vanr. prof. dr Igor Kekeljević


Nedostaje slika

dr Igor Kekeljević

Vanredni profesor


Telefon0214852246
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKancelarija računarski centar 013

Rođen u Novom Sadu 1979. godine. Uradio je brojne komercijalne projekte, ilustracije udžbenika, animirane sekvence za video igre, TV reklame, veb sajtove. Uradio je 4 autorska animirana filma: "Seme" (2002), "Robot Sima" (2013), "Klokman" (2013), Jaletova Venera (2016). Trenutno radi kao asistent na studijskom programu Animacija u inženjerstvu, i u Razvojnom timu fakulteta na kao dizajner interfejsa i grafički dizajner.

Vanredni profesor
01.03.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa magistraturom26.06.2013.01.09.2014.Računarski centar
Saradnik u nastavi12.12.2011.01.06.2013.Računarski centar
Saradnik - projektant programer15.10.2009.01.09.2010.Računarski centar
Docent iz polja umetnosti01.03.2017.28.02.2022.Katedra za animaciju u inženjerstvu
Docent01.03.2017.01.07.2018.Katedra za animaciju u inženjerstvu
Asistent sa doktoratom13.05.2016.01.02.2017.Katedra za animaciju u inženjerstvu
Asistent sa magistraturom01.10.2014.01.04.2016.Katedra za animaciju u inženjerstvu
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.02.2016.18.05.2022.Katedra za animaciju u inženjerstvu
Šef katedre06.10.2022.15.11.2023.Katedra za animaciju u inženjerstvu
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Likovne umetnosti

Akademija umetnosti

2002

Pobuna tela

Magistratura

Likovne umetnosti

Akademija umetnosti

2006

Jaletova Venera

Doktorat

Primenjene umetnosti i dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuMartovski Festival, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, Belgrade, Serbia (HIND), 2018
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuMartovski Festival, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, Belgrade, Serbia (Venus of Jale), 2017
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuAnimanima, International Animation Festival, World Panorama, Cacak, Serbia (Venus of Jale), 2017
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuBalkanima, European Animated Film Festival, Competition Program, Belgrade, Serbia (Venus of Jale), 2016
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuBalkanima, European Animated Film Festival, Competition Program, Belgrade, Serbia (Clockman), 2014
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuFESA, Festival of European Student Animation, Competition Program, Belgrade, Serbia (Clockman, Robot Sima), 2013
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuBelgrade documentary and short film festival, Additional Program - Belgrade Animation Schools 2, Belgrade, Serbia (Clockman, Robot Sima), 2015
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuSupertoon International Animated Film Festival, Šibenik, Additional Program - Belgrade Animation Schools, Belgrade, Serbia (Clockman, Robot Sima), 2015
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuConstantin's Gold Coin, International Animated Film Festival, Niš, Serbia (Clockman, Robot Sima), 2015
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuVIDEOMEDEJA, International Video Festival, Novi Sad, Serbia (Venus of Jale), 2016
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuFESA, Festival of European Student Animation, Competition Program, Belgrade, Serbia (Venus of Jale), 2016
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuFrog Film Festival, International Film Festival, Žabljak, Montenegro (HIND), 2017
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuBanjaluka, International Animated Film Festival, Banja luka, BIH (HIND), 2017
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuCMS International Children’s Film Festival – CMS ICFF, Lucknow, India (HIND), 2018
(UD21) nagrade i priznanja za umetnički doprinos u dramskom i audiovizuelnom umetničkom delu na smotrama i festivalima u zemlji i inostranstvuSpecial Jury Mention, FESA 2016, Belgrade (Venus of Jale)
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomPopkonstantinović B., Perišić A., Kekeljević I.: Fly-through Animation at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2011, Vol. 9, No 2, pp. 277-287, ISSN 0354-4605, UDK: 004.925:004.928:72(497.113)=111
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObradović R., Vejnović T., Kekeljević I., Vejnović A., Višnjevac N., Raković M., Milatović S.: PRE PRODUCTION FOR DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL 3D ANIMATION ACCORDING TO VEJNOVIC MODIFICATION OF THE CESAREAN SECTION TECHNIQUE, 5. International Conference moNGeometrija, Beograd: Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG), Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade, 23-26 Jun, 2016, pp. 338-350, ISBN 978-86-7466-614-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObradović R., Letić J., Vujanović M., Banjac B., Kekeljević I., Dimitrijević M., Malešević B.: DOMINANT PRE-EXAM OBLIGATIONS AS A BASIS FOR SUCCESSFUL STUDENTS WORK, 4. International Conference moNGeometrija, Vlasina: Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš, Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, 20-22 Jun, 2014, pp. 337-347, ISBN 978-86-88601-14-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVujanović V., Perišić I., Maksimović M., Kekeljević I.: The role of visualization in the Building Management System, 2. International Conference on Applied and Information Technologies, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin” Djure Djakovica bb, Zrenjanin, Republic of Serbia, 25 Oktobar, 2013, pp. 102-107, ISBN ISBN 978-86-7672-211
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVujanović M., Janev J., Kekeljević I., Perišić A., novaković a.: Practice in Applying Fine Arts Subjects at Computer Graphic - Engineering Animation Studies, 3. International Conference moNGeometrija, Novi Sad, 21-24 Jun, 2012
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaObradović R., Vujanović M., Popkonstantinović B., Šiđanin P., Beljin B., Kekeljević I.: Fine Arts Subjects at Computer Graphics Studies at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 1, pp. 143-147, ISSN 1840-1503
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZečević I., Perišić B., Bjeljac P., Perišić I., Kekeljević I.: Nastavnički android servisi, 21. TREND - Trendovi razvoja, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, 23-26 Februar, 2015, pp. 220-223, ISBN 978-86-7892-680-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPerišić I., Kekeljević I., Venus D.: Model Driven Dynamic Resources Finder (MDD_RF) The University of Novi Sad Campus Case Study, Infoteh, Jahorina, 2014, Vol. 300, No 13, pp. 1257-1261, ISSN konferencija, 13. Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo, 19-21 Mart, 2014, pp. 1257-1261, ISBN ISBN 978-99955-763-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZečević I., Perišić B., Venus D., Perišić I., Bjeljac P., Kekeljević I.: Nastavnički web-portal - podrška operativnom radu nastavnog osoblja visokoškolskih ustanova, 20. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 24-27 Februar, 2014, pp. 219-222, ISBN 978-86-7892-594-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPerišić I., Kekeljević I., Perišić B., Venus D.: Razvoj baze grafičkih prikaza u sklopu elektronskog informacionog pulta (e_Info_pult), , 2013, Vol. 12, No 0, pp. 928-932, 12. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 20-22 Mart, 2013, pp. 928-932, ISBN 978-99955-763-1-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZečević I., Bjeljac P., Kekeljević I., Perišić I.: MDA pristup u realizaciji izveštajnog podsistema informacionih sistema, 12. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, 20-22 Mart, 2013, pp. 658-663, ISBN 978-99955-763-1-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniČeko G., Perišić I., Kekeljević I.: Model i programsko rešenje za podršku procesu realizacije nastave, 12. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, 20-22 Mart, 2013, pp. 567-571, ISBN 978-99955-763-1-8
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaKekeljević I.: Jaletova Venera, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 2016
(M72) Odbranjen magistarski radKekeljević I.: Odbrana magistarskog rada iz likovnih umetnosti - slikarstva, na temu "Pobuna Tela"., 2006
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Kekeljević I., Graić I., Perišić I.: Sajt za Sajam zaposljavanja i praksi: http://www.moj-prvi-posao.com, 2012
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Obradović R., Popkonstantinović B., Štulić R., Kekeljević I.: sajt moNGeometrija za Srpsko udruženje za geometriju i grafiku (SUGIG) http://www.mongeometrija.com/, 2011
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Obradović R., Kekeljević I., Perišić I.: sajt za studijski program Računarska grafika-Animacija u inženjerstvu http://www.racunarska-grafika.com/, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Kekeljević I., Grković V., Šobić V., Perišić I.: Sajt za Tehnologije korišćenja biomase: http://tehnologije-koriscenja-biomase.ftn.uns.ac.rs/, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Zečević I., Perišić B., Kekeljević I.: Programska podrška - WEB servisima kandidata za upis na Fakultet, rađeno za: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, korisnik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2007
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Zečević I., Perišić B., Kekeljević I.: Programska podrška - Studentskim WEB-servisima Verzija 2.0, rađeno za: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, korisnik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2007
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloAnimated short "The Seed", 3D, 00:01:36, 2002
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloAnimated short "Robot Sima", 3D, 00:01:21, 2013
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloAnimated short "Clockman", 3D, 00:05:11, 2013
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloAnimated short "Venus of Jale", 3D, 00:04:57, 2016
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloAnimated short "Head is not Dead", 3D, 00: 08:08, New Silhouette Studio, key responsibilities: Production Coordinator, CG Supervisor, Character Design, Lead Animator, 2017
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetKekeljević I.: Macromedia Flash: Multimedija u savremenoj nastavi, Novi Sad, CNTI, 2006
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetKekeljević I.: Klasična animacija, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2018, ISBN 978-86-6022-108-9
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetKekeljević I.: Slobodoručno crtanje, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2012, ISBN 978-86-7892-674-7
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorDigitalna umetnostUniverzitet u Novom Sadu01.03.2022.
Docent iz polja umetnostiDigitalna umetnostUniverzitet u Novom Sadu01.03.2017.
Asistent 1 - magistarUmetnost primenjena u arhitekturi, tehnici i dizajnu-klasična animacijaFakultet tehničkih nauka08.07.2016.
Saradnik u nastaviUmetnost primenjena na arhitekturi, tehniku i dizajn01.12.2013.
Asistent - stari nazivUmetnost primenjena u arhitekturi, tehnici i dizajnu-klasična animacijaUniverzitet u Novom Sadu26.06.2013.