteza hoda. Snimanje i sinteza ostalih tipova pokreta. Snimanje i sinteza facijalnih ekspresija. Postprocesiranje i metode optimizacije snimljenih pokreta. Primena u oblasti robotike, industrije zabave, medicine, sporta, umetnosti...
Oblici izvođenja nastave su: predavanja, praktičan rad u laboratoriji za snimanje i analizu kretanja, izrada projekta i konsultacije. Na predavanjima se izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata. Praktični deo studenti savladavaju radom na računaru.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
1. Zatsiorsky, Vladimir M.Kinematics of human motion1998Human KineticsEngleski
Tobon, RicardoThe Mocap Book: A Practical Guide to the Art of Motion Capture2010Foris ForceEngleski
-Odabrani radovi sa konferencija i iz časopisa.- Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Raković dr Mirko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nikolić dr Milutin
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kekeljević dr Igor
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milić Lazar
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Miščević Milan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Paunović Aleksa
Asistent

Računarske vežbe