Asistent - dr nauka Jelena Despotović


Nedostaje slika

Jelena Despotović

Asistent - dr nauka


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent - dr nauka
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.04.2015.01.12.2016.Departman za arhitekturu i urbanizam
Asistent sa doktoratom01.07.2021.31.10.2021.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Asistent01.01.2020.31.12.2022.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Asistent01.01.2017.31.12.2019.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAtanacković-Jeličić J., Despotović J., Medić S., Grgić S.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama: 2Good2BeTrue, na Međunarodnoj izložbi "Macrointeriors", 06.11-13.11.2015, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, Beograd, 2015, UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Miškeljin I., Radović M., Medić S., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi "Aparthotel 2" (2015), izložen na MacroInhteriors, međunarodna izložba. Katalog na engleskom i srpskom jeziku sa recenzijom: Macrointeriors, selekcioni odbor iz 5 zemalja, UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin I., Radović M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Objekat mešovite namene – tri studije“ (2017), arhitektonski projekat tri kompleksa mešovite namene u Novom Sadu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2019. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuMiškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Ecet D., Radović M., Tkačenko S., Kojić R., Medić S., Despotović J.: "Međuprostor 505", Autorska izložba tima Kabineta 505, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018. 10 radova gde su svi radovi rezultat grupe autora. Recenzija: dr Slađana Milićević, docent; dr Aleksandra Pešterac, docent. Objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, 2018, str. 1-62, ISBN 978-86-6022-134-8
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuMiškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Radović M., Tkačenko S., Todorov M.: "Mapa 10", Autorska izložbe tima Kabineta 505, Galerija "Đura Kojić", 21. oktobra - 21. novembra 2018., 10 radova gde su svi radovi rezultat grupe autora, recenzija dr Slađana Milićević, docent. Objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2018, str. 1-36, ISBN 978-86-6022-135-5
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent - dr naukaArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.07.2021.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.01.2020.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.01.2017.
Istraživač pripravnikArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka28.01.2015.