ванр. проф. др Милимир Лисов


Недостаје слика

др Милимир Лисов

Ванредни професор


Телефон021/485-2141
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 306
Тренутно нема података о биографији запосленог!
Ванредни професор
29.11.2012.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент25.11.2007.01.11.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
-

Диплома

Математичке науке

Природно Матеметички Факултет

1975

Проблем изравнања сирових вероватноћа доживљења и смрти

Магистратура

Математичке науке

Економски факултет

1978

Актуарски аспекти управљања пензијским фондовима и пензијским плановима

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаRakonjac-Antic, T; Lisov,M; Rajic, V: Sustainabality problems of the public pension and disability system, Part II, Chapter 13 in monograph "Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World", Faculty of Economy of the University of Belgrade, 2012, pp. 213-228, ISBN: 978-86403-1222-6
(М23) Рад у међународном часописуLisov, M: Zarkovic, N; Mrksic, D; SITUATION AND POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT OF VOLUNTARY PENSION INSURANCE IN SERBIA AS A DEVELOPING COUNTRY, African Journal of Business Management, Vol. 4 (10), August 2010, pp 2075-2086
(М23) Рад у међународном часописуZarkovic, N., Lisov, M., Mrksic, D., Investmants of Serbian Insurance companies, Economic Research, (2012), vol. 25, No 3
(М43) Монографска библиографска публикацијаЛисов, М: ПРИВАТНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ, Нови Сад, 2006, 223 стр, ЦИП 368.914.2, ИСБН 86 – 907827-2-9
(М43) Монографска библиографска публикацијаЛисов М.: ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ОСНОВЕ ОСИГУРАЊА, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2010, стр. 52-261, ИСБН 978-86-7892-234-3, УДК: 368(075.8)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаZarkovic, N; Lisov, M; Mrksic, D: NATIONAL BANK AS INSURANCE SUPERVISOR IN SERBIA AS A DEVELOPING COUNTRY, African journal of business management, (2012), Vol. 6, No 8, pp. 2816-2824
(М52) Рад у часопису националног значајаЛисов, М: ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА – ДИНАМИЧКИ СИСТЕМ РЕНТНИХ ОСИГУРАЊА , Осигурање и привреда – часопис за теорију и праксу осигурања, Загреб, 1980, 28 - 34 стр.
(М52) Рад у часопису националног значајаЛисов, М: ОЦЕНА КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР МЕХАНИЧКИХ МЕТОДА ИЗРАВНАЊА СИРОВИХ ВЕРОВАТНОЋА СМРТНОСТИ, Осигурање и привреда – часопис за теорију и праксу осигурања, Загреб, 1989, 76 - 81 стр.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛисов, М; Букумирић ,Г: ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ КОМПАНИЈА ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ У УСЛОВИМА КРИЗЕ, Осми међународни симпозијум из осигурања: "Проблеми пословања осигуравајућих компанија у условима кризе", Златибор, мај 2010, 165-179 стр, ИСБН: 978-86-84309-26-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛисов, М: МЕТОДЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ НАСТАЛИХ НЕПРИЈАВЉЕНИХ ШТЕТА, Седми међународни симпозијум из осигурања: "Осигурање и глобална финансијска криза", Златибор, 2009, 505-518 стр, ИСБН 978-86-84309-22-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛисов, М: Актуарски аспекти добровољног пензијског осигурања, Зборник радова Шестог Међународног симпозијума из осигурања; "Нови производи на тржишту осигурања", Златибор, 2008, стр. 83-100, ИСБН 978-86-84309-21-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛисов, М: ПЕНЗИЈСКИ ПЛАНОВИ ЗАСНОВАНИ НА КАПИТАЛИЗАЦИЈИ, Пети међународни симпозијум из актуарства: "Стратегија развоја тржишта осигурања", Врњачка Бања, 2007, 141-162 стр, ИСБН: 978-86-84309-17-6
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаАктуарски апсекти управљања пензијским фондовима и пензијским плановима, Универзитет у Новом Саду, 2006.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаПроблем изравнања сирових вероватноћа доживљења и смрти, Универзитет у Београду, 1978.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛисов, М; Томашевић,Г: САВРЕМЕНО ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, Четврти међународни симпозијум из актуарства: "Савремени трендови у развоју тржишта осигурања", Врњачка Бања, 2005, 75-87 стр, ИСБН 978-86-403-0825-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛисов, М; Томашевић, Г: САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У РАЗВОЈУ ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА, Четврти међународни симпозијум из актуарства: "Савремено пословање осигуравајућих компанија", Врњачка Бања, 2006, 75-86 стр, ИСБН: 978-86-403-0825-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛисов, М: МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ У ЖИВОТНОМ ОСИГУРАЊУ, Први међународни симпозијум из актуарства: "Актуарски услови утврђивања маргине солвентности", Златибор, 2003, стр. 95- 99
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛисов, М: ПЕРСПЕКТИВА АКТУАРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ КОД НАС, Први међународни симпозијум из актуарства: "Актуарски услови утврђивања маргине солвентности", Златибор, 2003, 60 - 68 стр.
(М52) Рад у часопису националног значајаЛисов, М: ПРОБЛЕМ ПРОРАЧУНА ПРЕМИЈЕ, Билтен за право и економику осигурања, Нови Сад, 1980, 33 - 37 стр.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛисов, М: УТИЦАЈ ВЕРОВАТНОЋЕ СМРТНОСТИ И УКАЛКУЛИСАНЕ КАМАТЕ НА РАЗВОЈ ТАРИФНЕ ПОЛИТИКЕ ОСИГУРАЊА ЖИВОТА, Друго југословенско саветовање у осигурању лица, Трогир, 1987, 39 – 57 стр.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорУправљање ризиком и менаџмент осигурања29.11.2012.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука08.11.2007.