Књиговодствени курсеви и курс пословног EXCEL-а


08.02.2018. - 14:20 

Висока пословна школа струковних студија из Новог Сада организује курсеве из књиговодства и EXCEL-а.

Курсеви:

- Књиговодствени курс - основни ниво
Стицање теоријских знања и овладавање основама књиговодства неопходним за даље усавршавање у тој области.
Пријава: до 18.02.2018.

- Књиговодствени курс - напредни ниво
Обука полазника подразумева стицање теоријских и практичних знања за самостално обављање књиговодствених послова ради лакшег проналажења посла или отпочињања сопственог бизниса.
Пријава: до 28.02.2018.

- Пословни EXCEL курс
Обука полазника подразумева упознавање са основним и напредним техникама у Excel-у, како би ефикасно и с лакоћом решавали различите радне задатке у својој компанији, као што су и израчунавања, претраге анализе и извештавања. Уз усвајање теоријских знања, акценат ће бити на решавању практичних задатака.
Пријава: до 19.02.2018.

Више информација можете видети у прилогу: