Билтен Извештај о подобности кандидата
Билтени Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације.
ВАЖНО: Примедбе на извештај достављају се, у писаном облику, путем студентске службе, Комисији за оцену подобности кандидата, теме и ментора, у наведеном периоду.

Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Дарко Пекар, приговор је могуће поднети до 22.07.2019.15.07.2019.20190715
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Саееда Фурган, приговор је могуће поднети до 18.07.2019.11.07.2019.20190711
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Сандра Немет, приговор је могуће поднети до 17.07.2019.10.07.2019.20190710
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Слађана Гајић, приговор је могуће поднети до 17.07.2019.10.07.2019.20190710
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Никола Бањац, приговор је могуће поднети до 17.07.2019.10.07.2019.20190710