Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer zaštite na radu (Mast. inž. zašt. na radu)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Adamović dr Dragan
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Opasne materije i opasan otpad22000.005
Procena bezbednosti radnog mesta23000.005
Statistički napredni modeli21100.004
Zaštita od hemijskih štetnosti, požara i eksplozija33000.007
Stručna praksa00006.004
Izborni predmet 1M20-20-200.004

Godina: 1, Semestar: Letnji

Projektovanje sistema upravljanja bezbednošću na radu22000.004
Izborni predmet 2M31100.004
Master rad - studijski istraživački rad000120.0013
Master rad - izrada i odbrana00007.0010