Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer arhitekture (Mast. inž. arh.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Arhitektura


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbanizam i dizajn 122002.006
Arhitektonska kompozicija u enterijeru22021.008
Izborna pozicija 122001.004
Izborna pozicija 222000.005
Strani jezik2-30000.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Mobilijar22000.006
Projektovanje enterijera22000.008
Stručna praksa - master00003.003
Studijski istraživački rad000100.009
Izrada i odbrana master rada00007.008
 Dokumenta