Предмет: Вероватноћа и математичка статистика (17 - BM105B)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 20.07.2017..

Циљ предмета је оспособљавање студената за апстрактно мишљење и стицање основних знања из области вероватноће и статистике. Циљ је да студенти овладају основним појмовима из теорије вероватноће, да се оспособе да одаберу одговарајуће статистичке методе, да ураде статистичку анализу и да протумаче добијене резултате.
Стечена знања студент треба да користи у даљем образовању. Студент је оспособљен да у даљем образовању у стручним предметима прави и решава математичке моделе примењујући стечена знања из вероватноће и статистике.
Основне дефиниције у вероватноћи, условна вероватноћа и Бајесова формула. Случајна променљива непрекидног и дискретног типа. Дводимензионална случајна променљива. Условне расподеле. Бројне карактеристике - очекивање, дисперзија, коваријанса, корелација. Условно очекивање. Граничне теореме. Статистика –општи појмови. Дескриптивна статистичка анализа (основни појмови, уређивање података, , таблично и графичко приказивање података,, анализа података методама дескриптивне статистике, програмска подршка за статистичку анализу). Оцене непознатих параметара (Тачкасте оцене: Метода момената и метода максималне веродостојности). Случајни процеси – општи појмови.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе и рачунарске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стојаковић, М.Случајни процеси2000Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Грбић, Т., Недовић, Љ.Збирка одабраних решених испитних задатака из вероватноће, статистике и случајних процеса2016Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Малишић, Ј., Јевремовић, В.Случајни процеси и временске серије 2008Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из вероватноће и статистике2014Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Грбић др Татјана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Драгић Ђорђе
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Драгић Ђорђе
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Делић др Марија
Доцент

Рачунарске вежбе