Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Флексибилна и органска електроника21100.005
Интегрисана кола за комуникационе системе30200.006
Стручна пракса - зимски00006.004
Изборни предмет 130200.006
Изборни предмет 221100.004
Изборни предмет 320-11-200.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 420-11-200.006
Развој софтвера за ембедед оперативне системе20300.007
Мастер рад - студијски истраживачки рад000120.0012
Мастер рад - израда и одбрана00004.005
 Документа