Viši naučni saradnik dr Dragan Palić


Nedostaje slika

dr Dragan Palić

Viši naučni saradnik


Telefon021 485 3793
E-mail
Akademsko zvanjeViši naučni saradnik

RADNO ISKUSTVO

2009. Od 1. februara zaposlen u Institutu za prehrambene tehnologije (FINS) Univerziteta Novom Sadu na zadacima naučnog radnika (oblast: hemija i kvalitet hrane i hrane za životinje)

2002. – 2008.: Radno mesto: Programme Manager (Rukovodilac departmana za ishranu domaćih životinja) i Senior Researcher u Agricultural Research Council, Animal Production Institute, Južno-afrička Republika. Odgovornosti: Rukovodjenje departmanom sa 5 istraživačkih i proizvodnih odeljenja i više od 50 zaposlenih. Menadžment istrazivačkih programa iz oblasti ishrane domaćih životinja. Menadžment sredstava departmana u iznosu od preko 5 miliona evra godišnje. Vodjenje sopstvenih istaživačkih projekata iz oblasti hemije primenjene u in vitro evaluaciji hrane za životinje.

1998. – 2002.: Radno mesto: Co-ordinator: International scientific collaboration and funding i Senior Researcher u Animal Nutrition and Animal Products  Institute, Agricultural Research Council, Južno-afrička Republika. Odgovornosti: Strategijsko planiranje učešća Instituta u medjunarodnim projektima. Koordinacija razvoja medjunarodnih multi-institutskih projekata. Gradjenje internacionalne mreže istraživačkih partnera. Uspostavljen kontakt i/ili saradnja sa naučnim institucijama u Danskoj, Škotskoj, Francuskoj, Španiji, Portugaliji, Holandiji, Belgiji, Italiji, Poljska, Češkoj Rupublici i Madjarskoj.

1994. – 1997.: Radno mesto: Researcher i Manager: Analytical Research Laboratory u Animal Nutrition and Products  Institute, Južno-afrička Republika.

1992-1993: Naučni saradnik i Rukovodilac analitičke laboratorije, Institut za stočarstvo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

1988. – 1991.: Radno mesto: Asistent u naučnom radu, Institut za stočarstvo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad. Odgovornosti: Razvoj hemijskih metoda analize hrane za životinje. Vodjenje praktičnih vežbi za post-diplomce Poljoprivrednog fakuteta iz oblasti analitičkih hemijskih metoda.

1973. – 1988.: Radno mesto: Istraživač, Institut za stočarstvo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

OSTALI PROFESIONALNI PODACI

       ·         Registrovan kao Professional Natural Scientist (oblast: hemija) kod South  African Council for Natural Scientific Professions (registarski broj: 400128/94).Publikovao 43 naučna rada u medjunarodnim i nacionalnim časopisima i prezentirao 61 saopštenje na medjunarodnim i nacionalnim skupovima.


Učesnik FP7 projekta u Srbiji (akronim: „Feed-to-Food“)  

 U Ministarstvu za poljoprivredu Južno-afričke Republike postavljen za Savetnika u Uredu “Registrar of the Fertilizers, Farm Feeds, Agricultural Remedies and Stock Remedies Act (Act No. 36 of 1947)”.

Na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka (Departman za Inžinjerstvo zaštite životne sredine) predaje predmet: “Savremene instrumenatlne metode analize zagadjujućih supstanci u životnoj sredini”.

Završio 12-to mesečni formalni trening za Mentora za razvoj mladih naučnih radnika

Rukovodilac je ili ko-mentor u izradi magistarskih radova i doktorskih disertacija.    

Član je profesionalnih i stručnih udruženja: South African Council for Natural Scientific Professions, South African Society of Animal Science i Srpsko hemijsko drustvo.
 

  

NazivU Ustanovi
Kulonometrijsko bipotenciometrijsko određivanje organskih baza u anhidridu sirćetne kiseline

Diploma

Hemijske nauke

Prirodno-matematički fakultet

1973

Ispitivanje zavisnosti nivoa i distribucije mangana i cinka u nadzemnim delovima graška od njihovih sadržaja u zemljištu

Magistratura

Biološke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1986

Uticaj proteaza na iskoristivost hraniva

Doktorat

Biotehničke nauke

Poljoprivredni fakultet

1992

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuA comparison between hominy chop and defatted maize germ meal as the main energy source in diets of feedlot steers, South African Journal of Animal Science ISSN: 0375-1589, Vol. 39, Str. 126-129, Leeuw K.-J.; Meissner H.H.; Palić Dragan.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuThe development of near-infrared spectroscopy (NIRS) calibration for prediction of ash content in legumes on the basis of two different reference methods, Food Chemistry ISSN: 0308-8146, Vol. 123, No. 3, Str. 800-805, Pojić Milica;Mastilović Jasna; Palić Dragan, Pestorić Mladenka
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLaboratory evaluation of Bonsilage Mais as an inoculant for whole crop maize ensiling in South Africa, Animal Feed Science and Technology ISSN: 0377-8401, Vol. 150, Str. 144-150, Nkosi B.D.; Meeske R.; Palić Dragan; Langa T.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuEffects of ensiling whole crop maize with bacterial inoculants on the fermentation, aerobic stability and growth performance of lambs, Animal Feed Science and Technology ISSN: 0377-8401, Vol. 154, Str. 193-203, Nkosi B.D.; Meeske R.; Palić Dragan; Langa T.; Leeuw K.-J.; Groenewald I.B.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuCoulometric bipotentiometric titrations of bases and their mixtures in acetic anhydride using a pair of quinhydrone electrodes, Journal Fresenius Journal of Analytical Chemistry ISSN: 0937-0633 (Print) 14, Vol. 280, Str. 382-382, Bjelica Luka; Vajgand V.; Pastor T.; Palić Dragan
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDetermining the optimum temperature for dry extrusion of full fat soybeans, South African Journal of Animal Science ISSN: 0375-1589, Vol. 39, Str. 69-72, Palić Dragan; Siebrits F.K.; Coetzee S.E..
(M23) Rad u međunarodnom časopisuUticaj taložnice na bioremediacione procese, Hemijska industrija, Časopis Saveza henijskih inženjera ISSN: 0367-598X, Vol. 64, No. 5, Str. 459-464, Izdavač: Savez hemijskih inženjera; (Nježić Zvonko; Vojinović-Miloradov Mirjana; Palić Dragan; Cvetković Biljana; Živković Jasmina;
(M23) Rad u međunarodnom časopisuUse of quinhydrone indicator electrodes in coulometric titrations of bases and their mixtures in acetic anhydride, Journal of Serbian Chemical Society ISSN: 0352-5139, Vol. 41, Str. 195-201, Bjelica Luka; Vajgand V.; Pastor T.; Palić Dragan;
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPrediction of the in vivo organic matter digestibility of feedstuffs for ruminants using in vitro techniques, Savremena poljoprivreda ISSN: 0350-1205, Vol. 55, No. 1-2, Str. 127-131, Palić Dragan; Muller H.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaQuality control of full-fat soybeans using urease activity: critical assessment of the method, Acta Periodica Technologica ISSN: 1450-7189, Vol. 39, Str. 47-53, Palić Dragan; Lević Jovanka; Sredanović Slavica; Đuragić Olivera
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Viši naučni saradnikBiotehničke nauke-prehrambeno inženjerstvoInstitut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu01.01.2010.
Naučni saradnikBiotehničke nauke-prehrambeno inženjerstvoInstitut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu01.01.1992.