Билтен Извештај о подобности кандидата
Билтени Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације.
ВАЖНО: Примедбе на извештај достављају се, у писаном облику, путем студентске службе, Комисији за оцену подобности кандидата, теме и ментора, у наведеном периоду.

Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Миодраг Почуч приговор могуће поднети до 27.09.2017.20.09.2017.20170920
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Ђуро Клипа приговор могуће поднети до 27.09.2017.20.09.2017.20170920
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Јелена Станковић приговор могуће поднети до 27.09.2017.20.09.2017.20170920
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Марио Ђаковић приговор могуће поднети до 27.09.2017.20.09.2017.20170920
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Дејан Мирчетић приговор могуће поднети до 27.09.2017.20.09.2017.20170920
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Живорад Михајловић приговор могуће поднети до 26.09.2017.19.09.2017.20170919
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Јован Вукман приговор могуће поднети до 25.09.2017.18.09.2017.20170918