Предмет: Техничка механика (06 - F107)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за техничку механику
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математикадане
Као један од фундаменталних инжењерских предмета, овај предмет има за циљ развијање апстрактног мишљења, као и стицање основних знања из области механике крутог и деформабилног тела.
Стечена знања користи у даљем образовању и стручним предметима.
Сила и спрег као мере механичког дејства. Спрег сила. Аксиоме статике. Разлагање и пројектовање сила. Сабирање сила. Сучељни систем сила-равнотежа. Равански систем - равнотежа. Равнотежа раванског система крутих тела. Аксијално оптерећени штапови. Увијање штапова. Савијање греда. Брзина и убрзање тачке. Класификација кретања тачке. Транслаторно кретање крутог тела. Обртање крутог тела око непомичне осе. Раванско кретање крутог тела. Њутнови закони динамике. Кинетичка енергија материјалне тачке. Рад силе. Потенцијална енергија. Теорема о промени кинетичке енергије матерјалне тачке. Закон одржања укупне механичке енергије.
Методе извођења наставе обухватају предавања, рачунске вежбе, рачунарске вежбе и консултације.Предавања се изводе уз коришћење презентација и анимација. На предавањима се, поред излагања теоријског дела градива, раде карактеристични примери. Рачунске вежбе прате предавања и на њима се раде задаци и продубљује практично знање из одређених области. Рачунарске вежбе се изводе у циљу визуелизација научених концепата механике и њених модела, упоређивања симулацијских података са теоријским резултатима. Градиво се може полагати у току наставног процеса преко два колоквијума.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ђ. Ђукић, Т. Атанацковић, Л.ЦветићанинМеханика2003Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
И. Ковачић, З. РакарићЗбирка задатака из Статике I2006ФТН, Нови Сад, Едиција Техничке науке-УџбенициСрпски језик
J. L. Meriam, L.G. Kraige Engineering Mechanics STATICS 2003 John Willey&Sons Енглески
J. L. Meriam, L.G. Kraige Engineering Mechanics DYNAMICS 2003Енглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Главарданов др Валентин
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Ракарић др Звонко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Ожват Сања
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Ракарић др Звонко
Редовни професор

Аудиторне вежбе