Предмет: Математика (17 - F101)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Усвајање основног знања из области алгебре и математичке анализе. Развој апстрактног мишљења и аналитичког приступања проблемима. Оспособљавање студената да стечена знања повежу и примене у другим општим и стручним предметима.
Студент је оспособљен за примену математичких модела обрађених у оквиру овог предмета. Студент је спреман да стечена знања користи у стручним предметима и даљем образовању, а такође и у пракси.
Комплексни бројеви. Детерминанте и системи линеарних једначина (Крамерово правило и Гаусов алгоритам). Векторска алгебра и аналитичка геометрија у простору Р3 (права и раван). Полиноми (нуле полинома, факторизација у скупу реалних и комплексних бројева, рационалне функције). Низови (тачке нагомилавања, граничне вредности, конвергенција и дивергенција). Реалне функције једне променљиве (граничне вредности и непрекидност). Диференцијални рачун (изводи, изводи вишег реда и примена). Интегрални рачун (неодређени и одређени интеграл). Примена интегралног рачуна.
Предавања. Аудиторне и рачунске вежбе. Консултације индивидуалне. Домаћи задаци. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради илустрације и лакшег разумевања градива. На вежбама, које су синхронизоване са предавањим, раде се карактеристични задаци у ширем обиму и продубљује се градиво изложено на предавањима. Поред предавања и вежби редовно се одржавају индивидуалне консултације или консултације у малим групама. Домаћи задаци се дају после сваког обрађеног поглавља. Део градива, који чини већу логичку целину, може да се полаже у току наставног процеса у облику 2 модула: први модул чини градиво из алгебра, други модул чини градиво из математичке анализе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Аџић, Н.Математика : за Архитектонски одсек2001Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Аџић, Н.,Лужанин., З., Овцин, З.Збирка решених задатака из Математике : за архитектонски одсек1998Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Никић, Ј., Чомић, Л.Математика I2002StylosСрпски језик
Група аутораZbirka rešenih zadataka iz Matematike I2009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
С. ГилезанИзвод из предавања из Математике2007http://imft.ftn.ns.ac.yu/~silviaЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда40.00
Практични део испита - задацинеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Михаиловић др Биљана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Тошић Стефан
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Продановић Ирена
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Јанков Дуња
Асистент

Аудиторне вежбе