Predavač Jovan Lukić


Nedostaje slika

Jovan Lukić

Predavač


Telefon021/485-2594
E-mail
Akademsko zvanjePredavač

Lukić Jovan je rođen 11. novembra 1980. godine u Loznici, SCG. Osnovnu, kao i srednju elektrotehničku, školu pohađao je u istom gradu. Po završetku srednje škole, 1999. godine, upisuje studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, obrazovni profil: Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva. Tokom studija radio je na više projekata u okviru stručnih predmeta iz kojih je dobijao najviše ocene. Nakon IV (četvrte) godine sticao je radnu praksu u fabrici glinice "Birač" iz Zvornika, Republika Srpska. Studije završava u predviđenom roku od pet godina sa prosečnom ocenom 8,38 (osam, 38/100), i sa ocenom diplomskog rada 10 (deset). Jovan trenutno radi na mestu saradnika u nastavi na Odseku za energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predavač
01.02.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač11.10.2014.01.01.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent01.06.2014.01.09.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent25.11.2008.01.05.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Saradnik u nastavi01.01.2007.01.11.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik na projektu22.12.2005.01.12.2006.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
NazivU Ustanovi
Laboratorijski izvor naizmenične struje

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Nimrihter, S. Gušavac, J. Lukić , R. Kuljić: Uticaj distribuiranih generatora na rizik u SN DEM, edukativni softver za potrebe CEFES magistarski studija, 14th International Symposium on Power Electronics - Ee 2007, Novi Sad: Power Electronics Society, trg Dositeja Obradovića 6, 7-9 Novembar, 2007, str. 1- 5, UDK: 621.38; 620.9(082), ISBN 978-86-7892-065-3.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Nimrihter, S. Gušavac, J. Lukić: Uticaj distribuiranih protočnih elektrana na rizik napajanja potrošača, 14. International Symposium on Power Electronics-Ee2007, Novi Sad: Power Electronics Society, trg Dositeja Obradovića 6, 7-9 Novembar, 2007, str. 1- 5, UDK: 621.38; 620.9(082), ISBN 978-86-7892-065-3.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
PredavačElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu11.10.2014.
AsistentElektroenergetika25.11.2011.
AsistentElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka25.11.2008.
Saradnik u nastaviElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka15.12.2005.