Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Флексибилна и органска електроника211005
Интегрисана кола за комуникационе системе302006
Стручна пракса - зимски000064
Изборни предмет 1302006
Изборни предмет 2211004
Изборни предмет 3211005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 4202006
Развој софтвера за ембедед оперативне системе203007
Мастер рад - студијски истраживачки рад00012012
Мастер рад - израда и одбрана000045
 Документа