Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Nikola Zorić (ST 3/2014)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Pokazatelji performansi sistema intermodalnog transporta
Tema (Eng):Performance Indicators of Intermodal Transport System
Datum odbrane:11.10.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSvetlana Nikoličić
Redovni profesor
MentorMarinko Maslarić
Vanredni profesor
ČlanDejan Mirčetić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Aleksandra Milanović (SP 27/2015)
Studijski program:Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA SA ATMOSFERSKOM KANALIZACIJOM, PARKING PROSTOROM, PEŠAČKIM STAZAMA I JAVNOM RASVETOM
Tema (Eng):Construction of a road with atmospheric sewage, parking space, footpaths and public lighting
Datum odbrane:05.10.2022. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSlaviša Dumnić
Docent
MentorPredrag Atanasković
Redovni profesor
ČlanĐorđije Dupljanin
Asistent sa doktoratom
 
Student:Vukašin Pavković (RA 212/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primer rešenja automatskog upravljanja i nadzora sistema u prepumpnim stanicama
Tema (Eng):An example of solution for automation control and supervisory for the lift station systems
Datum odbrane:05.10.2022. 09:30
Mesto odbrane:NT415 - NTP-415
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorVelimir Čongradac
Redovni profesor
ČlanŽeljko Kanović
Vanredni profesor
 
Student:Aleksandar Grahovac (e1 53/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Paralelizacija DFA algoritma za obuku dubokih neuronskih mreža
Tema (Eng):Parallelisation of DFA Algorithm for Deep Neural Network Training
Datum odbrane:04.10.2022. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikRastislav Struharik
Redovni profesor
MentorStaniša Dautović
Vanredni profesor
ČlanZoran Ovcin
Docent
 
Student:Tijana Terzić (E1 23/2020)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Proračun nesimetričnih tokova snaga distributivnih mreža sa distributivnim generatorima zasnovanim na ureĎajima energetske elektronike
Tema (Eng):CALCULATION OF UNBALANCED POWER FLOW OF DISTRIBUTION NETWORKS WITH DISTRIBUTED GENERATORS BASED ON POWER ELECTRONIC DEVICES
Datum odbrane:04.10.2022. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNikola Vojnović
Docent
MentorLuka Strezoski
Docent
ČlanKsenija Doroslovački
Vanredni profesor
 
Student:Milutin Ćirović (EE 170/2017)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza performansi distribuirane alokacije resursa u LTE-V2X Mode 4
Tema (Eng):Performance analysis of distributed resource allocation in LTE-V2X Mode 4
Datum odbrane:03.10.2022. 11:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMladen Kovačević
Docent
MentorDejan Vukobratović
Redovni profesor
ČlanMilica Petković
Asistent sa doktoratom
 
Student:Vuk Milosavljević (BI 58/2018)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Dijagnoza i praćenje Parkinsonove bolesti uz primenu mašinskog učenja
Tema (Eng):Diagnosis and monitoring of Parkinson's disease with application of machine learning
Datum odbrane:03.10.2022. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikTatjana Lončar-Turukalo
Redovni profesor
MentorMilan Sečujski
Redovni profesor
ČlanNikša Jakovljević
Vanredni profesor
 
Student:Dragana Martinov (EE 35/2017)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena OWC tehnologije u okviru IoT sistema
Tema (Eng):OWC technology applications in IoT systems
Datum odbrane:03.10.2022. 10:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMladen Kovačević
Docent
MentorDejan Vukobratović
Redovni profesor
ČlanMilica Petković
Asistent sa doktoratom
 
Student:Anica Josipović (ST 1/2018)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:ANALIZA EFIKASNOSTI NAPREDNIH SISTEMA OBUKE VOZAČA
Tema (Eng):ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ADVANCED DRIVER TRAINING SYSTEMS
Datum odbrane:03.10.2022. 09:00
Mesto odbrane:211 - Kabinet
Komisija

PredsednikMarinko Maslarić
Vanredni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Dajana Stegić (AU 18/2018)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Socijalno stanovanje - izmeštanje i revitalizacija naselja "Simo Matavulj" u Novom Sadu
Tema (Eng):Social housing - displacement and revitalization of "Simo Matavulj" settlement in Novi Sad
Datum odbrane:03.10.2022. 08:00
Mesto odbrane:509 - Kabinet
Komisija

PredsednikDragana Konstantinović
Vanredni profesor
MentorMiljana Zeković
Vanredni profesor
ČlanMaja Momirov
Asistent-master
 
Student:Dobrica Gligorić (EE 119/2011)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Model jedinice baterijskog skladištenja energije povezane na električnu mrežu
Tema (Eng):Model of the grid-connected battery energy storage unit
Datum odbrane:30.09.2022. 16:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMarko Vekić
Vanredni profesor
MentorStevan Grabić
Vanredni profesor
ČlanDejan Reljić
Docent
 
Student:Aleksej Tovilović (EE 103/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija metode sumiranja struja i korekcije napona u programskom jeziku FORTRAN
Tema (Eng):Backward-forward sweep load flow implementation in Fortran
Datum odbrane:30.09.2022. 15:30
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikStevan Cvetićanin
Docent
MentorNikola Vojnović
Docent
ČlanMarko Obrenić
Docent
 
Student:Andrea Pavlović (EE 38/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Dva alogritma za proračun tokova snaga radijalnih distributivnih mreža
Tema (Eng):Two algorithms for the power flow calculation of radial distribution networks
Datum odbrane:30.09.2022. 15:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikStevan Cvetićanin
Docent
MentorNikola Vojnović
Docent
ČlanMarko Obrenić
Docent
 
Student:Ognjen Šumaruna (O2 16/2021)
Studijski program:Geodezija i geoinformatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Integracija openBIM standarda u geoprostorni domen za razvoj 3D geoportala
Tema (Eng):Integration of the openBIM standards into a geospatial domain for the development of 3D geoportals
Datum odbrane:30.09.2022. 14:30
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikAleksandra Radulović
Vanredni profesor
MentorDubravka Sladić
Vanredni profesor
ČlanVesna Stojaković
Redovni profesor
 
Student:Aleksandar Nikolov (ST 59/2018)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kontejnerske brodarske alijanse
Tema (Eng):Container shipping alliance
Datum odbrane:30.09.2022. 13:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSvetlana Nikoličić
Redovni profesor
MentorMarinko Maslarić
Vanredni profesor
ČlanDejan Mirčetić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Marko Njegomir (SW 38/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Predikcija štetne interakcije lekova pomoću grafovske neuronske mreže
Tema (Eng):Predicting drug-drug interactions with graph neural network
Datum odbrane:30.09.2022. 13:30
Mesto odbrane:NT309 - NTP-309
Komisija

PredsednikNikola Luburić
Docent
MentorJelena Slivka
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Kovačević
Redovni profesor
 
Student:Mladen Gačević (II 58/2014)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:ISPUNJENJE ZAHTEVA STANDARDA ISO 9001 PRIMENOM LEAN ALATA
Tema (Eng):FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE STANDARDS ISO 9001 USING LEAN TOOLS
Datum odbrane:30.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:209 - Kabinet
Komisija

PredsednikStevan Milisavljević
Vanredni profesor
MentorDragoljub Šević
Vanredni profesor
ČlanNebojša Brkljač
Docent
 
Student:Jovana Matković (MH 12/2018)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Elektronsko opterećenje za ispitivanje izvora napajanja pomoću HIL uređaja
Tema (Eng):DC load interface for testing power supplies using Hardware-in-Loop device
Datum odbrane:30.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikSrđan Savić
Docent
MentorMiodrag Brkić
Docent
ČlanJovan Bajić
Vanredni profesor
 
Student:Aleksa Paunović (F2 4/2020)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:KREIRANJE EDUKATIVNE ANIMACIJE UZ KORIŠĆENJE PROŠIRENE REALNOSTI NA WEB PLATFORMI
Tema (Eng):CREATION OF EDUCATIONAL ANIMATION USING AUGMENTED REALITY ON THE WEB PLATFORM
Datum odbrane:30.09.2022. 12:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDragan Ivetić
Redovni profesor
MentorRatko Obradović
Redovni profesor
ČlanNenad Kuzmanović
Asistent iz umetničkog polja
 
Student:Milica Ocić (GI 27/2018)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Efektivno oglašavanje propagandne akcije „Ćutnjom se širi“
Tema (Eng):Effective advertising of the "Ćutnjom se širi" campaign
Datum odbrane:30.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikStefan Đurđević
Docent
MentorUroš Nedeljković
Redovni profesor iz polja umetnosti
ČlanIvan Pinćjer
Docent
 
Student:Stanislav Vinković (IM 89/2016)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uticaj inovativne primene proizvoda na poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća
Tema (Eng):The impact of innovative application of agricultural products on the development of competitiveness of the economy of the Republic of Serbia
Datum odbrane:30.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:301 - Kabinet
Komisija

PredsednikNebojša Ralević
Redovni profesor
MentorJelena Borocki
Redovni profesor
ČlanVladimir Đaković
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Đokić (A1 35/2018)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:ENTERIJER RIBLJEG RESTORANA U SKLOPU RADNIČKOG UNIVERZITETA U NOVOM SADU
Tema (Eng):INTERIOR DESIGN OF FISH RESTAURANT AT RADNICKI UNIVERSITET, NOVI SAD, SERBIA
Datum odbrane:30.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:403 - AH2
Komisija

PredsednikMarko Todorov
Vanredni profesor
MentorIvana Miškeljin
Vanredni profesor
ČlanSenka Bajić
Docent
 
Student:Nina Jovanović (GI 48/2018)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena fotomanipulacije u dizajnu korisničkog interfejsa
Tema (Eng):Application of photo manipulation in user interface design
Datum odbrane:30.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikŽivko Pavlović
Vanredni profesor
MentorIvana Jurič
Docent
ČlanBojan Banjanin
Asistent sa doktoratom
 
Student:Tara Milačić (GI 86/2018)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROCES DIZAJNA I PROJEKTOVANjA KOMPOSTABILNIH KESA ZA POTREBE PRODAVNICA ODEĆE CROPP
Tema (Eng):The process of designing a compostable bags for the needs of Cropp clothing stores
Datum odbrane:30.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:MIGRI - Učionica
Komisija

PredsednikSandra Dedijer
Vanredni profesor
MentorGojko Vladić
Vanredni profesor
ČlanNemanja Kašiković
Vanredni profesor
 
Student:Goran Miloš (II 28/2017)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PREDLOG MERA ZA UNAPREĐENJE SKLADIŠNOG POSLOVANJA U ORGANIZACIJI „APATINSKA PIVARA-DC“ NOVI SAD
Tema (Eng):The proposed measures for suggestions on improving the warehouse labor in the organization “Apatinska pivara - DC” Novi Sad
Datum odbrane:30.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikNebojša Brkljač
Docent
MentorStevan Milisavljević
Vanredni profesor
ČlanVijoleta Vrhovac
Asistent-master
 
Student:Jovana Bogičević (A1 51/2019)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Održivi sistemi u arhitekturi prikazani projektom eko imanja u Vrdniku
Tema (Eng):SUSTAINABLE SYSTEMS IN ARCHITECTURE SHOWN BY THE ECO FARM PROJECT IN VRDNIK
Datum odbrane:30.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:403 - AH2
Komisija

PredsednikMarko Todorov
Vanredni profesor
MentorIgor Maraš
Vanredni profesor
ČlanSenka Bajić
Docent
 
Student:Teodora Gvoka (F1 35/2020)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Ambalaža od recikliranih papirnih materijala
Tema (Eng):Recycled paper material packaging
Datum odbrane:30.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:MIGRI - Učionica
Komisija

PredsednikSandra Dedijer
Vanredni profesor
MentorGojko Vladić
Vanredni profesor
ČlanMilan Rackov
Vanredni profesor
 
Student:Jelena Isakov (GI 65/2015)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Softveri u grafičkom inženjerstvu
Tema (Eng):Software in graphic engineering
Datum odbrane:30.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikNemanja Kašiković
Vanredni profesor
MentorŽeljko Zeljković
Vanredni profesor
ČlanSaša Petrović
Asistent sa doktoratom
 
Student:Mladen Mihailović (GT 2/2018)
Studijski program:Čiste energetske tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Inženjerski aspekti pokretanja biogas postrojenja
Tema (Eng):Engineering aspects of biogas plant start-up
Datum odbrane:30.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:012 - Ucionica 012
Komisija

PredsednikĐorđe Đatkov
Vanredni profesor
MentorMiodrag Višković
Docent
ČlanBojana Zoraja
Asistent - dr nauka
 
Student:Tanja Marjanović (IM 14/2007)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:UNAPREĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE U SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU „LASTA“
Tema (Eng):IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM ENVIRONMENTAL PROTECTION IN TRANSPORT COMPANY "LASTA"
Datum odbrane:30.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikNebojša Brkljač
Docent
MentorStevan Milisavljević
Vanredni profesor
ČlanVijoleta Vrhovac
Asistent-master
 
Student:Ranko Kovačević (MP 15/2018)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:ISPITIVANjE OBRADLjIVOSTI LEGURE ALUMINIJUMA EN AW-7075 PRI OBRADI STRUGANjEM
Tema (Eng):Investigation on machinability of aluminum alloy EN AW-7075 during turning process
Datum odbrane:30.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarin Gostimirović
Redovni profesor
MentorMilenko Sekulić
Redovni profesor
ČlanAco Antić
Redovni profesor
 
Student:Kristina Stjepanović (PR 128/2015)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Pregled nacionalne zakonske regulative za procenu izloženosti elektromagnetskim poljima opšte populacije i profesionalnog osoblja
Tema (Eng):Overview of national legislation for the assessment of exposure to electromagnetic fields of the general population and professional personnel
Datum odbrane:30.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikDragan Kljajić
Docent
MentorNikola Đurić
Redovni profesor
ČlanTeodora Spasić
Asistent-master
 
Student:Sanja Marjanović (A1 30/2019)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Polivalentna stambena arhitektura
Tema (Eng):Polyvalent residental architecture
Datum odbrane:30.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:403 - AH2
Komisija

PredsednikMarko Todorov
Vanredni profesor
MentorIgor Maraš
Vanredni profesor
ČlanSenka Bajić
Docent
 
Student:Vanja Ilić (GI 33/2018)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRIMENA FOTOMANIPULACIJE U REKLAMNE SVRHE AUTOMOBILA
Tema (Eng):Application of photo manipulation for car advertising purposes
Datum odbrane:30.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikNemanja Kašiković
Vanredni profesor
MentorIvana Jurič
Docent
ČlanRastko Milošević
Asistent sa doktoratom
 
Student:Milana Vučković (II 56/2018)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Predlog mera za unapređenje u procesu rada skladišta u preduzeću „Kovis BP“
Tema (Eng):Proposal of measures improvement in the work process of the warehouse in the company “KOVIS BP”
Datum odbrane:30.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikNebojša Brkljač
Docent
MentorStevan Milisavljević
Vanredni profesor
ČlanVijoleta Vrhovac
Asistent-master
 
Student:Gala Šikoparija (IM 38/2017)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Faktori razvoja ljudskih resursa u javnom sektoru
Tema (Eng):Factors of human resources development in the public sector
Datum odbrane:30.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:ITC04 - ITC 004
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanJelena Ćulibrk
Docent
 
Student:Milica Vilovski (ZZ 4/2018)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Ko - insineracija gumenog otpada u cementarama
Tema (Eng):Co-incineraton of rubber waste in cement plants
Datum odbrane:30.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBojan Batinić
Vanredni profesor
MentorNemanja Stanisavljević
Vanredni profesor
ČlanZorica Mirosavljević
Asistent - dr nauka
 
Student:Mihajlo Pantić (EE 15/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primjena proporcionalno-rezonantnih regulatora u elektromotornim pogonima
Tema (Eng):Proportional-resonant current control in AC drives
Datum odbrane:30.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:NT210 - NTP-210
Komisija

PredsednikAleksandar Stanisavljević
Docent
MentorVladimir Popović
Docent
ČlanDejan Jerkan
Docent
 
Student:Slaven Petković (H1 8/2021)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Projektovanje i realizacija jednog prototipa mobilnog manipulatora
Tema (Eng):Design and prototype of a mobile manipulator
Datum odbrane:30.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:125 - MI-125
Komisija

PredsednikMilutin Nikolić
Vanredni profesor
MentorMirko Raković
Vanredni profesor
ČlanKalman Babković
Vanredni profesor
 
Student:Dunja Malešević (I2 88/2013)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Primena Poka-Yoke u trgovinskom lancu
Tema (Eng):Application of Poka-Yoke in the retailer chain
Datum odbrane:30.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikMilovan Lazarević
Redovni profesor
MentorNemanja Sremčev
Vanredni profesor
ČlanBorislav Savković
Vanredni profesor
 
Student:Aleksandar Bukovski (IM 25/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Hibridni pristup kvantifikovanja rizika u procesima investiranja
Tema (Eng):Hybrid approach in quantifying risk in investment processes
Datum odbrane:30.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:301 - Kabinet
Komisija

PredsednikNebojša Ralević
Redovni profesor
MentorVladimir Đaković
Vanredni profesor
ČlanJelena Borocki
Redovni profesor
 
Student:Mirna Ćirić (MH 19/2018)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Automatizacija sušare peska sa fluidizovanim slojem
Tema (Eng): Automation of fluidized bed sand dryer
Datum odbrane:30.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMitar Jocanović
Redovni profesor
MentorDragana Oros
Docent
ČlanSrđan Tegeltija
Docent
 
Student:Aleksandar Kičić (H1 9/2021)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:MAPIRANJE, LOKALIZACIJA I NAVIGACIJA PO NERAVNOM TERENU AUTONMNO VOĐENOG VOZILA PROMJENLJIVE GEOMETRIJE
Tema (Eng):MAPPING, LOCALIZATION AND NAVIGATION ON UNEVEN TERRAIN OF AUTOMATED GUIDED VEHICLE WITH VARIABLE GEOMETRY
Datum odbrane:30.09.2022. 09:30
Mesto odbrane:125 - MI-125
Komisija

PredsednikKalman Babković
Vanredni profesor
MentorMilutin Nikolić
Vanredni profesor
ČlanMirko Raković
Vanredni profesor
 
Student:Nina Čegar (AU 26/2018)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Novi model kuće trgovine u revitalizovanom kompleksu "Agrohem"
Tema (Eng):The new model of a shopping house in the revitalized complex "Agrohem"
Datum odbrane:30.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:509 - Kabinet
Komisija

PredsednikMilena Krklješ
Redovni profesor
MentorMiljana Zeković
Vanredni profesor
ČlanMarko Jovanović
Docent
 
Student:Veljko Mošorinski (e2 57/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Implementacija proširenja IntelliJ razvojnog okruženja za podršku rada sa ElasticSearch platformom
Tema (Eng):PLUGIN IMPLEMENTATION OF THE INTELLIJ DEVELOPMENT ENVIRONMENT TO SUPPORT WORK WITH THE ELASTICSEARCH PLATFORM
Datum odbrane:30.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:NT309 - NTP-309
Komisija

PredsednikStevan Gostojić
Vanredni profesor
MentorDragan Ivanović
Redovni profesor
ČlanLidija Ivanović
Redovni profesor
 
Student:David Knežević (ES 6/2019)
Studijski program:Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Inercija u elektromotornim pogonima i pogonima električnih vozila
Tema (Eng):Inertia in electric motor drives and electric vehicle drives
Datum odbrane:30.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikZoltan Čorba
Vanredni profesor
MentorDragan Milićević
Vanredni profesor
ČlanBane Popadić
Docent
 
Student:Boško Milićević (ES 9/2018)
Studijski program:Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije
Nivo studija:Osnovne strukovne studije
Tema:Hibridna proizvodnja električne energije iz fosilnih goriva i solarne energije
Tema (Eng):Hybrid production of electricity from fossil fuels and solar energy
Datum odbrane:30.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:NT005 - NTP-005
Komisija

PredsednikBane Popadić
Docent
MentorZoltan Čorba
Vanredni profesor
ČlanDragan Milićević
Vanredni profesor
 
Student:Jovan Gmizić (II 49/2018)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj korisničke aplikacije za nadzor i upravljanje procesom rada stanice za sortiranje
Tema (Eng):Development of a user application for monitoring and control of the working process of the sorting station
Datum odbrane:30.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikGordana Ostojić
Redovni profesor
MentorVule Reljić
Docent
ČlanIvana Milenković
Vanredni profesor
 
Student:Filip Pinjuh (RA 174/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Algoritmi za pronalaženje izgubljenih lozinki u Etereum novčanicima
Tema (Eng):Algorithms for password recovery in Ethereum keystores
Datum odbrane:30.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:NT415 - NTP-415
Komisija

PredsednikSrđan Vukmirović
Redovni profesor
MentorDarko Čapko
Redovni profesor
ČlanMilan Rapaić
Redovni profesor
 
Student:Nikolina Pejanović (ST 34/2016)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRITISAK VRŠNjAKA KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI MLADIH U SAOBRAĆAJU
Tema (Eng):PEER PRESSURE AS A FACTOR OF YOUTH SAFETY IN TRAFFIC
Datum odbrane:30.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:211 - Kabinet
Komisija

PredsednikMarinko Maslarić
Vanredni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Slađana Lukić (GI 77/2016)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Ispitivanje kvaliteta otiska dobijenih štampom na grafičkom sistemu Xerox color C75
Tema (Eng):Examination of print quality obtained by printing on Xerox color C75
Datum odbrane:30.09.2022. 08:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikŽeljko Zeljković
Vanredni profesor
MentorNemanja Kašiković
Vanredni profesor
ČlanRastko Milošević
Asistent sa doktoratom
 
Student:Uroš Petrić (SW 61/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Sistem za predviđanje forme NBA igrača
Tema (Eng):A sistem for predicting the form of NBA players
Datum odbrane:30.09.2022. 08:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMarko Marković
Docent
MentorSiniša Nikolić
Docent
ČlanStevan Gostojić
Vanredni profesor
 
Student:Gabriela Poljak (S2 2/2021)
Studijski program:Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Određivanje redosleda trke Formule 1 korišćenjem različitih metoda optimizacije
Tema (Eng):Determining the order of Formula 1 races using different optimization methods
Datum odbrane:30.09.2022. 08:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikPredrag Atanasković
Redovni profesor
MentorSlaviša Dumnić
Docent
ČlanMiloš Šešlija
Docent
 
Student:Njegoš Blagojević (SW 18/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Preporuka sadržaja u okviru društvene mreže poput Instagram-a
Tema (Eng):Content suggesting in Instagram like social network
Datum odbrane:30.09.2022. 08:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMarko Marković
Docent
MentorSiniša Nikolić
Docent
ČlanStevan Gostojić
Vanredni profesor
 
Student:Mila Prokin (AU 63/2017)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Revitalizacija upravne zgrade rudnika u Vrdniku
Tema (Eng): Revitalization of the Administrative Building of the Mine in Vrdnik
Datum odbrane:29.09.2022. 18:00
Mesto odbrane:407 - AH5
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorMirjana Sladić Todorov
Docent
ČlanDimitrije Nikolić
Docent
 
Student:Veljko Tošić (SW 55/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Sistem za podršku prevoza ljudi deljenjem vozila baziran na mikroservisnoj arhitekturi
Tema (Eng):A system for people transportation support by vehicle sharing based on the microservice architecture
Datum odbrane:29.09.2022. 18:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMilan Vidaković
Redovni profesor
MentorIgor Dejanović
Vanredni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Nikola Jerković (AU 92/2015)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Detektovanje problema podele istorijskih stambenih kuća podužnog tipa u Vojvodini i iznalaženje arhitektonskog rešenja
Tema (Eng):Detecting the Problem of Dividing Historic Residential Houses of Longitudinal Type in Vojvodina and Finding an Architectural Solution
Datum odbrane:29.09.2022. 17:30
Mesto odbrane:407 - AH5
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorMirjana Sladić Todorov
Docent
ČlanDimitrije Nikolić
Docent
 
Student:Ivan Inđić (E2 137/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Poređenje infrastrukturnih alata Terraform i Pulumi
Tema (Eng):Comparison of infrastructure tools Terraform and Pulumi
Datum odbrane:29.09.2022. 17:30
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikDragan Ivetić
Redovni profesor
MentorDunja Vrbaški
Docent
ČlanKsenija Doroslovački
Vanredni profesor
 
Student:Nikola Jovićević (PR 76/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Upotreba TLA+ specifikacije i Model Based Testing-a u testiranju dizajna i implementacije distribuiranih i konkurentnih sistema
Tema (Eng):The use of TLA+ specification and Model Based Testing in design and implementation testing of distributed and concurrent systems
Datum odbrane:29.09.2022. 17:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSrđan Vukmirović
Redovni profesor
MentorDarko Čapko
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Isidora Stanić (SW 16/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Aplikacija za izbor podnih i zidnih obloga
Tema (Eng):An application for choosing flooring and wall coverings
Datum odbrane:29.09.2022. 17:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMilan Vidaković
Redovni profesor
MentorIgor Dejanović
Vanredni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Leonora Daruši (AU 41/2018)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Konzervatorsko restauratorski radovi na obnovi fasade objekta na Beogradskom keju broj 7. u Novom Sadu
Tema (Eng):Conservation of the Facade of the Building in the Street Beogradski kej No. 7 in Novi Sad
Datum odbrane:29.09.2022. 17:00
Mesto odbrane:407 - AH5
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorMirjana Sladić Todorov
Docent
ČlanDimitrije Nikolić
Docent
 
Student:Jovan Čonti (PR 69/2017)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primene Mikroservisne arhitekture u Azure Cloud-u
Tema (Eng):Microservice architecture in Azure cloud
Datum odbrane:29.09.2022. 17:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Filip Mladenović (r2 6/2020)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Proces razvoja računarske igre "Zemlja duhova"
Tema (Eng):The development process of the computer game „Ghost land“
Datum odbrane:29.09.2022. 17:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikKsenija Doroslovački
Vanredni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Mladen Vasić (SW 28/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:?ikroservisna aplikacija za kupovinu i prodaju automobila
Tema (Eng):A microservice application for buying and selling cars
Datum odbrane:29.09.2022. 17:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMilan Vidaković
Redovni profesor
MentorIgor Dejanović
Vanredni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Miloš Trbović (EE 209/2015)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Relejna zaštita vetroparkova i vetrogeneratora
Tema (Eng):Relay protection of wind farms and wind generators
Datum odbrane:29.09.2022. 16:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikGoran Švenda
Redovni profesor
MentorDuško Bekut
Redovni profesor
ČlanNeven Kovački
Docent
 
Student:Miloš Maksimović (PR 62/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija Kademlia sistema
Tema (Eng):Implementation of Kademlia system
Datum odbrane:29.09.2022. 16:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorNemanja Nedić
Docent
ČlanSrđan Vukmirović
Redovni profesor
 
Student:Milovan Milovanović (SW 41/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Platforma za gledanje i deljenje video sadržaja bazirana na mikroservisnoj arhitekturi
Tema (Eng):A platform for watching and sharing of videos based on the microservice architecture
Datum odbrane:29.09.2022. 16:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMilan Vidaković
Redovni profesor
MentorIgor Dejanović
Vanredni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Siniša Kesić (EE 132/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Zemljospojna zaštita u distributivnim mrežama
Tema (Eng):Earth fault protection in distribution networks
Datum odbrane:29.09.2022. 16:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikGoran Švenda
Redovni profesor
MentorDuško Bekut
Redovni profesor
ČlanNeven Kovački
Docent
 
Student:Stanka Žižić (PM 13/2020)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Priprema proizvodnje u pogonima za proizvodnju vratila i zupčanika
Tema (Eng):Production preparation in plants for the manufacturing of shafts and gears
Datum odbrane:29.09.2022. 16:00
Mesto odbrane:110 - Kabinet
Komisija

PredsednikMitar Jocanović
Redovni profesor
MentorDejan Lukić
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Živković
Vanredni profesor
 
Student:Zoran Savić (PR 37/2016)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Proces kreiranja NFT kolekcije na Solana Blockchain-u
Tema (Eng):The process of creating an NFT collection on Solana Blockchain
Datum odbrane:29.09.2022. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorNemanja Nedić
Docent
ČlanSrđan Vukmirović
Redovni profesor
 
Student:Miloš Popović (SW 24/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj mikroservisne aplikacije sa fokusom na orkestraciju komponenti i skaliranje
Tema (Eng):A microservice application development with focus on components orchestration and scaling
Datum odbrane:29.09.2022. 16:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMilan Vidaković
Redovni profesor
MentorIgor Dejanović
Vanredni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Tamara Ranković (EE 121/2014)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Relejna zaštita vetroelektrane
Tema (Eng):Wind power plant relay protection
Datum odbrane:29.09.2022. 15:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikGoran Švenda
Redovni profesor
MentorDuško Bekut
Redovni profesor
ČlanNeven Kovački
Docent
 
Student:Vladimir Jovin (SW 30/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Generator Python programskog koda za Silvera jezik
Tema (Eng):A Python code generator for the Silvera language
Datum odbrane:29.09.2022. 15:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMilan Vidaković
Redovni profesor
MentorIgor Dejanović
Vanredni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Milica Ilić (EE 186/2017)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Zaštita motora od opasnih pogonskih stanja
Tema (Eng):Motor protection against dangerous operating conditions
Datum odbrane:29.09.2022. 15:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikGoran Švenda
Redovni profesor
MentorDuško Bekut
Redovni profesor
ČlanNeven Kovački
Docent
 
Student:Dejana Gladić (I7 26/2020)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Implementacija hibridnog rešenja za upravljanje podacima informacionog sistema poljoprivrednog gazdinstva za uzgoj svinja
Tema (Eng):Implementation of a Hybrid Data Management Solution of the Information System of an Agricultural Holding for Pig Farming
Datum odbrane:29.09.2022. 15:00
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikDarko Stefanović
Vanredni profesor
MentorSonja Ristić
Redovni profesor
ČlanMilan Čeliković
Docent
 
Student:Marko Bjelica (SW 4/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Aplikacija za naručivanje hrane i pića zasnovana na mikroservisnoj arhitekturi
Tema (Eng):Food and drinks ordering application based on microservice architecture
Datum odbrane:29.09.2022. 15:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMilan Vidaković
Redovni profesor
MentorIgor Dejanović
Vanredni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Silvija Tepšić (RA 68/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Veb aplikacija za podršku rada fizijatrijske ordinacije
Tema (Eng):Web application for support of physiatry office’s business
Datum odbrane:29.09.2022. 14:15
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikIgor Dejanović
Vanredni profesor
MentorŽeljko Vuković
Docent
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Jelena Petrovački (I7 22/2020)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Projektovanje baza podataka u kontekstu koegzistencije relacione i NoSQL baza podataka – studija slučaja
Tema (Eng):Database Design in the Context of Coexistence of Relational and NoSQL Databases - a Case Study
Datum odbrane:29.09.2022. 14:00
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikDarko Stefanović
Vanredni profesor
MentorSonja Ristić
Redovni profesor
ČlanMilan Čeliković
Docent
 
Student:Miloš Perić (MM 9/2018)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Specifičnosti motora SUS motocikala
Tema (Eng):Specifics of motorcycle IC engines
Datum odbrane:29.09.2022. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNebojša Nikolić
Vanredni profesor
MentorJovan Dorić
Vanredni profesor
ČlanStjepan Galamboš
Docent
 
Student:Slobodan Mandić (MP 66/2016)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izbor alata za operacije obrade centralnog kućišta turbine
Tema (Eng):Selection of cutting tools for machining of the central turbine housing
Datum odbrane:29.09.2022. 14:00
Mesto odbrane:114 - Kabinet
Komisija

PredsednikNenad Simeunović
Vanredni profesor
MentorĐorđe Vukelić
Redovni profesor
ČlanMario Šokac
Docent
 
Student:Marko Nikolić (RA 115/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena blokčejn tehnologije za razvoj decentralizovane socijalne mreže u Twitter stilu
Tema (Eng):Application of Blockchain Technology for a Twitter-style Decentralized Social Network
Datum odbrane:29.09.2022. 14:00
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikDinu Dragan
Vanredni profesor
MentorDušan Gajić
Vanredni profesor
ČlanVeljko Petrović
Docent
 
Student:Jovan Kostadinović (GT 1/2018)
Studijski program:Čiste energetske tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Korišćenje geotermalne energije za Organski Rankinov ciklus na području Mačve
Tema (Eng):Use of geothermal energy for the Organic Rankine cycle in Mačva area
Datum odbrane:29.09.2022. 13:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBranka Gvozdenac Urošević
Vanredni profesor
MentorDamir Đaković
Redovni profesor
ČlanĐorđije Doder
Docent
 
Student:Jelena Milanović (I2 70/2021)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Razvoj plana digitalnog marketinga
Tema (Eng):Development of digital marketing plan
Datum odbrane:29.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:ITC04 - ITC 004
Komisija

PredsednikAco Antić
Redovni profesor
MentorĐorđe Ćelić
Docent
ČlanJelena Ćulibrk
Docent
 
Student:Dejan Petrušić (IN 25/2017)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Invertibilni kombinatorni algoritmi u programskom jeziku Janus
Tema (Eng):Invertible combinatorial algorithms in programming language Janus
Datum odbrane:29.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDušan Gajić
Vanredni profesor
MentorJovanka Pantović
Redovni profesor
ČlanStaniša Dautović
Vanredni profesor
 
Student:Miloš Tojagić (MP 1/2018)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje hvataljke industrijskog robota
Tema (Eng):Designing of griper for industrial robots
Datum odbrane:29.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:110 - Kabinet
Komisija

PredsednikDejan Lukić
Vanredni profesor
MentorSlobodan Tabaković
Redovni profesor
ČlanMiroslav Dramićanin
Docent
 
Student:Miloš Barić (IM 41/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena metoda i tehnika kvantitativnog istraživanja tržišta na studiji slučaja kompanije “MaxBet”
Tema (Eng):Application of methods and techniques of quantitative market research on the case study of the company "MaxBet"
Datum odbrane:29.09.2022. 12:30
Mesto odbrane:ITC04 - ITC 004
Komisija

PredsednikJelena Ćulibrk
Docent
MentorĐorđe Ćelić
Docent
ČlanSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
 
Student:Milica Jarić (e1 48/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Robusna strujna kontrola u pogonima sa mašinama naizmenične struje
Tema (Eng):Robust current control in AC drives
Datum odbrane:29.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikDejan Reljić
Docent
MentorVladimir Popović
Docent
ČlanMirna Kapetina
Docent
 
Student:Nikola Đorđević (E1 57/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:MOGUĆNOSTI PRIMENE ENERGETSKIH ELEKTRONSKIH TRANSFORMATORA
Tema (Eng):POSSIBILITY OF APPLICATION OF POWER ELECTRONIC TRANSFORMERS
Datum odbrane:29.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikDinu Dragan
Vanredni profesor
MentorVladimir Katić
Redovni profesor
ČlanAleksandar Stanisavljević
Docent
 
Student:Milan Beatović (e1 70/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Vektorsko upravljanje sinhronom reluktantnom mašinom
Tema (Eng):Vector control of a synchronous reluctance machine
Datum odbrane:29.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDejan Jerkan
Docent
MentorDragan Milićević
Vanredni profesor
ČlanVojin Ilić
Vanredni profesor
 
Student:Nedeljka Jovišić (G1 39/2020)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:ODREĐIVANJE VREMENA ZIDANJA PREGRADNIH ZIDOVA MERENJEM NA GRADILIŠTU
Tema (Eng):Determination of the construction time of partition walls by measuring on the construction site
Datum odbrane:29.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikBranko Škorić
Redovni profesor
MentorMilan Trivunić
Redovni profesor
ČlanŽeljko Jakšić
Vanredni profesor
 
Student:Olivera Marković (G1 48/2021)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Metodologija projektovanja odvodnjavanja saobraćajnih površina na primeru petlje Velika Drenova autoput E761
Tema (Eng):DESIGN METHODOLOGY OF DRAINAGE OF TRAFFIC AREAS ON THE EXAMPLE OF VELIKA DRENOVA THE INTERCHANGE ON HIGHWAY E-761
Datum odbrane:29.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:107 - Učionica LG-107
Komisija

PredsednikSlobodan Tašin
Docent
MentorSrđan Kolaković
Redovni profesor
ČlanGoran Jeftenić
Docent
 
Student:Đuro Krnić (GG 15/2018)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Detekcija podzemnih optičkih vodova primenom georadara i elektromagnetnog lokatora
Tema (Eng):Underground fibre optic utility detection by usage of ground penetrating radar and electromagnetic locator
Datum odbrane:29.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikAleksandra Radulović
Vanredni profesor
MentorAleksandar Ristić
Redovni profesor
ČlanŽeljko Bugarinović
Asistent-master
 
Student:Goran Tatomirov (IN 12/2018)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Sistemi sa distribuiranom memorijom i MPI standard
Tema (Eng):Distributed Memory Systems and the MPI Standard
Datum odbrane:29.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikDinu Dragan
Vanredni profesor
MentorDušan Gajić
Vanredni profesor
ČlanVeljko Petrović
Docent
 
Student:Sara Kijanović (IT 14/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Istraživanje primene otvorenih podataka u edukaciji
Tema (Eng):Research on open data practice within education
Datum odbrane:29.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikSonja Ristić
Redovni profesor
MentorDarko Stefanović
Vanredni profesor
ČlanTeodora Lolić
Docent
 
Student:Luka Zeljković (IT 16/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uloga preduzetničkog I marketinškog inovacionog procesa na poslovanje visokotehnoloških preduzeća
Tema (Eng):The role of the entrepreneurial and marketing innovation process on the operations of a high-tech enterprises
Datum odbrane:29.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikMilan Mirković
Vanredni profesor
MentorSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
ČlanJelena Ćulibrk
Docent
 
Student:Vladimir Dedijer (PR 92/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Položajem trigerovana vizuelizacija auto servisa
Tema (Eng):Location-triggered visualization of car service
Datum odbrane:29.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Aleksandra Gluščević (AU 45/2017)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Grad i moda: transformacija Kineske četvrti u Novom Sadu
Tema (Eng):City and fashion: the transformation of Kineska četvrt in Novi Sad
Datum odbrane:29.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarina Carević-Tomić
Docent
MentorMilica Vračarić
Vanredni profesor
ČlanIvana Maraš
Docent
 
Student:Ana Gligorić (GG 44/2017)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena metoge geometrijskog nivelmana pri realizaciji 1D geodetske mreže na teritoriji K.O. Varna, opština Šabac
Tema (Eng):Application of the geometric leveling method during the establishment of a 1D geodetic network on the territory of the cadastral municipality of Varna, Šabac municipality
Datum odbrane:29.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:104 - 104
Komisija

PredsednikPavel Benka
Docent
MentorMarko Marković
Docent
ČlanMehmed Batilović
Docent
 
Student:Nikola Đurić (IM 38/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uloga komunikacije u timu:primer sportske organizacije
Tema (Eng):The role of communication in a team: an example of a sports organization
Datum odbrane:29.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanJelena Ćulibrk
Docent
 
Student:Milica Gašić (IT 4/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj veb-prodavnice za unapređenje poslovanja cvećare
Tema (Eng):Development of a web store to improve the flower shop buisness
Datum odbrane:29.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikSonja Ristić
Redovni profesor
MentorDarko Stefanović
Vanredni profesor
ČlanTeodora Lolić
Docent
 
Student:Milica Olić (PR 58/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Položajem trigerovana vizuelizacija servisa veterinarske medicine
Tema (Eng):Position-triggered vizualization of veterinary medicine services
Datum odbrane:29.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Veronika Zec (GR 152/2013)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat tehnologije i organizacije građenja stambenog objekta Pr+1+Pk, Veternik
Tema (Eng):GF+1st F+A Residential Building Construction Technology and Organization Project, Veternik
Datum odbrane:29.09.2022. 11:15
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikJasmina Dražić
Redovni profesor
MentorMilan Trivunić
Redovni profesor
ČlanŽeljko Jakšić
Vanredni profesor
 
Student:Nikola Roganović (AU 60/2011)
Studijski program:Arhitektura i urbanizam
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Školska zgrada u Novom Sadu
Tema (Eng):School Building in Novi Sad
Datum odbrane:29.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorMarko Todorov
Vanredni profesor
ČlanDimitrije Nikolić
Docent
 
Student:Ivana Vesović (AU 104/2016)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Dom za nezbrinutu decu
Tema (Eng):Orphanage
Datum odbrane:29.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:402B - AH1B
Komisija

PredsednikJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
MentorIgor Maraš
Vanredni profesor
ČlanSaša Medić
Docent
 
Student:Aleksandra Paskaš (BI 15/2017)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prilog metodi za merenje brzine provođenja nerva
Tema (Eng):Contribution to the method of measuring nerve conduction velocity
Datum odbrane:29.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:NT417 - NTP-417
Komisija

PredsednikDarko Stanišić
Vanredni profesor
MentorNikola Jorgovanović
Redovni profesor
ČlanVojin Ilić
Vanredni profesor
 
Student:Kristian Farkaš (E2 75/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:POREĐENJE BESPLATNIH ALATA ZA VIZUELIZACIJU JAVNIH BLOKČEJN MREŽA
Tema (Eng):COMPARISON OF FREE TOOLS FOR VISUALIZATION OF PUBLIC BLOCKCHAINS
Datum odbrane:29.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikDušan Gajić
Vanredni profesor
MentorDinu Dragan
Vanredni profesor
ČlanAleksandar Stanisavljević
Docent
 
Student:Teodora Majstorović (IM 102/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uspešnost timskog rada u virtuelnim timovima
Tema (Eng):Teamwork Success in Virtual Teams
Datum odbrane:29.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanJelena Ćulibrk
Docent
 
Student:Lena Stančić (IT 50/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Veb prodavnica eko-drvo
Tema (Eng):Web store eko-tree
Datum odbrane:29.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikSonja Ristić
Redovni profesor
MentorTeodora Lolić
Docent
ČlanDarko Stefanović
Vanredni profesor
 
Student:Sveto Mamlić (MM 19/2011)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRORAČUN TRAKASTOG TRANSPORTERA ZA TRANSPORT KUKURUZA
Tema (Eng):CALCULATION OF BELT CONVEYOR FOR CORN TRANSPORTATION
Datum odbrane:29.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:MID5- - MI D5-GAL
Komisija

PredsednikSanja Bojić
Vanredni profesor
MentorDragan Živanić
Vanredni profesor
ČlanAtila Zelić
Docent
 
Student:Đorđe Pupovac (MP 11/2018)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROJEKTOVANJE MAGACINA ALATA TIPA DISKA ZA NUMERIČKI UPRAVLJANE MAŠINE ALATKE
Tema (Eng):Designing of automated tool charger for CNC machines
Datum odbrane:29.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:110 - Kabinet
Komisija

PredsednikMijodrag Milošević
Vanredni profesor
MentorSlobodan Tabaković
Redovni profesor
ČlanDejan Movrin
Docent
 
Student:Marko Nović (PR 139/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Aplikacija za vizuelno planiranje održavanje elektrodistibutivne mreže
Tema (Eng):Application for visual maintenance planning for electric power distribution network
Datum odbrane:29.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Nevena Maletić (AU 72/2012)
Studijski program:Arhitektura i urbanizam
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat bioskopa
Tema (Eng):Cinema project, Novi Sad
Datum odbrane:29.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:402B - AH1B
Komisija

PredsednikMarko Todorov
Vanredni profesor
MentorJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
ČlanSaša Medić
Docent
 
Student:Dajana Grubišić (I2 89/2021)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Upravljanje vremenom u funkciji smanjenja stresa zaposlenih
Tema (Eng):Time management in the function of reducing employee stress
Datum odbrane:29.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanAna Nešić Tomašević
Docent
 
Student:Aleksandar Milunović (IT 38/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Upotreba integracionih obrazaca u razvoju aplikacije za prodaju antikviteta
Tema (Eng):The use of integration patterns in the development of the antique sales application
Datum odbrane:29.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikSonja Ristić
Redovni profesor
MentorTeodora Lolić
Docent
ČlanDarko Stefanović
Vanredni profesor
 
Student:Marko Trifunović (RA 149/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Tehnike parsiranja u razvoju prevodilaca modernih programskih jezika
Tema (Eng):Parsing methods in compiler development for modern programming languages
Datum odbrane:29.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikDragan Ivetić
Redovni profesor
MentorDunja Vrbaški
Docent
ČlanAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
 
Student:Dragana Markanović (A7 15/2021)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Projekat spa kompleksa na Galešnjaku
Tema (Eng):The project of the spa complex on Galesnjak
Datum odbrane:29.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:402B - AH1B
Komisija

PredsednikMilan Rapaić
Redovni profesor
MentorJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
ČlanSaša Medić
Docent
 
Student:Petar Trifunović (E2 4/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Primena tehnika obfuskacije izvornog koda nad programskim jezikom Solidity
Tema (Eng):Application of Source Code Obfuscation Techniques in the Solidity Programming Language
Datum odbrane:29.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikJovanka Pantović
Redovni profesor
MentorDušan Gajić
Vanredni profesor
ČlanDinu Dragan
Vanredni profesor
 
Student:Ivana Jovanović (I2 47/2020)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Upravljanje ljudskim resursima u obrazovnoj organizaciji
Tema (Eng):Human resource management in an educational organization
Datum odbrane:29.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanAna Nešić Tomašević
Docent
 
Student:Milan Dešanović (MH 4/2018)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRIMENA I IZBOR SPOJNICA ZA POGONSKE SISTEME DIZALIČNIH MAŠINA
Tema (Eng):Application and selection of couplings for hoisting machinery driving systems
Datum odbrane:29.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:MID5- - MI D5-GAL
Komisija

PredsednikSanja Bojić
Vanredni profesor
MentorAtila Zelić
Docent
ČlanDragan Živanić
Vanredni profesor
 
Student:Petar Canić (PR 44/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Rešavanje problema linearne algebre u programskom jeziku Python
Tema (Eng):Linear algebra problems solving in programming language Python
Datum odbrane:29.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikDragan Ivetić
Redovni profesor
MentorDunja Vrbaški
Docent
ČlanAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
 
Student:Natalija Krsmanović (IN 21/2018)
Studijski program:Informacioni inženjering
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija upravljanja podacima u mikroservisnim arhitekturama
Tema (Eng):Data Management In Microservice Architectures
Datum odbrane:29.09.2022. 09:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGordana Milosavljević
Redovni profesor
MentorMiroslav Zarić
Vanredni profesor
ČlanGoran Sladić
Redovni profesor
 
Student:Maja Milenković (RA 96/2017)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Upotrebljivost interfejsa prototipiziranog Figma okruženjem
Tema (Eng):Usability of the interface prototyped by the Figma environment
Datum odbrane:29.09.2022. 09:30
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Helena Anišić (e2 65/2021)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:REACT NATIVE BAZIRAN KORISNIČKI INTERFEJS ZA EVALUACIJU SLIKE NA ANDROID MOBILNIM UREĐAJIMA
Tema (Eng):REACT NATIVE BASED USER INTERFACE FOR IMAGE EVALUATION ON ANDROID MOBILE DEVICES
Datum odbrane:29.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikSonja Ristić
Redovni profesor
MentorDinu Dragan
Vanredni profesor
ČlanDušan Gajić
Vanredni profesor
 
Student:Kristina Orolić (PR 68/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kreiranje HDR slike i čuvanje HDR slike i videa
Tema (Eng):HDR image creation and HDR image and video saving
Datum odbrane:29.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikAleksandar Kupusinac
Redovni profesor
MentorDragan Ivetić
Redovni profesor
ČlanDunja Vrbaški
Docent
 
Student:Ljubiša Tripić (zk 24/2014)
Studijski program:Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Značaj i uloga sistema za najavu vremenskih nepogoda
Tema (Eng):Significance and role of the weather forecast system
Datum odbrane:29.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:401 - Kabinet
Komisija

PredsednikĐorđe Ćosić
Redovni profesor
MentorLjiljana Popović
Docent
ČlanTanja Vranić
Asistent - dr nauka
 
Student:Nikola Pandžić (S1 24/2020)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:UTVRĐIVANJE FUNKCIJE ZAVISNOSTI VREMENA PUTOVANJA OD ODNOSA PROTOKA I KAPACITETA NA ULIČNOJ MREŽI NOVOG SADA
Tema (Eng):DETERMINING THE TRAVEL TIME DEPENDENCE FUNCTION ON THE RATIO OF FLOW AND CAPACITY ON THE STREET NETWORK OF NOVI SAD
Datum odbrane:29.09.2022. 08:00
Mesto odbrane:105 - Kabinet
Komisija

PredsednikVuk Bogdanović
Redovni profesor
MentorValentina Mirović
Redovni profesor
ČlanMiljana Prica
Redovni profesor
 
Student:Saša Jakšić (IT 44/2017)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje informaciong sistema za podršku poslovanja agencije za iznajmljivanje vozila
Tema (Eng):Development of business support information system for car renting agency
Datum odbrane:28.09.2022. 17:00
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikMilan Mirković
Vanredni profesor
MentorDarko Stefanović
Vanredni profesor
ČlanTeodora Lolić
Docent
 
Student:Mihajlo Strajin (IT 7/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija sistema za podršku poslovanja prodavnice muzičke opreme
Tema (Eng):Implementation of an information system for music shop support
Datum odbrane:28.09.2022. 16:30
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikDarko Stefanović
Vanredni profesor
MentorTeodora Lolić
Docent
ČlanMilan Mirković
Vanredni profesor
 
Student:Dimitrije Čorlija (IT 24/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje informacionog sistema za podršku poslovanja prodavnice hrane za ribe
Tema (Eng):Designing an Information System to support the business of a fish food store
Datum odbrane:28.09.2022. 16:00
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikMilan Mirković
Vanredni profesor
MentorDarko Stefanović
Vanredni profesor
ČlanTeodora Lolić
Docent
 
Student:Ognjen Petković (AI 8/2017)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kreiranje stilizovanih proceduralnih materijala i njihovo korišćenje u video igrama
Tema (Eng):Creation of stylized procedural materials and their use in video games
Datum odbrane:28.09.2022. 15:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIgor Kekeljević
Vanredni profesor iz polja umetnosti
MentorAna Perišić
Docent
ČlanLidija Krstanović
Docent
 
Student:Boris Radovanović (E1 36/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:REALIZACIJA I TESTIRANJE PRENOSA PODATAKA PUTEM LTE-M I NB-IOT 4G SERVISA
Tema (Eng):IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF DATA TRANSFERS OVER THE LTE-M AND NB-IOT 4G SERVICES
Datum odbrane:28.09.2022. 15:30
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikMilan Lukić
Docent
MentorIvan Mezei
Vanredni profesor
ČlanBogdan Pavković
Docent
 
Student:Jelena Sačić (it 5/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje i implementacija informacionog sistema za podršku poslovanja Doma kulture
Tema (Eng):Design and Implementation of Information System for The Cultural Centre Business Support
Datum odbrane:28.09.2022. 15:30
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikMilan Mirković
Vanredni profesor
MentorDarko Stefanović
Vanredni profesor
ČlanTeodora Lolić
Docent
 
Student:Stefan Jović (AU 119/2016)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izrada urbanističko - arhitektonskog idejnog rešenja za adaptaciju objekta Vodotoranj
Tema (Eng):Urban - architectural study for conceptual solution of adaptation of the structure water tower
Datum odbrane:28.09.2022. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandra Milinković
Docent
MentorDarko Reba
Redovni profesor
ČlanMarina Carević-Tomić
Docent
 
Student:Vlado Ćetković (IT 29/2018)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje i implementacija informacionog sistema za upravljanje rezervacijama događaja
Tema (Eng):Design and implementation of an information system for event reservations
Datum odbrane:28.09.2022. 15:00
Mesto odbrane:003 - Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme
Komisija

PredsednikDarko Stefanović
Vanredni profesor
MentorTeodora Lolić
Docent
ČlanMilan Mirković
Vanredni profesor
 
Student:Katarina Đurić (AU 33/2018)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Studija transformacije segmenta gradskog područja - Radna zona sever III u Novom Sadu
Tema (Eng):Study of transformation of city area - Working space north III in Novi Sad
Datum odbrane:28.09.2022. 14:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandra Milinković
Docent
MentorDarko Reba
Redovni profesor
ČlanMarina Carević-Tomić
Docent
 
Student:Milica Šimunović (AI 26/2018)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Psihološko-simbolički uticaj boja u video animacijama
Tema (Eng):Psychological-symbolic influence of colours in video animations
Datum odbrane:28.09.2022. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Vasiljević
Asistent-master
MentorDušan Ilić
Vanredni profesor
ČlanIvana Stojković
Vanredni profesor
 
Student:Nikola Popović (EE 69/2017)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Laboratorija za ispitivanje distributivnih transformatora
Tema (Eng):Power transformers for distribution test laboratory
Datum odbrane:28.09.2022. 14:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikVeran Vasić
Redovni profesor
MentorĐura Oros
Redovni profesor
ČlanBarbara Vujkov
Asistent-master
 
Student:Mirsad Elfić (A1 54/2019)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Studija aktiviranja socijalizacije u Novom Pazaru putem urbane akupunkture
Tema (Eng):Study of activation of socialisation in Novi Pazar throught urban acupuncture
Datum odbrane:28.09.2022. 13:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandra Milinković
Docent
MentorDarko Reba
Redovni profesor
ČlanSonja Pejić
Docent
 
Student:Damir Rac (BI 35/2018)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izrada i testiranje soloenoida i kondenzatora od jestivih materijala
Tema (Eng):Fabircation and testing of solenoids and capacitors from edible materials
Datum odbrane:28.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikNataša Samardžić
Docent
MentorGoran Stojanović
Redovni profesor
ČlanSanja Kojić
Asistent-master
 
Student:Zoja Đurović (IM 155/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Regrutovanje i selekcija ljudskih resursa u javnom sektoru
Tema (Eng):Recruitment and selection of human resources in the public sector
Datum odbrane:28.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMitar Jocanović
Redovni profesor
MentorLjubica Duđak
Redovni profesor
ČlanBojana Jokanović
Docent
 
Student:Zorana Stevanović (AI 36/2012)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izrada digitalnog karaktera za potrebe AR aplikacije za učenje znakovnog jezika
Tema (Eng):Digital character creation for the needs of an AR application for learning sign language
Datum odbrane:28.09.2022. 12:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAna Perišić
Docent
MentorIgor Kekeljević
Vanredni profesor iz polja umetnosti
ČlanLidija Krstanović
Docent
 
Student:Emilija Kostić (AI 22/2018)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Animacija i pokretna grafika u kozmetičkim reklamama
Tema (Eng):Animation and motion graphics in cosmetics advertising
Datum odbrane:28.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikLidija Krstanović
Docent
MentorAna Perišić
Docent
ČlanIgor Kekeljević
Vanredni profesor iz polja umetnosti
 
Student:Ljubica Potrebić (EE 26/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj fizičke arhitekture i programske podrške za Click pločice
Tema (Eng):Hardware and Software development for Click boards
Datum odbrane:28.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikNataša Samardžić
Docent
MentorVladimir Rajs
Vanredni profesor
ČlanJovan Bajić
Vanredni profesor
 
Student:Gojko Mučibabić (ZK 23/2015)
Studijski program:Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Požarna analiza i proračun evakuacije iz visoke stambene zgrade u Novom Sadu
Tema (Eng):Fire analysis and calculation of evacuation from high-rise residential building in Novi Sad
Datum odbrane:28.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikSenka Bajić
Docent
MentorSlobodan Šupić
Docent
ČlanGoran Jeftenić
Docent
 
Student:Vladimir Vujasinović (AI 8/2018)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:MetaHuman Fotorealističan portret Sebastijan Fetela
Tema (Eng):MetaHuman-Photorealistic portrait of Sebastian Vettel
Datum odbrane:28.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIgor Kekeljević
Vanredni profesor iz polja umetnosti
MentorAna Perišić
Docent
ČlanLidija Krstanović
Docent
 
Student:Jana Janković (EE 65/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje i implementacija sistema za skeletizaciju slika zasnovanog na Zhang-Suen algoritmu
Tema (Eng):Design and implementation of image skeletonization system based on Zhang-Suen algorithm
Datum odbrane:28.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikRastislav Struharik
Redovni profesor
MentorVuk Vranjković
Vanredni profesor
ČlanPredrag Teodorović
Docent
 
Student:Filip Brujić (MH 41/2018)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena tehnika mašinskog učenja u dijagnostikovanju depresije
Tema (Eng):Machine learning techniques in depression diagnostics
Datum odbrane:28.09.2022. 11:30
Mesto odbrane:NT411 - NTP-411
Komisija

PredsednikMilan Rackov
Vanredni profesor
MentorŽeljko Kanović
Vanredni profesor
ČlanSrđan Savić
Docent
 
Student:Dušan Seočanac (EE 142/2013)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje i implementacija sistema za zamućivanje slika zasnovanog na Gausovom filtru
Tema (Eng):Design and implementation of image blurring system based on Gaussian filter
Datum odbrane:28.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikPredrag Teodorović
Docent
MentorVuk Vranjković
Vanredni profesor
ČlanRastislav Struharik
Redovni profesor
 
Student:Siniša Delić (I2 71/2021)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Planiranje proizvoda i usluga u procesu strateškog planiranja
Tema (Eng):Planning of products and services in the process of strategic planning
Datum odbrane:28.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikNemanja Kašiković
Vanredni profesor
MentorUglješa Marjanović
Vanredni profesor
ČlanMladomir Milutinović
Vanredni profesor
 
Student:Igor Babić (MH 21/2018)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Identifikacija modela i optimalno podešavanje parametara PID regulatora upotrebom genetskog algoritma
Tema (Eng):Model identification and optimal PID setting using genetic algorithm
Datum odbrane:28.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:NT411 - NTP-411
Komisija

PredsednikMilan Rackov
Vanredni profesor
MentorŽeljko Kanović
Vanredni profesor
ČlanSrđan Savić
Docent
 
Student:Pavle Đukić (PM 5/2020)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:OPTIMIZACIJA PROCESA LASERSKOG SEČENJA PRIMENOM TAGUČIJEVE METODE
Tema (Eng):OPTIMIZATION OF THE LASER CUTTING PROCESS USING THE TAGUCHI METHOD
Datum odbrane:28.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikLjubica Duđak
Redovni profesor
MentorDragan Rodić
Docent
ČlanMarin Gostimirović
Redovni profesor
 
Student:Jelena Jovanović (ZP 3/2021)
Studijski program:Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Procena rizika Srpskog Narodnog pozorišta u Novom Sadu od požara i zemljotresa
Tema (Eng):Fires and earthquakes risk assessment of the Serbian National theatre in Novi Sad
Datum odbrane:28.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikSenka Bajić
Docent
MentorSlobodan Šupić
Docent
ČlanGoran Tepić
Docent
 
Student:Bojan Jokić (GT 10/2018)
Studijski program:Čiste energetske tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena solarne energije u Kalina ciklusu
Tema (Eng):Application of solar energy in Kalina cycle
Datum odbrane:28.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBranka Gvozdenac Urošević
Vanredni profesor
MentorDamir Đaković
Redovni profesor
ČlanĐorđije Doder
Docent
 
Student:Jovana Anđelković (A7 26/2021)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Reaktivacija industrijske prošlosti kroz revitalizaciju fabričkog kompleksa; Beton-park
Tema (Eng):Reactivation of the industrial past through the revitalization of the factory complex; Concrete park
Datum odbrane:28.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:503 - Kabinet istorija
Komisija

PredsednikMaria Silađi
Docent
MentorAnica Draganić
Vanredni profesor
ČlanSonja Pejić
Docent
 
Student:Tomislav Pap (E1 25/2020)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:SFP MODULI I NJIHOVA ULOGA U MERNO-INFORMACIONIM SISTEMIMA
Tema (Eng):SFP MODULES AND ITS APPLICATION IN MEASUREMENT AND INFORMATION SYSTEMS
Datum odbrane:28.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanNebojša Pjevalica
Vanredni profesor
 
Student:Mihailo Vesić (GR 16/2016)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat betona za armiranobetonsku konstrukciju višespratne stambeno-poslovne zgrade u Valjevu
Tema (Eng):Project of concrete for the RC structure of multistory residential-business building in Valjevo
Datum odbrane:28.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikIvan Lukić
Vanredni profesor
MentorSlobodan Šupić
Docent
ČlanAleksandra Radujković
Docent
 
Student:Andrea Sabo Cibolja (RA 141/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Konceptualni aspekti upotrebe mikroservisa na primeru veb aplikacije
Tema (Eng):Conceptual aspects of the use of microservices on the example of a web application
Datum odbrane:28.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:401 - Kabinet
Komisija

PredsednikLidija Krstanović
Docent
MentorSrđan Popov
Redovni profesor
ČlanMilan Vrtunski
Asistent sa doktoratom
 
Student:Jana Opačić (ZK 2/2018)
Studijski program:Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Požarno osiguranje u funkciji finansijske otpornosti industrije
Tema (Eng):Fire insurance as a function of the financial resilience of the industry
Datum odbrane:28.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSenka Bajić
Docent
MentorLjiljana Popović
Docent
ČlanTanja Vranić
Asistent - dr nauka
 
Student:Anđela Riđešić (GI 2/2018)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kratkoročna ponovljivost i tačnost reprodukcije primarnih i sekundarnih boja u elektrofotografiji
Tema (Eng):Short-term repeatability and accuracy of reproduction of primary and secondary colours in electrophotography
Datum odbrane:28.09.2022. 09:30
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikIvana Jurič
Docent
MentorSandra Dedijer
Vanredni profesor
ČlanMagdolna Pal
Vanredni profesor
 
Student:Dušan Radišić (ZK 12/2018)
Studijski program:Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza požarnog rizika fermentatora sa gasnim rezervoarom za "BGS BETA BP" DOO
Tema (Eng):Fire risk analysis of the ferment with gas tank for BGS BETA BP DOO
Datum odbrane:28.09.2022. 09:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikLjubica Duđak
Redovni profesor
MentorMitar Jocanović
Redovni profesor
ČlanVelibor Karanović
Vanredni profesor
 
Student:Teodora Jovanović (AI 39/2018)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Restoran Vida – 3D digitalizacija i Google Street View
Tema (Eng):Restaurant Vida – 3D digitization and Google Street View
Datum odbrane:28.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIgor Kekeljević
Vanredni profesor iz polja umetnosti
MentorAna Perišić
Docent
ČlanLidija Krstanović
Docent
 
Student:Jovan Bajić (AU 2/2018)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Revitalizacija poslovnog objekta u Starom gradu uvođenjem “co-housing” tipologije u Novom Sadu
Tema (Eng):Revitalisation of business building in Old Town by introducing a co-housing typology
Datum odbrane:28.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:503 - Kabinet istorija
Komisija

PredsednikVišnja Žugić
Docent
MentorAnica Draganić
Vanredni profesor
ČlanMaria Silađi
Docent
 
Student:Gala Golubović (F1 10/2021)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Komparativna analiza uticaja boje na poverenje korisnika elektronskog bankarstva i veb sajtova za trgovinu kriptovalutama
Tema (Eng):?omparative analysis of the influence of color on customers’ trust towards websites in the fields of online banking and cryptocurrency trading
Datum odbrane:28.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikNemanja Kašiković
Vanredni profesor
MentorSandra Dedijer
Vanredni profesor
ČlanAndrea Ivanišević
Redovni profesor
 
Student:Dragan Dragičević (GR 172/2019)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROJEKAT BETONA ZA ARMIRANOBETONSKU KONSTRUKCIJU VIŠESPRATNE POSLOVNO STAMBENE ZGRADE NA ZLATIBORU
Tema (Eng):Project of Concrete for Reinforced Concrete Structure of a Multi-storey Business and Residential Building at Zlatibor
Datum odbrane:28.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikVlastimir Radonjanin
Redovni profesor
MentorMirjana Malešev
Redovni profesor
ČlanIvan Lukić
Vanredni profesor
 
Student:Aleksandra Tomić (AI 19/2018)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:My Neighbour Totoro - Dizajn okruženja i karaktera u UE4
Tema (Eng): My Neighbor Totoro - Environment and character design in UE4
Datum odbrane:28.09.2022. 08:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikLidija Krstanović
Docent
MentorAna Perišić
Docent
ČlanIgor Kekeljević
Vanredni profesor iz polja umetnosti
 
Student:Jelena Kerac (GI 16/2018)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza izbora paleta boja i rešenja adaptacija u dizajnu onlajn video igara sa aspekta poremećaja u viđenju boja
Tema (Eng):Analysis of selected color palettes and its adaptation in the design of online video games from the aspect of colorblindness
Datum odbrane:28.09.2022. 08:30
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikZoran Jeličić
Redovni profesor
MentorSandra Dedijer
Vanredni profesor
ČlanNemanja Kašiković
Vanredni profesor
 
Student:Nemanja Raković (e2 136/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Realizacija integrisanog asemblera za arhitekturu nanoMIPS u okviru LLVM-a
Tema (Eng):Realization of integrated assembler for nanoMIPS architecture in LLVM
Datum odbrane:28.09.2022. 08:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikBogdan Pavković
Docent
MentorMiodrag Đukić
Docent
ČlanJelena Radić
Vanredni profesor
 
Student:Sofija Grahovac (GI 26/2018)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:POSTOJANOST NA SPOLJAŠNJE UTICAJE TEKSTILNIH OTISAKA ODŠTAMPANIH NA GRAFIČKOM SISTEMU BROTHER GTX PRO BULK
Tema (Eng):Durability of textile prints, printed on Brother GTX Pro Bulk graphic system, to external influences
Datum odbrane:28.09.2022. 08:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikGojko Vladić
Vanredni profesor
MentorNemanja Kašiković
Vanredni profesor
ČlanRastko Milošević
Asistent sa doktoratom
 
Student:Dragana Trivunović (PR 37/2017)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Arhitektura i implementacija indikatora stepena prenosa u vozilu
Tema (Eng):Architecture and implementation of gear shift indicator in a vehicle
Datum odbrane:27.09.2022. 17:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSrđan Vukmirović
Redovni profesor
MentorAleksandar Erdeljan
Redovni profesor
ČlanDarko Čapko
Redovni profesor
 
Student:Momir Kostić (SW 41/2014)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Korišćenje konvolucijske neuronske mreže za razvoj video igre
Tema (Eng):Using Convolutional Neural Network for Video Game Development
Datum odbrane:27.09.2022. 16:00
Mesto odbrane:NT307 - NTP-307
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kovačević
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Jovana Kljajić (EE 13/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje superdirektivnog prostornog filtra zasnovanog na informacijama iz potprostora signala
Tema (Eng):Design of subspace superdirective beamformer
Datum odbrane:27.09.2022. 15:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVlado Delić
Redovni profesor
MentorNikša Jakovljević
Vanredni profesor
ČlanNikola Simić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Milica Injac (BI 17/2018)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Predviđanje rizika nakon ugradnje kardiovaskularnih implantabilnih elektronskih uređaja primenom metoda mašinskog učenja
Tema (Eng):Machine learning techniques applied to predicting risks after implantation of cardiovascular implantable electronic devices
Datum odbrane:27.09.2022. 15:00
Mesto odbrane:NT415 - NTP-415
Komisija

PredsednikZoran Jeličić
Redovni profesor
MentorMirna Kapetina
Docent
ČlanMilan Rapaić
Redovni profesor
 
Student:Tamara Banovac (EE 30/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prostorno filtriranje zasnovano na maksimizaciji usmerenosti mikrofonskog niza
Tema (Eng):Design of fixed beamformer based on maximization of directivity factor
Datum odbrane:27.09.2022. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVlado Delić
Redovni profesor
MentorNikša Jakovljević
Vanredni profesor
ČlanNikola Simić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Milica Savić (AI 9/2018)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Iskustva i opažanja prilikom razvoja 3D pucačke video-igre iz prvog lica u „Unreal Engine“ razvojnom okruženju
Tema (Eng):Experiences and observations from developing a 3D first-person shooter video game in the "Unreal Engine" development environment
Datum odbrane:27.09.2022. 14:00
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikRatko Obradović
Redovni profesor
MentorDinu Dragan
Vanredni profesor
ČlanDušan Gajić
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Ćirković (EE 66/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Poređenje različitih konfiguracija lečeva i flip-flopova u 0.35 ?m CMOS tehnologiji
Tema (Eng):COMPARISON OF DIFFERENT LATCH AND FLIPFLOP CONFIGURATIONS IN 0.35 um CMOS TECHNOLOGY
Datum odbrane:27.09.2022. 14:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikMilica Kisić
Docent
MentorMirjana Damnjanović
Redovni profesor
ČlanNataša Samardžić
Docent
 
Student:Zoran Plakalović (G1 39/2021)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:PROCENA STAN?A I ENERGETSKA SANACIJA ZGRADE DEPADANSA SPECIJALNE BOLNICE ZA REHBILITACIJU "TERMAL" U VRDNIKU
Tema (Eng):Condition Assessment and Energy Rehabilitation of the Branch Building of the Special Rehabilitation Hospital "Termal" in Vrdnik
Datum odbrane:27.09.2022. 14:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikVlastimir Radonjanin
Redovni profesor
MentorMirjana Malešev
Redovni profesor
ČlanBranislava Novaković
Redovni profesor
 
Student:Stefan Vasović (RA 59/2016)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija Android MediaCas dodatka za TSDuck sistem uslovnog pristupa
Tema (Eng):Implementation of Android MediaCas plugin for TSDuck conditional access system
Datum odbrane:27.09.2022. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMiroslav Popović
Redovni profesor
MentorIlija Bašičević
Redovni profesor
ČlanMarija Antić
Docent
 
Student:Marko Pušac (AI 10/2018)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj akcione rouglajk video-igre upotrebom Anril endžin razvojnog okruženja
Tema (Eng):Development of an action-roguelike video game using the Unreal Engine development enviorement
Datum odbrane:27.09.2022. 13:30
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikRatko Obradović
Redovni profesor
MentorDinu Dragan
Vanredni profesor
ČlanDušan Gajić
Vanredni profesor
 
Student:Miloš Sadžakov (AI 42/2013)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primer kreiranja i animiranja realističnog digitalnog avatara primenom MetaHuman alata
Tema (Eng):An example of creating and animating a realistic digital avatar using MetaHuman tool
Datum odbrane:27.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikRatko Obradović
Redovni profesor
MentorDinu Dragan
Vanredni profesor
ČlanDušan Gajić
Vanredni profesor
 
Student:Ana Ivanić (IM 66/2017)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Komparativna analiza vrednosti i faktora uspešnosti startup ekosistema Silicijumska dolina i evropskog startup ekosistema
Tema (Eng):Comparative analysis of value and success factors in the Silicon Valley startup ecosystem and the European startup ecosystem
Datum odbrane:27.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:301 - Kabinet
Komisija

PredsednikNebojša Ralević
Redovni profesor
MentorJelena Borocki
Redovni profesor
ČlanVladimir Đaković
Vanredni profesor
 
Student:Mile Đurić (MP 56/2018)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prevlake za rezne alate
Tema (Eng):Cutting tool coatings
Datum odbrane:27.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarin Gostimirović
Redovni profesor
MentorMilenko Sekulić
Redovni profesor
ČlanDragan Rodić
Docent
 
Student:Igor Stojanović (SA 12/2018)
Studijski program:Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Idejni projekat Paviljona (o)sećanja
Tema (Eng):Conceptual project of the Pavilion of Feelings (Remembrance).
Datum odbrane:27.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:SCEN - Scenska laboratorija
Komisija

PredsednikTatjana Babić
Docent
MentorMia David
Vanredni profesor iz polja umetnosti
ČlanSanja Maljković
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
 
Student:Jelena Đerić (BI 11/2018)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj komponente na bazi češljastog kondenzatora za detekciju diazepam ubačenog u alkoholna pića
Tema (Eng):Development of components based on interdigitated capacitor for detection of diazepam included in alcoholic drinks
Datum odbrane:27.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikNataša Samardžić
Docent
MentorGoran Stojanović
Redovni profesor
ČlanSanja Kojić
Asistent-master
 
Student:Slobodan Miletić (G1 48/2015)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Uporedna analiza međuspratnih spregnutih konstrukcija: tipovi moždanika i robusnost
Tema (Eng):Comparative analsys of the composite floor structures: types of shear studs and robustness
Datum odbrane:27.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:104 - Kancelarija
Komisija

PredsednikDrago Žarković
Docent
MentorĐorđe Jovanović
Docent
ČlanSanja Ožvat
Docent
 
Student:Nenad Džmura (SA 8/2018)
Studijski program:Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Lavirint – studija prostora individuacije
Tema (Eng):Labyrinth – Study of space of individuation
Datum odbrane:27.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:SCEN - Scenska laboratorija
Komisija

PredsednikTatjana Babić
Docent
MentorSanja Maljković
DOCENT IZ POLJA UMETNOSTI
ČlanRadivoje Dinulović
Redovni profesor iz polja umetnosti
 
Student:Marko Milošević (GR 114/2010)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat konstrukcije čelične hale
Tema (Eng):Design of steel industrial building
Datum odbrane:27.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:104 - Kancelarija
Komisija

PredsednikAnka Starčev-Ćurčin
Docent
MentorĐorđe Jovanović
Docent
ČlanVladimir Živaljević
Asistent-master
 
Student:Marko Boberić (MH 10/2018)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija OPC UA standarda sa bezbednosnim karakteristikama
Tema (Eng):Implementation of OPC UA standard with security features
Datum odbrane:27.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:125 - MI-125
Komisija

PredsednikStevan Stankovski
Redovni profesor
MentorGordana Ostojić
Redovni profesor
ČlanLaslo Tarjan
Vanredni profesor
 
Student:Dejana Milanović (ST 58/2018)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kompetencije u logistici
Tema (Eng):Competence in logistics
Datum odbrane:27.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarinko Maslarić
Vanredni profesor
MentorSvetlana Nikoličić
Redovni profesor
ČlanDejan Mirčetić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Nikola Jovišić (RA 74/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Simulator sistema datoteka
Tema (Eng):File system simulator
Datum odbrane:27.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:NT316 - NTP-316
Komisija

PredsednikDinu Dragan
Vanredni profesor
MentorVeljko Petrović
Docent
ČlanDušan Gajić
Vanredni profesor
 
Student:Božana Bukva (II 12/2018)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:AUTOMATIZOVANI SISTEM ZA PAKOVANJE BOCA VODE ZA PIĆE U TERMOSKUPLJAJUĆU FOLIJU
Tema (Eng): AUTOMATED SYSTEM FOR PACKAGING BOTTLES OF DRINKING WATER IN HEAT-SHRINKING FOIL
Datum odbrane:27.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVelibor Karanović
Vanredni profesor
MentorDragana Oros
Docent
ČlanLaslo Tarjan
Vanredni profesor
 
Student:Kristina Rnjak (IM 11/2017)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Mogućnosti i izazovi u razvoju digitalnog startap ekosistema u Evropi
Tema (Eng):Opportunities and challenges in the development of the digital startup ecosystem in Europe
Datum odbrane:27.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:301 - Kabinet
Komisija

PredsednikNebojša Ralević
Redovni profesor
MentorJelena Borocki
Redovni profesor
ČlanVladimir Đaković
Vanredni profesor
 
Student:Anđela Vasić (SP 1/2018)
Studijski program:Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prijem pošiljaka u poštanskom saobraćaju
Tema (Eng):Acceptance postal items in postal traffic
Datum odbrane:27.09.2022. 08:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBojan Jovanović
Vanredni profesor
MentorDragana Šarac
Redovni profesor
ČlanĐorđije Dupljanin
Asistent sa doktoratom
 
Student:Aleksandra Cvjetićanin (EE 17/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Realizacija bežičnog elektronskog sistema za snimanje i prikaz elektrokardiograma primenom esp32 modula
Tema (Eng):Desfign of the wireless electronic system for recording and displaying of electrocardiogram using ESP32 module
Datum odbrane:27.09.2022. 08:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikMirjana Damnjanović
Redovni profesor
MentorJovan Bajić
Vanredni profesor
ČlanNataša Samardžić
Docent
 
Student:Emilija Stankijević (II 15/2018)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje proizvodnog sistema za proizvodnju domaćeg sremskog kulena
Tema (Eng):Designing a production system for the production of domestic "KULEN of SREM"
Datum odbrane:27.09.2022. 08:00
Mesto odbrane:ITC04 - ITC 004
Komisija

PredsednikNemanja Sremčev
Vanredni profesor
MentorMilovan Lazarević
Redovni profesor
ČlanBoris Agarski
Vanredni profesor
 
Student:Dajana Milić (SP 5/2018)
Studijski program:Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Poslovne performanse poštanskih operatora
Tema (Eng):Business performance of postal operators
Datum odbrane:27.09.2022. 08:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBojan Jovanović
Vanredni profesor
MentorDragana Šarac
Redovni profesor
ČlanĐorđije Dupljanin
Asistent sa doktoratom
 
Student:Marina Guša (SW 49/2017)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Poređenje JHipster, Cuba i Prototizer alata za brz razvoj poslovnih aplikacija
Tema (Eng):Comparison of JHipster, Cuba, and Prototizer platforms for rapid development of business applications
Datum odbrane:27.09.2022. 08:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikGoran Sladić
Redovni profesor
MentorGordana Milosavljević
Redovni profesor
ČlanMiroslav Zarić
Vanredni profesor
 
Student:Marko Đorđević (RA 13/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:3D video igra za FPGA – bazirani računar
Tema (Eng):3D video game for an FPGA-based computer
Datum odbrane:26.09.2022. 13:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMilan Segedinac
Vanredni profesor
MentorMilan Vidaković
Redovni profesor
ČlanMarko Marković
Docent
 
Student:Dušanka Radaković (IM 30/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza poslovnih pokazatelja u preduzeću “Corp JVJV”
Tema (Eng):Analysis of business indicators in the company “Corp JVJV”
Datum odbrane:26.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikJelena Demko-Rihter
Vanredni profesor
MentorAndrea Ivanišević
Redovni profesor
ČlanIvana Katić
Vanredni profesor
 
Student:Jovan Protić (ST 45/2018)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uporedna analiza karakteristika parkiranja na Bulevaru Mihajla Pupina u Novom Sadu - južna strana
Tema (Eng):Comparative analysis of parking characteristics on Bulevar Mihajla Pupina in Novi Sad - south side
Datum odbrane:26.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikZoran Papić
Redovni profesor
MentorMilja Simeunović
Docent
ČlanNenad Saulić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Mila Dimitrić (ST 42/2018)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Uporedna analiza karakteristika parkiranja na Bulevaru Mihajla Pupina u Novom Sadu - severna strana
Tema (Eng):Comparative analysis of parking characteristics on Bulevar Mihajla Pupina in Novi Sad - north side
Datum odbrane:26.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikZoran Papić
Redovni profesor
MentorMilja Simeunović
Docent
ČlanNenad Saulić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Momčilo Jovičić (ZR 26/2017)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite na radu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Dobre prakse upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu u oblasti građevinarstva i poljoprivrede
Tema (Eng):Good practices of occupational health and safety management in construction and agriculture sectors
Datum odbrane:26.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:012 - Ucionica 012
Komisija

PredsednikIvana Mihajlović
Vanredni profesor
MentorMaja Petrović
Docent
ČlanNevena Živančev
Asistent - dr nauka
 
Student:Jelena Jocović (I1 8/2021)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Unapređenje povratnih logističkih tokova u Republici Srbiji kroz primenu procesa reciklaže
Tema (Eng):Improvement of reverse logistics flows in the Republic of Serbia through the application of recycling processes
Datum odbrane:26.09.2022. 09:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikMilan Delić
Vanredni profesor
MentorNebojša Brkljač
Docent
ČlanAco Antić
Redovni profesor
 
Student:Luka Bosanac (E5 30/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Eksploatacija Battery Energy Storage-a u DERMS-u
Tema (Eng):Operation of Battery Energy Storage in DERMS
Datum odbrane:23.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorAleksandar Bošković
Docent
ČlanAleksandar Selakov
Docent
 
Student:Aleksa Stojšić (AI 59/2016)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema: Tehnike steganografije slike sa primenama u digitalnim medijima
Tema (Eng):Image steganography techniques with applications in digital media
Datum odbrane:23.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikŽeljen Trpovski
Redovni profesor
MentorBranko Brkljač
Docent
ČlanSiniša Suzić
Asistent - dr nauka
 
Student:Stefan Stojaković (E5 35/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:TESTNO OKRUŽENJE ZA RUKOVANJE METEOROLOŠKIM PODACIMA POMOĆU SPARQL UPITA
Tema (Eng):TEST ENVIRONMENT FOR HANDLING METEOROLOGICAL DATA USING SPARQL QUERIES
Datum odbrane:22.09.2022. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikGoran Švenda
Redovni profesor
MentorMilan Gavrić
Docent
ČlanAleksandar Erdeljan
Redovni profesor
 
Student:Majda Trivić (IM 93/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prisutnost stresa i sagorevanja u poslovnom okruženju
Tema (Eng):The occurrence of stress and burnout in a business environment
Datum odbrane:22.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:ITC04 - ITC 004
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanJelena Ćulibrk
Docent
 
Student:Aleksandra Simić (IM 32/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Komunikacija u timskom radu u preduzećima
Tema (Eng):Teamwork communication in enterprises
Datum odbrane:22.09.2022. 10:30
Mesto odbrane:ITC04 - ITC 004
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanJelena Ćulibrk
Docent
 
Student:Brankica Vlačić (IM 172/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Motivacija zaposlenih na radnom mjestu
Tema (Eng):Employee motivation at the workplace
Datum odbrane:22.09.2022. 10:00
Mesto odbrane:ITC04 - ITC 004
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanJelena Ćulibrk
Docent
 
Student:Aleksa Vujisić (RA 59/2018)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Mobilna klijentska aplikacija za podršku rada upravnika u informacionom sistemu bolnice
Tema (Eng):Mobile client application to support managers in a hospital information system
Datum odbrane:21.09.2022. 14:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMiroslav Zarić
Vanredni profesor
MentorNikola Luburić
Docent
ČlanGoran Sladić
Redovni profesor
 
Student:Vanja Grabež (ZK 7/2017)
Studijski program:Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Upravljanje rizicima pri BLEVE efektu primenom programskog paketa ALOHA
Tema (Eng):BLEVE risk management by application of ALOHA software package
Datum odbrane:21.09.2022. 14:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSlobodan Šupić
Docent
MentorGoran Tepić
Docent
ČlanMarko Vuković
Asistent-master
 
Student:Jelena Moldovanov (ST 23/2015)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Postupak procene štete na motornim vozilima nastale u saobraćajnim nezgodama
Tema (Eng):The procedure for assessing damage to motor vehicles caused by traffic accidents
Datum odbrane:21.09.2022. 11:00
Mesto odbrane:AR0 - AR0
Komisija

PredsednikMilja Simeunović
Docent
MentorZoran Papić
Redovni profesor
ČlanNenad Saulić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Ana Rudić (R1 23/2018)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Razvoj sistema za video konferencije
Tema (Eng):DEVELOPMENT OF VIDEO CONFERENCING SYSTEMS
Datum odbrane:20.09.2022. 12:30
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorMilan Vidaković
Redovni profesor
ČlanJovana Vidaković
Redovni profesor
 
Student:Nikola Marić (E2 141/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Video čet aplikacija zasnovana na WebRTC protokolu i STUN/TURN serverima
Tema (Eng):Video chat application based on WebRTC protocol and STUN/TURN servers
Datum odbrane:20.09.2022. 12:00
Mesto odbrane:NT311 - NTP-311
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorMilan Vidaković
Redovni profesor
ČlanJovana Vidaković
Redovni profesor