Predmet: Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbanizam i dizajn 1 (12 - AT04)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za arhitekturu i urbanizam
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, ubanizam i dizajndane

Predmeti kojima je preduslov predmet Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbanizam i dizajn 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbanizam i dizajn 2dane
Cilj predmeta je upoznati studente sa teorijskim postavkama savremenih metodologija u arhitektonskom projektovanju. Studenti će se upoznati sa filozofskim pravcima sa kraja 20-tog veka i načinom na koji su oni uticali na kreiranje evolutivnih dinamičkih sistema, morfogenetičkih principa stvaranja forme i primene tih principa u oblasti savremenog arhitektonskog i urbanističkog projektovanja.
U okviru predmeta studenti se osposobljavaju za rešavanje kompleksnih, funkcionalnih i formalnih problema iz oblasti arhitekture i urbanizma. Studenti će primenom savremenih metodologija u procesu projektovanja razviti sposobnost analitičkog mišljenja i proširiti znanje u rešavanju složenih problema građene sredine. Takođe će se studenti upoznati sa optimizacionim i evolutivnim sistemima i mogućnostima primene u procesu projektovanja.
Osnovni principi savremene metodologije u procesu projektovanja-filozofske postavke; Algoritam/dijagram kao polazište; Primena savremene metodologije u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju; Primena savremenih tehnika i tehnologija u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju; Primena savremenih adaptabilnih sistema na probleme iz sfere arhitekture, urbanizma i urbanog planiranja-programski, funkcionalni, konstruktivni aspekti. Top down/Bottom up process, Form finding/form making, Emergence. Kompleksni adaptabilni sistemi bez centralne koordinacije. Evolucioni sistemi/Morfogeneza. Biomimikrija. Digitalna Morfogeneza
Predavanja, auditorne vežbe, konsultacije, usmeni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Delez, ŽilPonavljanje i razlika2009FedonSrpski jezik
Delez, ŽilPregovori2010KarposSrpski jezik
Gatari, Feliks; Delez, ŽilKafka1998IZDAVAČKA KNJIZARNICA ZORANA STOJANOVICASrpski jezik
Gatari, Feliks; Delez, ŽilŠta je filozofija?1995IZDAVAČKA KNJIZARNICA ZORANA STOJANOVICASrpski jezik
Gatari, Feliks; Delez, ŽilAnti-Edip: Kapitalizam i shizofrenija1990IZDAVAČKA KNJIZARNICA ZORANA STOJANOVICASrpski jezik
Bodrijar, ŽanPakt o lucidnosti ili Inteligencija Zla2009ArhipelagSrpski jezik
Debor, GiDruštvo spekatkla1967Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada50.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Atanacković-Jeličić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Miškeljin dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ecet dr Dejan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kojić Radomir
Docent iz polja umetnosti

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Radović Milenko
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Despotović Jelena
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe