Predmet: Elektrotehnika, okolina i zaštita (06 - Z107)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektrotehničko i računarsko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je da se izuče osnovni pojmovi o vremenski konstantnim i vremenski promenljivim električnim strujama, o elektricitetu i električnim osobinama materijala. Pored toga cilj je da se predstavi način rada elektroenergetskog sistema i električnih mašina (način rada, principi, vrste i sl.), kao i mogućnosti njihove primene u savremenim elektromotornim pogonima, odnosno u sistemima zaštite životne sredine (odvođenja dimnih i štetnih gasova, odvođenje otpadne vode, transport štetnih materija i sl.). Cilj je i da se predstave pojave koje utiču na električnu okolinu i okolnu životnu sredinu usled rada EES-a i el. potrošača, kao i savremeni standardi i metode zaštite.
Studenti će se osposobiti da razumeju osnovne pojmove o vremenski konstantnim i vremenski promenljivim električnim strujama. Ovladaće pojmovima o elektricitetu i električnim osobinama materijala. Osposobiće se za razumevanje načina rada elektroenergetskog sistema i njegovih glavnih potrošača (elek. mašina i sl.). Moći će da primenjuju savremene el. mašine i elektromotorne pogone u sistemima zaštite životne sredine (odvođenja dimnih i štetnih gasova, odvođenje otpadne vode, transport štetnih materija i sl.). Razumeće pojave koje utiču na električnu okolinu i okolnu životnu sredinu i moći će da primenjuju savremene standarde i metode zaštite.
Osnovni pojmovi o električnoj energiji. Jednosmerne struje. Naizmenične struje. Principi rešavanja el. mreža. Organizacija savremenog elektroenergetskog sistema - Proizvodnja, prenos i potrošnje električne energije. Električne okolina el. mašine. Principi elektromehaničke konverzije energije. Vrste električnih mašina, osnovni elementi i karakteristike. Transformatori. Rotacione el. mašine. Naizmenične mašine. Asinhrone mašine - Kavezni i klizno-kolutni motori. Jednosmerne mašine. Sinhrone mašine. Negativni uticaji električne energije - zračenja i kondukcione smetnje. Električna okolina - Uticaj na druge uređaje, uticaj na živa bića. Elektromagnetna polja dalekovoda, transformatora i rasklopnih postrojenja - standardi i preporuke. Metode zaštite.
Predmet će se izučavati kroz izlaganje teoretskih principa na predavanjima, rešavanje odgovarajućih problema na auditornim vežbama i praktičan rad u laboratoriji i pogonu (demonstracije i vežbe).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Miroslav PršaOsnovi elektrotehnike za studente neelektrotehničkih fakulteta1995StylosSrpski jezik
Levi, E., Vučković, V., Strezoski, VOsnovi Elektroenergetike1997Stylos - FTNSrpski jezik
Miroslav Prša, Laslo JuhasOsnovi elektrotehnike - zbirka zadataka za studente neelektrotehničkih fakulteta2001FTN IzdavatštvoSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Završni ispit - I deoneda20.00
Završni ispit - II deoneda20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Juhas dr Anamarija
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vekić dr Marko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lukić Jovan
Predavač

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Gecić dr Marko
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Todorović dr Ivan
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Adžić mr Evgenije
Docent

Laboratorijske vežbe