Проф. др Франци Чуш


Недостаје слика

др Франци Чуш

Гостујући професор


Телефон
E-mail
Академско звањеГостујући професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
НазивУ Установи
-

Диплома

Машинско инжењерство

Факултета за стројништво

1978

Identifikacija optimalnih obdelovalnih podatkov pri čelnem frezanju

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултета за стројништво

1985

Vplivi različnih geometričnih oblik rezila za odrezovalne razmere pri čelnem frezanju

Докторат

Машинско инжењерство

Факултета за стројништво

1988

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуČUŠ, Franc, MILFELNER, Matjaž, BALIČ, Jože. An intelligent system for monitoring and optimization of ball-end milling process. J. mater. process. technol.. [Print ed.], June 2006, vol. 175, iss. 1/3, str. 90-97.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, KIKER, Edvard, MILFELNER, Matjaž. Adaptive controller design for feedrate maximization of machining process. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Jul.-Aug. 2006, vol. 17, iss. 1/2, str. 237-240.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Approach to optimization of cutting conditions by using artificial neural networks. J. mater. process. technol.. [Print ed.], 2006, vol. 173, iss. 3, str. 281-290.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуČUŠ, Franc, BALIČ, Jože. Optimization of cutting process by GA approach. Robot. comput.-integr. manuf.. [Print ed.], 2003, vol. 19, iss. 1/2, str. 113-121.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуČUŠ, Franc, MURŠEC, Bogomir. Databases for technological information systems. J. mater. process. technol.. [Print ed.], Dec. 2004, vol. 157/158, str. 75-81.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуČUŠ, Franc, BALIČ, Jože, ŽUPERL, Uroš. Hybrid ANFIS-ants system based optimisation of turning parameters. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Sep. 2009, vol. 36, iss. 1, str. 79-86.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, GEČEVSKA, Valentina. High speed end-milling optimisation using Particle Swarm Intelligence. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Jun. 2007, vol. 22, iss. 2, str. 75-78.
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Produktionsmanagement in Kleinen und Mittleren Unternehmen. Mech. Eng. Sci. J. (Skopje), 2007, vol. 26, no. 1, str. 17-23.
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc, ŠOSTAR, Adolf. Zbiranje in posredovanje tehnoloških informacij. Stroj. vestn., 1987, 33, št. 4/6, str. 52-57. [COBISS.SI-ID 411652]
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc, BALIČ, Jože, ŽUPERL, Uroš. Genetic algorithm based optimisation of end milling parameters. V: JĘDRZEJEWSKI, Jerzy (ur.). Manufacturing flexibility design and development, (Machine engineering, Vol. 3, no. 1/2, 2003). Wroclaw: Editorial institution of the Wroclaw board of federation of scientific societies not, 2003, 2003, vol. 3, no 1/2, str. 116-126.
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc, BALIČ, Jože, ŽUPERL, Uroš. On-line cutting force modelling for end mills with corner radii based on regression networks. V: JĘDRZEJEWSKI, Jerzy (ur.). Machine tools and factories of the knowledge, (Machine engineering, Vol. 4, no. 1/2, 2004). Wroclaw: Machine engineering editorial office, Editorial institution of the Wroclaw board of federation of scientific societies federation NOT, 2004, 2004, vol. 4, no 1/2, str. 235-243.
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc, BALIČ, Jože. Combined system for off-line optimization and adaptive cutting force control. Journal of machine engineering, 2010, vol. 10, no 2, str. 25-35. [COBISS.SI-ID 13950230]
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČUŠ, Franc. Development question for competitive regional advantages. V: POLENAKOVIK, Radmil (ur.), KETIKIDIS, Panos (ur.), SOTIRIADOU, Anna (ur.). ICEIRD 2008 : International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 8th - 11th May 2008, Skopje & Ohrid, Macedonia. Skopje: Business Start-up Centre, University "Ss. Cyril and Methodius", 2008, str. 220-252.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČUŠ, Franc, MEŽNAR, Dušan. Inovativni potencial ne zajema le tehnologije in inovativno usmerjenih podjetij = Innovation potential does not include technology and innovative companies only. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), FERJAN, Marko (ur.), KERN, Tomaž (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov : conference proceedings of invited lectures and abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 127-128.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,ČUŠ, Franc. Analiza konkurenčnih prednosti : vplivi strateških izzivov Daljnega vzhoda na preoblikovanje podjetij, (Zbirka Tehnologija). Maribor: Fakulteta za strojništvo, 1997. XI, 219 str,
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc. Vpliv različnih geometričnih oblik rezila na odrezovalne razmere pri čelnem frezanju. Stroj. vestn., 34 (1988), 7-9 ; str. 114-115. [COBISS.SI-ID 4530692]
(М23) Рад у међународном часописуSCHULZ, Herbert, ČUŠ, Franc. Postopek frezanja z velikimi rezalnimi hitrostmi. Stroj. vestn., 1988, 34, št. 4/6, str. 44-48. [COBISS.SI-ID 961284]
(М23) Рад у међународном часописуSCHULZ, Herbert, ČUŠ, Franc. High speed milling. Stroj. vestn., 1988, 34, št. 4/6, str. E 1-5. [COBISS.SI-ID 961540]
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc. Kovinska keramika - nadomestek za karbidne trdine. Stroj. vestn., 35, št. 1/3 (1989), str. 13-14. Ilustr. [COBISS.SI-ID 4527364]
(М23) Рад у међународном часописуVREČER, Gorazd, ČUŠ, Franc. Model strateškega odločanja distribucije orodij z uporabo pravil mehke logike = Model od strategic determination of tool distribution based on the fuzzy rules. Stroj. vestn., 2000, letn. 46, št. 1, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 3592987] JCR IF: 0.012, SE (101/102), engineering, mechanical, x: 0.461
(М23) Рад у међународном часописуŠOSTAR, Adolf, ČUŠ, Franc. Vpliv toplotne obdelave na obdelovalnost materialov pri vrtanju. Stroj. vestn., 1983, let. 29, št. 10-12, str. 215-218. [COBISS.SI-ID 3324444]
(М23) Рад у међународном часописуŠOSTAR, Adolf, ČUŠ, Franc. Načrtovanje preizkusov in izračun eksponentov za optimiranje odrezovanja. Stroj. vestn., 1984, let. 30, št. 9-10, str. 197-203. [COBISS.SI-ID 3324700]
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc. Odvisnosti in zakonitosti postopka čelnega frezanja. Stroj. vestn., 1986, 32, št. 4/6, str. 60-63. [COBISS.SI-ID 94468]
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, KIKER, Edvard, MILFELNER, Matjaž. Adaptive controller design for feedrate maximization of machining process. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Jul.-Aug. 2006, vol. 17, iss. 1/2, str. 237-240. [COBISS.SI-ID 10528278]
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Adaptive self-learning controller design for feedrate maximization of machining process. Adv produc engineer manag, Mar. 2007, vol. 2, no.1, str. 18-27. http://maja.uni-mb.si/files/apem/APEM2-1_18-27.pdf. [COBISS.SI-ID 11167510]
(М23) Рад у међународном часописуKOPINA, Alenka, ČUŠ, Franc. Planiranje in optimizacija proizvodnje z informacijskim sistemom APO (Advanced Planning and Optimisation). Organizacija (Kranj), 2009, letn.42, št. 4, str. A194-A202. [COBISS.SI-ID 13341462]
(М23) Рад у међународном часописуVEŽA, Ivica, BALIČ, Jože, ČUŠ, Franc, GRUBIĆ, Tonći. Indentifying core competencies of glass insulation and sealing production. V: CEBALO, Roko (ur.), SCHULZ, Herbert (ur.). 10th International Scientific Conference on Production Engineering [also] CIM 2005, June 15-17, 2005, Lumbarda, Korčula Croatia. Computer integrated manufacturing and high speed machining. [Zagreb]: Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva: = Croatian association of production engineering, [2005], v-38-V-45. [COBISS.SI-ID]
(М23) Рад у међународном часописуGEČEVSKA, Valentina, ČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Object oriented approach in computer aided process planning. V: DAVCEV, Danco (ur.), GÓMEZ, Jorge Marx (ur.). ICT innovations 2009. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, cop. 2010, str. 429-438, doi: 10.1007/978-3-642-10781-8_44. [COBISS.SI-ID 14041366]
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc, MILFELNER, Matjaž, BALIČ, Jože. Optimization of cutting forces in ball-end milling by GA. V: JĘDRZEJEWSKI, Jerzy (ur.). Machine tools and factories of the knowledge, (Machine engineering, Vol. 4, no. 1/2, 2004). Wroclaw: Machine engineering editorial office, Editorial institution of the Wroclaw board of federation of scientific societies federation NOT, 2004, 2004, vol. 4, no 1/2, str. 281-288.
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, MILFELNER, Matjaž. Dynamic neural network approach for tool cutting force modelling of end milling operations. Int. j. gen. syst., October 2006, vol. 35, no 5, str. 603-618. [COBISS.SI-ID 10604310]
(М23) Рад у међународном часописуČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Model reference adaptive force and surface roughness control in milling. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Feb. 2008, vol. 26, iss. 2, str.179-182. [COBISS.SI-ID 12349206]
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,ČUŠ, Franc. Modeling and optimization of metal cutting. Maribor: Faculty of mechanical engineering, Laboratory for cutting, 2005. VII, 336 str., ilustr. ISBN 86-435-0677-X. [COBISS.SI-ID 54406145]
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,ČUŠ, Franc , GEČEVSKA, Valentina. Intelligent manufacturing systems. Skopje: Faculty of Mechanical Engineering, 2007. VII, 166 str., ilustr. ISBN 978-9989-2701-0-9. [COBISS.SI-ID 69210890]
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,BALIČ, Jože, VEŽA, Ivica, ČUŠ, Franc. Napredne proizvodne tehnologije. Maribor:Fakulteta za strojništvo; Split: Fakultet elektrotehnike, strojarstva ibrodogradnje, 2007. V, 219 str., ilustr. ISBN 86-435-0777-6. [COBISS.SI-ID 56896001]
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,GEČEVSKA, Valentina (ur.), ČUŠ, Franc (ur.). Intelligent production systems way to competitiveness and innovative engineering. Skopje: Mašinski fakultet; Maribor:Faculty of Mechanical Engineering, 2009. VIII, 269 str., ilustr. ISBN 978-9989-2701-4-7. [COBISS.SI-ID 80168714]
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Гостујући професорПроизводни системи, организација и менаџмент (менађмент иновација и промена)Факултет техничких наука17.09.2009.