Predmet: Odabrana poglavlja iz fizike 1 (06 - Z103)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih znanja iz fizike. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim fizičkim principima i zakonima koji su neophodni za analizu procesa i pojava u inženjerstvu zaštite životne sredine. Stečena znanja su neophodna osnova za dalje studiranje i praćenje stručne literature.
Stečena znanja koja omogućavaju razumevanje osnovnih fizičkih procesa koji služe u merenjima i analizama stanja životne okoline. Poznavanje teorijskih osnova odabranih poglavlja fizike relevantnih za inženjerstvo zaštite životne sredine, kao i praktičnih osnovama merenja i tumačenja fizičkih rezultata.
Teorijska nastava: 1) Osnovni pojmovi kinematike i dinamike translatornog i rotacionog kretanja. Njutnovi zakoni dinamike. Zakoni održanja impulsa,momenta impulsa i energije. Njutnov zakon gravitacije,kosmičke brzine. 2) Osnovni zakoni statike i dinamike fluida: Zavisnost pritiska od dubine tečnosti; Paskalov zakon; Bernulijeva jednačina. 3) Osnove termodinamike idealnih gasova:Prvi i drugi zakon termodinamike; Karnoov ciklus; Motor sa unutrašnjim sagorevanjem; Bolcmanova statistika i njen odraz na životnu sredinu. 4) Mehanički talasi: Osobine zvuka; Intenzitet; Stojeći talas i rezonancija; Ultrazvuk i primene. Praktična nastava (eksperimentalne i računske vežbe): Na vežbama se rade eksperimenti koji prate teorijsku nastavu, kao i računska vežbanja, što doprinosi boljem razumevanju teorijskog gradiva, kao i upotpunjavanju znanja.
Predavanja, računske vezbe, laboratorijske vežbe i konsultacije. Provera znanja se vrši na laboratorijskim vežbama i na ispitu. Ispit se može polagati na dva kolokvijuma od kojih svaki sadrži logičku celinu gradiva. Oba kolokvijuma se polažu u pismenoj formi. Kolokvijumi se održavaju u toku semestra u kome se izvodi nastava. Studenti koji ne polože ispit preko kolokvijuma moraju polagati seo ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo završnog ispita je eliminatoran. Usmeni deo završnog ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. SatarićFizika (Termodinamika i talasno kretanje)1995FTNSrpski jezik
Grupa autora sa FTN-aZbirka rešenih zadataka iz fizike I deo2004FTNSrpski jezik
Grupa autora sa FTN-aZbirka rešenih zadataka iz fizike II deo2005FTNSrpski jezik
Grupa autora sa FTN-aPraktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2004FTNSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda35.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Usmeni deo ispitaneda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Satarić dr Miljko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Nemeš dr Tomas
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe