Предмет: Вероватноћа и математичка статистика (17 - BM105B)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 20.07.2017..

Циљ предмета је оспособљавање студената за апстрактно мишљење и стицање основних знања из области вероватноће и статистике. Циљ је да студенти овладају основним појмовима из теорије вероватноће, да се оспособе да одаберу одговарајуће статистичке методе, да ураде статистичку анализу и да протумаче добијене резултате.
Стечена знања студент треба да користи у даљем образовању. Студент је оспособљен да у даљем образовању у стручним предметима прави и решава математичке моделе примењујући стечена знања из вероватноће и статистике.
Основне дефиниције у вероватноћи, условна вероватноћа и Бајесова формула. Случајна променљива непрекидног и дискретног типа. Дводимензионална случајна променљива. Условне расподеле. Бројне карактеристике - очекивање, дисперзија, коваријанса, корелација. Условно очекивање. Граничне теореме. Статистика –општи појмови. Дескриптивна статистичка анализа (основни појмови, уређивање података, , таблично и графичко приказивање података,, анализа података методама дескриптивне статистике, програмска подршка за статистичку анализу). Оцене непознатих параметара (Тачкасте оцене: Метода момената и метода максималне веродостојности). Случајни процеси – општи појмови.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе и рачунарске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стојаковић, М.Случајни процеси2000Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Грбић, Т., Недовић, Љ.Збирка одабраних решених испитних задатака из вероватноће, статистике и случајних процеса2016Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Малишић, Ј., Јевремовић, В.Случајни процеси и временске серије 2008Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из вероватноће и статистике2014Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Грбић др Татјана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Драгић Ђорђе
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Драгић Ђорђе
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Делић др Марија
Доцент

Рачунарске вежбе