doc. mr Evgenije Adžić


Nedostaje slika

mr Evgenije Adžić

Docent


Telefon021/485-2504
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 306

Evgenije Adžić, rođen je 18.11.1981 u Subotici. Srednju školu završio je 2000. godine u Subotici (Gimnazija Svetozar Marković). U periodu 2000-2005 studirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, elektrotehnički odsek, smer elektroenergetika, usmerenje energetska elektronika i električne mašine. Diplomirao je septembra 2005. godine na FTN-u, na temu “Praktična realizacija frekventnog pretvarača korišćenjem inteligentnog IGBT modula“, sa ocenom 10. Prosečna ocena tokom studija je 9.82. Poslediplomske studije upisao je po završetku osnovnih, 2005. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer elektroenergetika, usmerenje energetska elektronika i električne mašine. Kako je tokom studija pokazao izvanredan afinitet prema grupi predmeta iz oblasti upravljanja električnim mašinama, gde je pokazao veliko interesovanje i znanje, Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače angažovala ga je kao istraživača-pripravnika. Septembra 2007 uspešno je odbranio magistarsku tezu sa temom "Upravljanje puno-upravljivim pretvaračem u pogonu vetroelektrana u slučaju propada mrežnog napona". Njegov magistarski rad je pored opsežne teorijske analize i simulacija pogona vetroelektrane, uključio praktičnu realizaciju uređaja, prototipa pogona, koji je omogućio eksperimentalnu verifikaciju dobijenih simulacionih rezultata. Nakon što je magistrirao, novembra 2007, izabran je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast energetska elektronika, mašine i pogoni, na FTN-u.

Docent
27.09.2014.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom14.02.2014.01.09.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom01.01.2009.01.01.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom04.12.2008.01.12.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom27.11.2007.01.03.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik01.05.2006.01.11.2007.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
NazivU Ustanovi
Praktična realizacija frekventnog pretvarača upotrebom inteligentnog IGBT modula

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Upravljanje puno-upravljivim pretvaračem u pogonu vetroelektrana u slučaju propada mrežnog napona

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAdžić E., Čelanović N., Adžić M., Marčetić D., Katić V.: Development of High-Reliability EV and HEV IM Propulsion Drive with Ultra-Low Latency HIL Environment, IEEE Transactions on Industrial Informatics, DOI: 10.1109/TII.2012.2222649
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMarčetić D., Adžić E.: Improved Three-Phase Current Reconstruction for Induction Motor Drives With DC-Link Shunt, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2010, Vol. 57, No 7, pp. 1-9, ISSN 0278-0046
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuIvanović Z., Adžić E., Vekić M., Grabić S., Čelanović N., Katić V.: HIL Evaluation of Power Flow Control Strategies for Energy Storage Connected to Smart Grid Under Unbalanced Conditions, Available: 10.1109/TPEL.2012.2184772 , IEEE Transaction on Power Electronics, 2012, Vol. 27, ISSN 0885-8993
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPorobić V., Adžić E., Marčetić D.: High Speed Shaft Sensorless DFOC Induction Motor Drive with Field Angle Correction, International Review of Electrical Engineering IREE, 2011, Vol. 6, No 4, ISSN 1827-6660
(M23) Rad u međunarodnom časopisuEvgenije Adžić, Zoran Ivanović, Milan Adžić, Vladimir Katić: Optimum Fuzzy Logic Control of Induction Generator in Wind Turbine Application, Acta Polytechnica Hungarica - Special Issue on Intelligent Systems and Informatics, 2009, Vol. 6, No. 1, ISSN 1785-8860.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAdžić E., Adžić M., Katić V.: Improved PLL for Power Generation Systems Operating under Real Grid Conditions, Electronics, 2011, Vol. 15, No 2, pp. 5-12, ISSN 1450-5843
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilićević D., Adžić E., Vasić V.: New Space-Vector PWM Technique for Dual Three-Phase AC Machine, PCIM Europe 2008, Nuremburg, Germany: PCIM, 27-29 May, 2008, ISBN 978-3-89838-605-0.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAdžić Evgenije, Ivanović Zoran, Adžić Milan, Katić Vladimir: Optimum Fuzzy Logic Control of Induction Generator in Wind Turbine Application, SISY 2008 - 6th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, Serbia: 26-27 September, 2008, ISBN 978-1-4244-2407-8.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAdžić E., Marčetić D., Katić V., Adžić M.: Grid-connected Voltage Source Converter Operation under Distorted Grid Voltage, 14. International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC, Ohrid, 6-9 Septembar, 2010
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAdžić E., Adžić M., Katić V.: Space Vector Modulated Three-Phase Current Source Converter for DC Motor Drive, 14. International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC, Ohrid, 6-9 Septembar, 2010
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeUniverzitet u Novom Sadu27.09.2014.
Asistent - stari nazivEnergetska elektronika, mašine i pogoni27.09.2011.
Asistent pripravnik REnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka21.05.2009.
Asistent - stari nazivEnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka28.11.2007.
Istraživač pripravnikEnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka01.05.2006.