Билтен Извештај о подобности кандидата
Билтени Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације.
ВАЖНО: Примедбе на извештај достављају се, у писаном облику, путем студентске службе, Комисији за оцену подобности кандидата, теме и ментора, у наведеном периоду.

Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Јован Мандић приговор могуће поднети до 01.03.2018.22.02.2018.20180222
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Мирослав Ференчак приговор могуће поднети до 27.02.2018.20.02.2018.20180220
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Сања Тодоровић приговор могуће поднети до 27.02.2018.20.02.2018.20180220
Билтен Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Даниела Димитровска приговор могуће поднети до 27.02.2018.20.02.2018.20180220