Предмет: Математика (06 - F101)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..


Предмети којима је предуслов предмет Математика

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Техничка механикадане
Моделирање симулација и управљањедада
Усвајање основног знања из области алгебре и математичке анализе. Развој апстрактног мишљења и аналитичког приступања проблемима. Оспособљавање студената да стечена знања повежу и примене у другим општим и стручним предметима.
Студент је оспособљен за примену математичких модела обрађених у оквиру овог предмета. Студент је спреман да стечена знања користи у стручним предметима и даљем образовању, а такође и у пракси.
Комплексни бројеви. Детерминанте и системи линеарних једначина (Крамерово правило и Гаусов алгоритам). Векторска алгебра и аналитичка геометрија у простору Р3 (права и раван). Полиноми (нуле полинома, факторизација у скупу реалних и комплексних бројева, рационалне функције). Низови (тачке нагомилавања, граничне вредности, конвергенција и дивергенција). Реалне функције једне променљиве (граничне вредности и непрекидност). Диференцијални рачун (изводи, изводи вишег реда и примена). Интегрални рачун (неодређени и одређени интеграл). Примена интегралног рачуна.
Предавања. Аудиторне и рачунске вежбе. Консултације индивидуалне. Домаћи задаци. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради илустрације и лакшег разумевања градива. На вежбама, које су синхронизоване са предавањим, раде се карактеристични задаци у ширем обиму и продубљује се градиво изложено на предавањима. Поред предавања и вежби редовно се одржавају индивидуалне консултације или консултације у малим групама. Домаћи задаци се дају после сваког обрађеног поглавља. Део градива, који чини већу логичку целину, може да се полаже у току наставног процеса у облику 2 модула: први модул чини градиво из алгебра, други модул чини градиво из математичке анализе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Н. АџићМатематика за архитектуру2001StylosСрпски језик
Н. Аџић и други:Збирка решених задатака из Математике за архитектуру1999Српски језик
Ј. Никић, Л.ЧомићМатематика I2002StylosСрпски језик
Т. Грбић, С. Ликавец. Т. Лукић, Ј. Пантовић и др.Збирка решених задатака из Математике један2004ФТН Нови СадСрпски језик
С. ГилезанИзвод из предавања из Математике2007http://imft.ftn.ns.ac.yu/~silviaЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда40.00
Практични део испита - задацинеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Костић др Марко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Јакшић др Светлана
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Обрадовић Јована
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе