проф. др Биљана Ратковић-Његован


Недостаје слика

др Биљана Ратковић-Његован

Редовни професор


Телефон021/485-2194
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 303

Уписала 1976. Факултет политичких наука, Београд, завршила 1980. Од 1981. до 1991. асистент и научни (знанствени) асистент на Грађевинском факултету и Пољопривредном факултету Свеучилишта у Осијеку. Од 1991. до 2004. године водећи истраживач, а затим стручни саветник у Центру Радио-телевизије Нови Сад за истраживање јавног мњења, програма и аудиторијума у Новом Саду. Од 2004. до 2005. руководилац Центра Радио-телевизије Нови Сад за истраживање јавног мњења, програма и аудиторијума. Од 2005. на Факултету за менаџмент, Нови Сад, у звању доцента, на предметима: Социологија и Аналитичко новинарство. Од 2007. године на Факултету техничких наука, Нови Сад, у звању доцента, на смеру Менаџмент медија, на предметима: Новинарство, Медији и јавно мњење, и на смеру Људски ресурси, на предметима: Организациона социјализација и Пословна етика.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.10.2007.01.05.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Редовни професор16.05.2017.30.09.2022.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Ванредни професор16.05.2012.01.05.2017.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Дипломски рад - завршни рад

Диплома

Политичке науке

Факултет политичких наука

1980

Плурализам интереса у савременом југословенском друштву

Магистратура

Социолошке науке

Essex university

1985

„Социолошки и правни аспекти политичке јавности и интегрисаног друштва“

Докторат

Социолошке науке

Универзитет у Новом Саду

2003

Критеријум продукцијеОпис
() Ратковић Његован, Б. (2013). Сцхоол Трансформатион – Преобразование школ. Ин: Пукас, Д. (ед.), Модерн социо-политицал процессес ин Руссиа, Еуропе статес анд ин тхе Wорлд (пп. 53–64), вол. 3. Стуттгарт: ОРТ Публисхинг. ИСБН: 978-3-944375-04-5.
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаRatković Njegovan, B. (2014). Contradiction Between Education and Employment. In: Schlossman, L. (ed.), Innovations in education : Monograph, vol. 3 (pp. 132–144). Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. ISBN: 13 978-3-902986-71-9; ISBN: 10 3-902986-71-9.
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаRatković Njegovan B.: Contradiction Between Education and Employment, Vienna, “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014, str. 132-144, ISBN 13 978-3-902986-71-9
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаRatković Njegovan B.: School Transformation, Stuttgart, ORT Publishing, 2013, str. 53-64, ISBN 978-3-944375-04-5
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStamenković, S., Ratković Njegovan, B., Vukadinović, M. (2018). Intra-national diversity: Perception of organizational justice and ethical climate in organizations in Serbia. Cross Cultural & Strategic Management, 25(3), 425–442. ISSN: 2059-5794.
(М23) Рад у међународном часописуRatković Njegovan, B., Vukadinović, M., Grubić Nešić, L. (2011). Characteristics and Types of Authority: the Attitudes of Young People. A Case Study. Sociológia / Slovak Sociological Review, 43, 657-673. ISSN: 0049-1225.
(М23) Рад у међународном часописуGrubić-Nešić, L., Vranješ, S., Ratković Njegovan, B., Mitrović, S. (2012). Atitudes of the employees about the organizational restructuring: a sample of organizations in Serbia. Metalurgia international 12(17). ISSN: 1582-2214
(М23) Рад у међународном часописуRatković Njegovan, B. (2011). Social Integration of Roma People – The Importance and Remit og Roma media: A Case Study. Trames: A Journal of the Humanities and Social Sciences, 15(1), 102-119. ISSN: 1406-0922
(М23) Рад у међународном часописуRatković Njegovan B., Beleslin (Šiđanin) I.: The Crisis of Public Broadcasting as the Management Crisis: A Case Study of the Radio Television of Vojvodina, Journal for East European Management Studies, 2014, Vol. 19, No 3, pp. 348-367, ISSN 0949-6181
(М23) Рад у међународном часописуRatković Njegovan, B., Crnomarković, M.. (2012). School management in Serbia: Key Aspects of its Relation to School Success. Journal for East European Management Studies, 17(29, 184–205.
(М23) Рад у међународном часописуVukadinović M., Ratković Njegovan B., Duđak Lj.: Contribution to the Research of Organizational Socialization: The Importance of Interviews in Anticipatory Stage., Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22, No 2, pp. 169-198, ISSN 0949-6181
(М23) Рад у међународном часописуRatković Njegovan, B., Vukadinović, M. S. (2016). Serbian students assessing higher education in Serbia and abroad. Cadmo, XXIV(1), 23 -41. ISSN: 1122-5165.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомБенгин, С., Ратковић Његован, Б. (2015). Формалне и неформалне карактеристике пословне комуникације имејлом. Зборник Матице српске за друштвене науке, 151, 319–332 ИССН: 0352-5732.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMelović, B., Grubić Nešić, L, Ratković Njegovan, B., Jocović, M. (2014). Ethical issues as a potential factor of brand's (un)success. Строительство уникальных зданий и сооружений, 12 (27), 32–39. ISSN: 2304-6295.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРатковић Његован, Б. (2014). Вредност интелектуалног капитала. Зборник матице српске за друштвене науке, 146, 169–171. ИССН: 0352-5732.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРатковић Његован, Б. (2018). Доживљај уметничког дела. Зборник Матице српске за друштвене науке, 165(1), 173–175. ИССН: 0352-5732.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРатковић Његован, Б., Раденковић. В. (2010). Кабловски дистрибуциони системи у Србији: Излазак из сиве зоне пословања. Зборник Матице српске за друштвене науке, 131, 97–110. ИССН: 0352-5732/УДК 3(05).
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРатковић Његован, Б. (2005). Основна питања друштвене интеграције. Зборник Матице српске за друштвене науке, 118–199, 335–364. ИССН: 0352-5732
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРатковић Његован, Б. (2013). Политика здравља. Зборник Матице српске за друштвене науке, 142(1), 188–191. ИССН: 0352-5732.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРатковић Његован, Б. (2005). Основна питања друштвене интеграције. Зборник Матице српске за друштвене науке, 118–199, 335–364. ИССН: 0352-5732.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком Ратковић Његован, Б. (2010). ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ТРУД И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ. Труд и социальные отношения, 1, 66–74
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKostić, B., Ratković Njegovan, B. (2013). Psyichological Contract as Element of Internal Public Relation. In: III International Symposium „Engineering Management and Competitiveness 2013 (EMC 2013), June 21-22, 2013, Zrenjanin, Serbia. Proceedings. Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty „Mihajlo Pupin“, 115–122. ISBN: 978-86-7672-202-0.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Grubić-Nešić, L. (2012). Population Crisis as a Limiting Factor of Society Development. In: Population: Development/Crisis. Preceedings. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 201–217. ISBN: 978-86-7892-467-5.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРатковић Његован, Б. (2011). Образовање и социјални идентитет у условима транзиционе кризе. Зборник радова: Социјални идентитет у условима кризе: проблеми и решења. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 159-172. ИСБН: 978-86-7892-358-6.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Beleslin, I. (2013). Issues required to change in the organization of media company. In: III International Symposium „Engineering Management and Competitiveness 2013 (EMC 2013), June 21-22, 2013, Zrenjanin, Serbia. Proceedings. Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty „Mihajlo Pupin“, 123–129. ISBN: 978-86-7672-202-0.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Šiđanin, I. (2012). Strategije menadžmenta u medijima u uslovima ekonomsko-finansijske krize [Management Strategies in the Media in the Framework of Economic and Financial Crisis]. XVII Internacionalni naučni skup SM 2012 Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu. Zbornik apstrakata [17th International Scientific Symposium SM2012 Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Book of Abstracts]. Subotica: Ekonomski fakultet, 92-93. ISBN: 867233304-7.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStamenković, S., Ratković Njegovan, B. (2015). Perceptions of Distributive Justice Among Employees in Country in Transition: The case of the Republic of Serbia. “The 11th PSU Engineering Conference (PEC-11) and The 7th International Conference on Engineering and Technology (ICET 2015)”, Phuket, Tayland, June 19–20, 2015, Prince of Songkla University, Faculty of Engineering Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112, At Phuket, Thailand.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРатковић Његован, Б., Шиђанин, И. (2012). Културни садржаји у програмима Радио телевизије Војводине. Зборник радова Културна политика, уметнично стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног развоја. Београд: Факултет за културу и медије, 367–379. ИСБН: 978-86-7747-476-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan B., Šiđanin. I. (2011). Media and Creative Industries: The value of Creative Content. In: XV International Scientific Conference on Industrial Systems – IS ' 11). Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 583–587. ISBN: 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan B., Vukadinović, M. (2011). New Entertainment Media Sectors: Online Video Games as Information Goods. In: XV International Scientific Conference on Industrial Systems – IS ' 11). Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 579–582. ISBN: 978-86-7892-341-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan B., Vukadinović, M. (2011). New Entertainment Media Sectors: Online Video Games as Information Goods. In: XV International Scientific Conference on Industrial Systems – IS ' 11). Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 579-582. ISBN: 978-86-7892-341-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan B., Šiđanin. I. (2011). Media and Creative Industries: The value of Creative Content In: XV International Scientific Conference on Industrial Systems – IS 11). Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 583-587. ISBN: 978-86-7892-341-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Kostić, B. (2018). Atitudinea faţă de monumentele antifasciste în Serbia [Attitude towards anti-fascist monuments in Serbia]. In: Rodica Colta, E. (coord.), Patrimoniu şi patrimonializare. Lucrările simpozionului internaţional de la Arad din 22–23 iunie 2017 (pp. 7–27). Bucureşti: Editura Etnologică. ISBN: 978-606-8930-39-1.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Njegovan, D. (2015). Tradiţia ca moştenire culturală intangibilă: perspectiva europeană şi naţională [Tradition as Intangible Cultural Heritage: The European and National Perspective]. In: Colta, Elena Rodica (coord.), Populaţii şi patrimoniul imaterial Euroregional (pp. 7–23). Simposion internaţional, Arad, 18–12 iunie, Romania. Bucureşti: Editura Etnologică. ISBN: 978-973-8920-80-4.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЦинклер, Т., Бенгин, С., Ратковић Његован, Б. (2015). Оптимално усклађивање процеса мониторинга медија линеарним програмирањем. ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Вол. 14, 746–750. XИВ Интернатионал Сциентифиц – Профессионал Сyмпосиум, Јахорина, Република Српска, Електротехнички факултет, Источно Сарајевно, 18–20 март, 2015. ИСБН 978-99955-763-6-3.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStamenković, S., Ratković Njegovan, B. (2015). The Impact of Procedural Justice on Human Resources Management in the Organization in Serbia. V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015 (EMC 2015), June 19–20, 2015, Zrenjanin, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Serbia. Proceedings, 134–139. ISBN: 978-86-7672-256-3.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Grubić-Nešić, L. (2015). Transition, institutions and neoinstitucionalism. In: Lošnoc, A., Ivanišević, I. (Eds.), Institutional assumptions about socio-economic dynamics in east and central europe (pp. 107–122). Novi Sad: Faculty of Technical Sciences. ISBN: 978-86-7892-765-2.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Grubić-Nešić, L. (2014). Aspects Of (In)Equality In Education And Employement. In: Lošonc, A., Ivanišević, A. (Eds.), Socio-economic forms of inequality. Proceedings (pp. 89–95). Novi Sad: Faculty of Technical Sciences. ISBN: 978-86-7892-664-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Bengin, S. (2014). The social media monitoring and corporate public relations. XVI International Scientific Conference on Industrial Systems – IS' 14, October 15–17. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management. Proceedings. 269–275. ISBN: 978-86-7892-652-5.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Kostić, B. (2014). Impact of Organizational Socialization towards Employees´ Social Adaptation. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMS), 4(1), 34–40. ISSN: 2217-8147 (Online).
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić, L., Ratković Njegovan, B., Balenović, I. (2014). Social entepreneurship as an element of economic development. IV International conference on Entrepreneurship and Innovation. Podgorica: Faculty of Economics, 231–236. ISBN: 978-86-80133-69-0.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрубић-Нешић, Л., Ратковић Његован, Б., Чабрило, С. (2014). Креативност као основа иновативности у предузетништву. Међународна конференција: Криза и иновације кроз призму предузетништва, Зборник радова. Подгорица: Економски факултет, 236–240. ИСБН: 978-86-80133-69-0 (ЦД).
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРатковић Његован, Б., Његован, Д. (2104). Цонсервареа şи протецţиа патримониулуи иматериал îн Сербиа şи Републица Српска. Ин: Цолта, Е. Р. (Цоорд.), Цултура традиţионала еурорегионалă îн цонтеxт ацтуал Патримониул материал / иматериал – модалитăţи де цонсерваре şи промоваре. Луцрăриле симпозионолуи де ла Арад дин 20–21 иуне 2013. Буцуреşти: Едитура Етнологицă, 20–40. ИСБН: 978-973-8920-76-5.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić, L., Ratković Njegovan, B. (2013). Education Required for Reindustrialization. In: Deindustrialization, Phenomena, Consequences. Preceedings. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 87–99. ISBN: 978-86-7892-562-7.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Grubić-Nešić, L. (2015). Transition, institutions and neoinstitucionalism. In: Lošnoc, A., Ivaniševićc, I. (Eds.), Institutional assumptions about socio-economic dynamics in east and central europe (pp. 107 -122). Novi Sad: Faculty of Technical Sciences. ISBN: 978-86-7892-765-2.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Grubić-Nešić, L. (2012). Population Crisis as a Limiting Factor of Society Development. In: Population: Development/Crisis. Preceedings. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 201 -217. ISBN: 978-86-7892-467-5.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуVukadinović, M., Ratković Njegovan, B. (2012). Subjective Experience of Education at Higher Education Institutions in the Country of Domicile and Abroad. Cross-disciplinary international conference Madrid, Saint Louis University-Madrid, Spain 19-21 April 2012, 47.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Ратковић Његован, Б. (2007). Социолошке теме. Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија, стр. 237. ИСБН: 978-86-7203-087-7.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Његован, Д., Ратковић Његован, Б. (2015). Слобода штампе у Српској Војводовини. Нови Сад: Дрштво новинара Војводине : Мало историјско друштво – Нови Сад., стр. 181. ИСБН: 978-86-88967-05-1, стр. 181.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Димић, Ж., Ратковић Његован, Б. (2015). Српска периодика у Сремским Карловцима од 1827. до 2014. године. Нови Сад: Друштво новинара Војводине : Мало историјско друштво – Нови Сад. ИСБН 978-86-88967-02-0, стр. 179.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Црномарковић, М., Ратковић Његован, Б., Ратковић, М. (2011). Остваривање и евалуација развојних програма. Нови Сад: Прометеј, стр. 121. ИСБН: 978-86-515-0588-4.
(М43) Монографска библиографска публикацијаРатковић Његован, Б. (2013). Пословна етика, друго, допуњено издање. Нови Сад: Факултет техничких наука, стр. 296. ИСБН: 987-86-7892-474-3. ЦОБИСС.СР-ИД 276763399,
(М43) Монографска библиографска публикацијаРатковић Његован, Б. (2009). Пословна етика. Нови Сад: Факултет техничких наука, стр. 282. ИСБН: 987-86-7892-233-6.
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаБенгин, С., Ратковић Његован, Б., Келемен, А. (2014). Социјални медији и друштвене мреже – сличности и разлике. Зборник ИИ научна међународна конференција – Савремена уметничка пракса, медијска писменост и друштвени развој. Београд: Мегатренд Универзитет, 239–250. ИСБН: 978-86-7747-532-1.
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаБелеслин, И., Ратковић Његован, Б. (2914). Програмски менаџмент и изазови у програмирању. Зборник ИИ научна међународна конференција – Савремена уметничка пракса, медијска писменост и друштвени развој, Београд: Мегатренд Универзитет, 341–356. ИСБН: 978-86-7747-532-1.
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаБелеслин, И., Ратковић Његован, Б. (2014). Програмски менаџмент и изазови у програмирању. Зборник ИИ научна међународна конференција – Савремена уметничка пракса, медијска писменост и друштвени развој, 341–356. Београд: Мегатренд Универзитет. ИСБН: 978-86-7747-532-1.
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаРатковић Његован, Б. (2005). Јавно мњење и медији. У: Медији и истраживања, Нови Сад: Радио телевизија Нови Сад, 25–33. УДК: 654.197(497.113 Нови Сд) : 32.019.5(082).
(М48) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеРатковић Његован Б. (ур.) (2005). Медији и истраживања. Нови Сад: Радио телевизија Нови Сад, 175. УДК: 654.197(497.113 Нови Сд) : 32.019.5(082).
(М48) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеРатковић Његован Б. (2005). Медији и истраживања. Нови Сад: Радио телевизија Нови Сад, 175. УДК: 654.197(497.113 Нови Сд) : 32.019.5(082).
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРатковић Његован, Б. Медији и аудиторијум. (2007). Линк, бр. 58, год. ВИ, пп. 23–26.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRatković Njegovan, B. (2015). Essentials of Modern Management. Management, 20(74). 77–79. ISSN: 1820-0222. UDC: 005.13(075.8)(049.32) DOI: 10.7595/management.fon.2015.0006. COBISS.SR-ID 214382348.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРатковић Његован, Б. (2105). Мултијезичност у медијској политици. Култура полиса – посебно издање, 1(1), 61–76. ИССН: 1820-4589.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРатковић Његован, Б., Дашић. Г. (2018). Музеји и културне и креативне индустрије, Култура полиса : Култура и креативне индустрије Новог Сада – изазови за будућност, 135–144 ИССН: 1820-4589.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRatković Njegovan, B. (2015). Essentials of Modern Management. Management, 20(74). 77-79. ISSN: 1820-0222. UDC: 005.13(075.8)(049.32) DOI: 10.7595/management.fon.2015.0006. COBISS.SR-ID 214382348
(М52) Рад у часопису националног значајаRatković Njegovan, B. (2009). Controversies of leadership. Management, 51(XIV), 75–77. ISSN: 1820-0222.
(М52) Рад у часопису националног значајаРатков-Његован Б.: Европска јавна сфера и медији. (2008). Линк, бр. 65, год. ВИИ, Линк – додатак.
(М52) Рад у часопису националног значајаRatković Njegovan, B. (2009). Controversies of leadership. Management, 51(XIV), 75–77. ISSN: 1820-0222
(М53) Рад у научном часописуRatković Njegovan, B., Đurašković, D., Kostić, B. (2012). Creative Portfolio Strategy as a Model of Management in Media Company: An Example of Public Broadcasting. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMS), 2(1), 6-10
(М53) Рад у научном часописуРатковић Његован, Б., Вукадиновић, М. (2011). Садржај и ефекти организационе социјализације у пословним интеграцијама. Школа бизниса, 3, 102-115. УДЦ 316.614:65.016.4
(М53) Рад у научном часописуVukadinović, M., Ratković Njegovan, B. (2011). Relation between the Types of Authority and Authoritarianism, Škola biznisa, 4, 13-21.
(М53) Рад у научном часописуRatković Njegovan, B., Radenković, V. (2010). Management in the Public Broadcasting Service: The reasons for a change of strategy. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), 1(2), 69–76. ISSN 2217-2661.
(М53) Рад у научном часопису Ratković Njegovan, B., Radenković, V. (2010). Management in the Public Broadcasting Service: The reasons for a change of strategy. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), 1(2), 69–76. ISSN 2217-2661.
(М53) Рад у научном часописуRatković Njegovan, B., Đurašković, D., Kostić, B. (2011). Creative Portfolio Strategy as a Model of Management in Media Company: An Example of Public Broadcasting. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 2(1), 6-10.
(М53) Рад у научном часописуРатковић Његован, Б., Бенгин, С., (2014). Процес мониторинга медија у окружењу нових медијских технологија. Годишњак Факултета за културу и медије: Комуникација, медији и култура, 6(ИВ). ИССН: 1821-0171
(М53) Рад у научном часописуРатковић Његован, Б. (2015). Биографски приступ управљању људским ресурсима. Школа бизниса, 1, 98–110. УДЦ 005.96. ДОИ 10.5937/сколбиз1-8837.
(М53) Рад у научном часописуРатковић Његован, Б., Његован, Д. (2015). Неговање и заштита нематеријалне баштине у Србији и Републици Српској. Кровови, 85–89(XXИX), 96–103. ИССН: 0353-6351.
(М53) Рад у научном часописуРатковић Његован, Б. (2015). Оглашавање у старој српској штампи. Кровови, 85–89(XXИX), 131. ИССН: 0353-6351.
(М53) Рад у научном часописуРатковић Његован, Б. (2014). Назив медијског садржаја: моћ значења. У: Себић, М., Костић, Б. (ур.), Медији као фактор превенције насиља, Зборник радова са конференције „Медији као фактор превенције насиља”, Сремски Карловци, 29. 11–1. 12. 2013. МИОКО: медији и околина, ревија за екологију медија, темат 002/2014, 42–50. ИСБН: 978-86-918405-0-1.
(М53) Рад у научном часописуРатковић Његован, Б., Бенгин, С. (2014). Процес мониторинга медија у окружењу нових медијских технологија. Годишњак Факултета за културу и медије: Комуникација, медији и култура, 6(ИВ), 317–328. ИССН: 1821-0171.
(М53) Рад у научном часописуKostić, B., Ratković Njegovan, B. (2013). Psychological Contract as Element of Internal Public Relation. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMS), 3(2), 66–73. ISSN: 2217-8147.
(М53) Рад у научном часописуПопов, Т., Ратковић Његован, Б. (2014). Употреба друштвених медија за непрофитне циљеве. Зборник радова Факултета техничких наука, XXИX (11), 2279–2282. ИССН: 0350-428X. ЦОБИСС.СР-ИД 58627591.
(М53) Рад у научном часописуРадошевић, З., Ратковић Његован, Б. (2014). Пословна етика и интелектуални капитал. Зборник радова Факултета техничких наука, XXИX(13), 2710–2713. ИССН: 0350-428X. ЦОБИСС.СР-ИД 58627591.
(М53) Рад у научном часописуМарић, Ж., Ратковић Његован, Б. (2014). Значај мониторинга медија у корпоративним комуникацијама. Зборник радова Факултета техничких наука, XXИX(13), 2790–2793. ИССН: 0350-428X. ЦОБИСС.СР-ИД 58627591.
(М53) Рад у научном часописуМајтановић, Ц., Ратковић Његован, Б. (2013). Утицај друштвених медија на промену комуникативне праксе. Зборник радова Факултета техничких наука, XXВИИИ(4), 547–550. ИССН: 0350-428X. ЦОБИСС.СР-ИД 58627591.
(М53) Рад у научном часописуКрстић, Д., Ратковић Његован, Б. (2013). Телевизијски формат у функцији маркетиншке стратегије медијског предузећа. Зборник радова Факултета техничких наука, XXВИИИ(2), 263–266. ИССН: 0350-428X. ЦОБИСС.СР-ИД 58627591.
(М53) Рад у научном часописуВукмировић, М., Ратковић Његован, Б. (2013). Пословање предузећа за кабловску дистрибуцију РТВ програма. Зборник радова Факултета техничких наука, XXВИИИ(6), 1090–1093. ИССН: 0350-428X. ЦОБИСС.СР-ИД 58627591.
(М53) Рад у научном часописуШканата, К., Ратковић Његован, Б. (2013). Медија план при брендирању Боке Которске као туристичке дестинације. Зборник радова Факултета техничких наука, XXВИИИ(10), 1877–1880. ИССН: 0350-428X. ЦОБИСС.СР-ИД 58627591.
(М53) Рад у научном часописуЗубац, В., Ратковић Његован, Б. (2013). Управљање јавним медијским услугама у мултимедијалном окружењу. Зборник радова Факултета техничких наука, XXВИИИ(4), 551-554. ИССН: 0350-428X. ЦОБИСС.СР-ИД 58627591.
(М53) Рад у научном часописуМиљановић, Н., Ратковић Његован, Б. (2013). Улога масовних медија у промовисању друштвене одговорности на примеру невладиног сектора. Зборник радова Факултета техничких наука, XXВИИИ(10), 1857–1860. ИССН 0350-428X. ЦОБИСС.СР-ИД 58627591.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниRatković Njegovan, B., Šolak, Z. (2013). Mediji, zdravlje i zdravstvena politika. Journal of the Association of Serbian Neurologist. Current Topics in Neurology, psychiatry and Related Disciplines, XXI(3–4), 42–55.
(М62) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводуRatković Njegovan, B. (2013). Transformation of elites: business and corporate elites in Serbia. 11th Chemnitz East Forum „Corporate Governance in Central and Eastern Europe”, 11 – 13 September 2013. Chemnitz, Chemnitz University of Technology, Faculty of Business Sciences, Germany.
(М62) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводуRatković Njegovan, B. (2013). Transformation of elites: business and corporate elites in Serbia. 11th Chemnitz East Forum „Corporate Governance in Central and Eastern Europe”, 11–13 September 2013. Chemnitz, Chemnitz University of Technology, Faculty of Business Sciences, Germany.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRatković Njegovan, B., Šolak, Z. (2013). Media, Health and Health Police / Mediji, zdravlje i zdravstvena politika. Journal of the Association of Serbian Neurologist. Current Topics in Neurology, psychiatry and Related Disciplines, XXI(3–4), 42–55. ISSN: 0354-2726.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтаменковић, С., Ратковић Његован, Б. (2015). Утицај интерактивне правде на менаџмент људских ресурса у организацијама у Србији. Зборник радова са ХР конференције „Савремени трендови и квалитет у управљању људским ресурсима”. Београд: Висока школа струковних студија за економију и управу Центар за економска истраживања (ЦЕИБ), 225–232.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРатковић Његован. Б. (2015). Значај и карактеристике српске штампе у Сремским Карловцима 1827 -1914. У: Булут, М., Његован Д. (ур.), Змај - Друштво српских књижевника, новинара и уметника 1904 - 2014. (стр. 99 -117). Зборник радова са научно-стручног скупа одржаног 13. децембра 2014. године у Сремским Карловцима. Нови Сад: Друштво новинара Војводине : Мало историјски друштво - Нови Сад. ИСБН: 978-86-88967-07-5.
(М86) Критичка евалуација података, база података,Ратковић Његован Б., Ђурановић, С. (1999). Медијска мапа Војводине. Нови Сад: Радио телевизија Нови Сад: Центар за истраживање јавног мњења, програма и аудиторијума, стр. 80.
(М93) Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензијуДимић, Ж., Ратковић Његован, Б. (2014). Српска периодика у Сремским Карловцима 1827–2014. : тематска изложба. Сремски Карловци: Културни центар „Карловачка уметничка радионица”, мај/јуни 2014. (Ауторска изложба с рецензираним каталогом.)
() Ratković Njegovan B., Šiđanin I.: The Crisis of Public Broadcasting as the Management Crisis: A Case Study of the Radio Television of Vojvodina, Journal for East European Management Studies, 2012, Vol. 17, No 2, pp. 184-205, ISSN 0949-6181
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Ратковић Његован, Б. Теорија политичке јавности. (2004). Сремски Карловци: Каирос.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРатковић Његован, Б.. Мерење РТВ аудиторијума и вредновање програма. (2005), Линк, бр. 32, Линк – додатак.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорИнжењерство и менаџмент медијаУниверзитет у Новом Саду16.05.2017.
Ванредни професорИнжењерство и менаџмент медијаФакултет техничких наука16.05.2012.
ДоцентИнжењерство и менаџмент медијаФакултет техничких наука01.10.2007.