doc. dr Dejan Ecet


Nedostaje slika

dr Dejan Ecet

Docent


Telefon021/485-2467
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Dejan Ecet je rođen je 1975. godine u Novom Sadu. Školske 1996/97 upisuje integrisane studije arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je diplomirao sa ocenom 10 (tema završnog rada integrisanih studija (tadašnji diplomski rad, danas priznat kao master) Primena asocijativnog modelovanja u procesu projektovanja.

Profesionalno iskustvo počinje 1999. godine. Nakon nekoliko godina samostalne prakse,  osniva projektni biro 3 Architects (2007). U okviru biroa, samostalno i u timu, učestvuje u izradi brojnih projekata iz oblasti arhitekture i dizajna, od kojih su mnogi realizovani. Nagrađivan je na nekoliko internacionalnih konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma. Učestvovao je u projektovanju većeg broja objekata i prostora koji su prikazani na različitim izložbama međunarodnog i nacionalnog karaktera.

U nastavu Departmana za arhitekturu i urbanizam uključen je 2011. godine, u zvanju saradnika u nastavi, a od 2012. u zvanju asistenta. Doktorske studije je upisao 2012/13 školske godine. Tokom doktorskih studija bavi se temom upotrebe savremenih tehnologija, pre svega optimizacionih algoritama u sferi arhitektonskog i urbanističkog projektovanja (ćelijska automata, genetski algoritmi), iz koje je objavio nekoliko stručnih radova na međunarodnim konferencijama i udžbenik (kao član autorskog tima) sa temom „Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada“. U domenu stručne- umetničke produkcije, učestvovao je u autorskim timovima arhitektonskih projekata i umetničkih projekata na međunarodnim i nacionalnim selektiranim izložbama, kao i u pratećim publikacijama. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Prilog razvoju metoda arhitektonskog projektovanja školskih zgrada“ odbranio je u maju 2019. godine na istom fakultetu.

Docent
01.10.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master27.02.2013.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Primena asocijativnog metoda modelovanja u procesu projektovanja

Diploma

Arhitektura

Prilog razvoju metoda arhitektonskog projektovanja školskih zgrada

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2019

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Ecet D.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi: "Apartment", 2015, Međunarodna izložba „Macro Interiors“, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd, 06-13. novembra 2015. godine. Katalog izložbe na engleskom i srpskom jeziku, "MACRO Interiors: exibition catalogue", ukupno strana 61, UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Ecet D., Bajić D.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi: "Caffe Boulevard", 2015, Međunarodna izložba „Macro Interiors“, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd, 06-13. novembra 2015. godine. Katalog izložbe na engleskom i srpskom jeziku, "MACRO Interiors: exibition catalogue", ukupno strana 61, UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Maraš I., Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Ecet D., Kojić R., Janjušević T.: Izvedeni enterijer Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Realizacija prikazana i nagrađena specijalnom nagradom na međunarodnoj izložbi - 19. Salon arhitekture u Novom Sadu. Prikazano i u katalogu izložbe - specijalnom izdanju časopisa "DaNS 79-19. Salon arhitekture", str 10-11, ISSB 0351-9775
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Miškeljin I., Maraš I., Todorov M., Kojić R.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama: Books and Wine, interior design, Novi Sad, 2012, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Miškeljin I., Maraš I., Todorov M., Kojić R.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama: Books and Wine, interior design, Novi Sad, 2012, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Ecet D.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi: "Apartment", 2015, Međunarodna izložba „Macro Interiors“, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd, 06-13. novembra 2015. godine. Katalog izložbe na engleskom i srpskom jeziku, "MACRO Interiors: exibition catalogue", ukupno strana 61 , UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Atanacković-Jeličić J., Carević M., Ecet D., Janjušević T., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Sladić M., Todorov M., Rapaić M.: Nagrada na međunarodnom konkursu: Otkupna nagrada na otvorenom, idejnom, međunarodnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruženja. Autorski tim: Jelena Atanacković Jeličić, Marina Carević, Dejan Ecet, Tihomir Janjušević, Radomir Kojić, Milica Kostreš, Igor Maraš, Ivana Maraš, Ivana Miškeljin, Milenko Radović, Mirjana Sladić, Marko Todorov, konsultant Milan Rapajić. Sastav žirija: Milenko Filipović, dipl. pravnik, predsednik opštine Srem. Karlovci; Vladimir Višnjić, dipl. pravnik, načelnik Opštinske uprave Srem. Karlovci; Vesna Prosenica, dipl. inž. arh., Udruženje urbanista Srbije; Dr Aleksandar Jevtić, dipl. inž. građ., Vojvođansko druženje urbanista; Mr Lazar Kuzmanov, dipl. inž.arh., Udruženje arhitekata Srbije; Branka Šekarić, istoričar umetnosti
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomДејан Ецет; Бојана Драгутиновић; Норберт Хармати; Александра Пештерац; Рената Балзам; Татјана Чегар; Лана Исаков; Карл Мичкеи; Дејан Павловић; Славенка Митровић Лазаревић; Ивана Марцијуш; Андреа Тамаш; Вишња Жугић; Јелена Тодоровић: Награда „Ранко Радовић“ у категорији телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације за изложбу Невидљиви градови, Нови Сад (МАнуел парк и МСУВ), Бечеј(галерија Круг), Суботица (Отворени универзитет) и Београд (БИНА) Састав жирија: проф. др Мариела Цветић, уметница и теоретичарка уметности (председница) мр Маја Сковран, сликарка, проф. др Татјана Дадић Динуловић, теоретичарка уметности и медија. Одбор за доделу Награде Ранко Радовић 2013. Одбор чине представници Оснивача и по један представник Суоснивача и то: доц. др Марта Вукотић Лазар, ист. ум. – УЛУПУДС (председник), мр Бранка Гугољ, ист. ум. – УЛУПУДС, Стеван Жутић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС, проф. Спасоје Крунић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС, проф. Живојин Бата Кара-Пешић, дипл. инж. арх.
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomМараш Игор; Атанацковић Јеличић Јелена; Костреш Милица; Тодоров Марко; Дорић Марија; Тодоров Марко; Реба Дарко; Мишкељин Ивана; Ецет Дејан; Којић Радомир; Јањушевић Тихомир: Grand Prix међународног Салона архитектуре у Новом Саду за 2014. годину за пројекат Централне зграде Универзитета у Новом Саду и учешће у пратећој изложби, 22-30.05.2014., Нови Сад, објављено у часопису DaNS, Стр. 09-11, CORBISS. SR.-ID 19320844, ISBN 0351-9775
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Janjušević T., Ecet D., Maraš I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi:Projekat Airport Terminal, Čenej, Novi Sad., 2012, izložen na: Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ , ukupno str.65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Rapaić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: PUD Experiment 505/1, 2012, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ Iukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš I.; Ecet D.; Kostreš M.; Reba D.: Projekat uređenja javne površine u zoni zgrade Narodnog Pozorišta u Subotici / Design of Public Space in Area of National Theatre Building in Subotica; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, pp. 31-34., ISBN 978- 86-7892-365-4
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Rapaić M., Kapetina M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: PUD Experiment 505/2, Understanding illegal settlements, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ Iukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Nedučin D., Kubet V., Ecet D., Atanacković-Jeličić J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Extension to the elementary school building, Sremska Kamenica, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Housing, Novi Sad, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Radović M., Medić S., Grgić S., Metikoš D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Beograd noću", 2015, Međunarodna izložba „Macro Interiors“, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd, 06-13. novembra 2015. godine. Katalog izložbe na engleskom i srpskom jeziku, "MACRO Interiors: exibition catalogue", ukupno strana 61, UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Maraš I., Kojić R., Radović M., Ecet D., Crevar N., Šolević T., Uroda I.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Aluartforum Zagreb" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 25-26 ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Ecet D., Miškeljin I., Kojić R., Medić S., Radović M., Crevar N., Šolević T., Despotović J., Grgić S., Pušara Đ., Metikoš D., Nožinić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "4 x RTV x 505" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 15-24. ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš I., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Miškeljin I., Sladić M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Piazza Disponibile" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 29-30 ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Crevar N., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Šolević T., Todorov M., Uroda I.: Učešće na međunarodnoj izložbi rešenja pristiglih na "Međunarodni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja Umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti ALUARTFORUM" u organizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata, izložba održana u HDLU, Zagreb, 25.5.2014-25.6.2014
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Crevar N., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Miškeljin I., Nožinić R., Pušara Đ., Radović M., Šolević T., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi konkursnih rešenja pristiglih na Medjunarodni konkurs definisan konkursnom dokumentacijom za nabavku Izrade idejnog rešenja zgrade RUV broj JN KZD 07/14, naručioca Radiodifuzne ustanove Vojvodina “Radio televizija Vojvodina”, objavljen u pratećem katalogu. Izložba održana u Studiu M, RTV, Novi Sad, septembar-oktobar 2014
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D.: Paviljon-Primena asocijativnog modelovanja /Pavilion - Application of Associative Modeling; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" , decembar 2011.godine, sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D., Maraš I., Kostreš M., Reba D.: Пројекат уређења јавне површине у зони зграде Народног Позоришта у Суботици / Design of Public Space in Area of National Theatre Building in Subotica;Приказано на међународној изложби “"NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Coworking prostor sa Wellness centrom“ (2018), projekat transformacije postojećeg objekta u Zemunu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Radović M., Štakić J., Medić S., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Gradske pijace u Somboru „Nova Pijaca 2“ (2016), prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Grafički dizajn linije parfema – rad na međunarodnom konkursu (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Janjušević T., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin B., Pilipović D., Radović M., Tkačenko S., Todorov M., Topić A.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „And Tonight, I See Tomorow“, – urbanističko-arhitektonski projekat uređenja površina javne namene dela gradskog jezgra u Novom Sadu (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: “Lanzarote Music Factory“ – arhitektonski projekat kuće muzike na ostrvu Lanzarote, Kanarska ostrva, Španija (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kapetina M., Maraš I., Medić S., Rapaić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Algoritam 2012-2018“ (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin I., Radović M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Objekat mešovite namene – tri studije“ (2017), arhitektonski projekat tri kompleksa mešovite namene u Novom Sadu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Maraš I., Miškeljin I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Istraživačkog centra „Milutin Milanković” u Starom Slankamenu (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Radović M., Miškeljin I., Ecet D., Todorov M., Maraš I., Medić S., Despotović J., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Paviljon u Univerzitetskom kampusu“ (2016), idejno arhitektonsko rešenje paviljona u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Radović M., Tkačenko S.: "Beograd noću/Belgrade by night", prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, ISBN 978-86-6022-134-8- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Maraš I., Kojić R., Radović M., Ecet D., Crevar N., Šolević T., Uroda I.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Aluartforum Zagreb" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 25-26 ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Ecet D., Miškeljin I., Kojić R., Medić S., Radović M., Crevar N., Šolević T., Grgić S., Pušara Đ., Metikoš D., Nožinić R., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "4 x RTV x 505" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 15-24. ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Radović M., Medić S., Grgić S., Metikoš D., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Beograd noću", 2015, Međunarodna izložba „Macro Interiors“, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd, 06-13. novembra 2015. godine. Katalog izložbe na engleskom i srpskom jeziku, "MACRO Interiors: exibition catalogue", ukupno strana 61
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Miroslav Antić" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehnićkih nauka, 2015, str. 37-38 ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Nedučin D., Kubet V., Ecet D., Atanacković-Jeličić J.: Extensions to the Elementary School Building, Sremska Kamenica. Izloženo na međunarodnoj izložbi "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija" (Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, mart 2015.) i objavljeno u dvojezičnom katalogu, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Crevar N., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Miškeljin I., Šolević T., Todorov M., Uroda I., Kojić R., Radović M.: Učešće na međunarodnoj izložbi rešenja pristiglih na "Međunarodni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja Umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti ALUARTFORUM" u organizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata, izložba održana u HDLU, Zagreb, 25.5.2014-25.6.2014
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Nedučin D., Kubet V., Ecet D., Atanacković-Jeličić J.: Extensions to the Elementary School Building, Sremska Kamenica, izložen na međunarodnoj izložbi "Endless Paper" (Muzej savremene umetnosti Vojvodine, jun 2013.) sa dvojezičnim katalogom
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Janjušević T., Ecet D., Maraš I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi:Projekat Airport Terminal, Čenej, Novi Sad., 2012, izložen na: Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ , ukupno str.65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Rapaić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: PUD Experiment 505/1, 2012, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ Iukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Rapaić M., Kapetina M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: PUD Experiment 505/2, Understanding illegal settlements, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ Iukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Nedučin D., Kubet V., Ecet D., Atanacković-Jeličić J.: Extension to the elementary school building, Sremska Kamenica, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Housing, Novi Sad, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D.: Paviljon-Primena asocijativnog modelovanja /Pavilion - Application of Associative Modeling; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" , decembar 2011.godine, sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Igor Maraš, Dejan Ecet, Kostreš Milica, Darko Reba, Projekat uređenja javne površine u zoni zgrade Narodnog Pozorišta u Subotici / Design of Public Space in Area of National Theatre Building in Subotica; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembar 2011. godine) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 7-10, ISBN 978-86-7892-365-4
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Crevar N., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Metikoš D., Miškeljin I., Pušara Đ., Šolević T., Todorov M., Despotović J., Kojić R., Medić S., Nožinić R., Radović M.: Učešće na međunarodnoj izložbi konkursnih rešenja pristiglih na Medjunarodni konkurs definisan konkursnom dokumentacijom za nabavku Izrade idejnog rešenja zgrade RUV broj JN KZD 07/14, naručioca Radiodifuzne ustanove Vojvodina “Radio televizija Vojvodina”, objavljen u pratećem katalogu. Izložba održana u Studiu M, RTV, Novi Sad, septembar-oktobar 2014
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D., Atanacković-Jeličić J.: Učešće na izložbi nacionalnog značaja (sa nacionalnom selekcijom i štampanim katalogom): Izložba "Diversity", Muzej Vojvodine, Novi Sad, jun-jul 2013
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Дејан Ецет; „Мика Антић“ приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: Instalacija Mika Antić, Нови Сад, 2015, Међународна изложба „Мрежа“, Централна зграда Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 37-38. март 2015. године. Двојезични каталог „Мрежа“, селекциони одбор из 5 држава, страна 132, UDK COBISS.SR-ID 295532807, ISBN 978-86-7892-692-1, Издавач: Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам
(M18) Uređivanje naučne monografije,tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značajaAtanacković-Jeličić J., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D., Sladić M., Maraš I.: Uređivanje kataloga međunarodne izložbe „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ISBN-13: 978-86-7892-513-9., Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013, ISBN ISBN 978-86-7892-513, UDK: COBISS.SR-ID 279358471
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniEcet D., Kojić R., Radović M.: Gaming and Model-based Approaches to Urban Design , 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, SCen - Centar za scenski dizajn, Novi Sad, 21-23 Septembar, 2015, pp. 385-395, ISBN 978-86-7892-755-3, UDK: COBISS.SR-ID 302423815
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniEcet D., Rapaić M., Despotović J., Medić S.: Participatory Approach to Informal Settlements Problem Solving , 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, SCen - Centar za scenski dizajn, 21-23 Septembar, 2015, pp. 405-415, ISBN 978-86-7892-755-3, UDK: COBISS.SR-ID 302423815
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMaraš I., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Miškeljin I., Sladić M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Piazza Disponibile" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 29-30 ISBN 978-86-7892-692-1
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaAtanacković-Jeličić J., Maraš I., Despotović J., Ecet D., Medić S., Rapaić M.: URBAN DESIGN IN WWW. ENVIROMENT: CASE OF INFORMAL SETTLEMENT,Zbornik radova: ”Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije”, urednici: prof. dr Nađa Kurtović Folić, prof. dr Milena Krklješ, u štampi, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2017, ISBN 9-788678-928420
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeAtanacković-Jeličić J., Ecet D., Kojić R.: Uređivanje kataloga izložbe Diversity, Muzej Vojvodine, Novi Sad, jun-jul 2013, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn, 2013, ISBN 9788678925825
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuDespotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Radović M., Crevar N., Kojić R., Nožinić R., Šolević T., Todorov M., Miškeljin I., Tkačenko S.: 2X505XBG, Autorska izložba tima Kabinet505 Saša Tkačenko, Galerija "Đura Kojić", 20.april - 4. maj 2015, recenzija: dr Milena Krklješ, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2015, ISBN 978-86-7892-701-0, UDK: COBISS.SR-ID 296401927
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuMiškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Radović M., Tkačenko S., Todorov M.: "Mapa 10", Autorska izložbe tima Kabineta 505, Galerija "Đura Kojić", 21. oktobra - 21. novembra 2018., 10 radova gde su svi radovi rezultat grupe autora, recenzija dr Slađana Milićević, docent. Objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2018, str. 1-36, ISBN 978-86-6022-135-5
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuMiškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Ecet D., Radović M., Tkačenko S., Kojić R., Medić S., Despotović J.: "Međuprostor 505", Autorska izložba tima Kabineta 505, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018. 10 radova gde su svi radovi rezultat grupe autora. Recenzija: dr Slađana Milićević, docent; dr Aleksandra Pešterac, docent. Objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, 2018, str. 1-62, ISBN 978-86-6022-134-8
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuDespotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Radović M., Crevar N., Kojić R., Nožinić R., Šolević T., Todorov M., Miškeljin I., Tkačenko S.: 2X505XBG, Autorska izložba tima Kabinet505 + Saša Tkačenko, Galerija "Đura Kojić", 20.april - 4. maj 2015, recenzija: dr Milena Krklješ, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2015, ISBN 978-86-7892-701-0, UDK: COBISS.SR-ID 296401927
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuCrevar N., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Miškeljin I., Nožinić R., Pušara Đ., Radović M., Šolević T., Todorov M., Despotović J.: Izložba "4 x RTV x 505", Galerija "Đura Kojić", Novi Sad, decembar 2014 - januar 2015, 4 projekta gde su svi radovi rezultat grupe autora, čija su imena pobrojana po abecednom redu, recenzija: dr Milena Krklješ, docent, Novi Sad, Departman za arhitekturu, Fakultet tehničkih nauka, 2014, ISBN 978-86-7892-665-5
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuAtanacković-Jeličić J., Todorov M., Miškeljin I., Janjušević T., Ecet D., Maraš I., Kojić R.: Aerodrom Čenej, idejno rešenje, mаketа i prezentаcijа. Izložbа u holu zgrаde Vlаde Vojvodine, od 4.5.-11.5.2012. Prikаzаno u ”Aerodrom Čenej- prаtećа publikаcijа”, Depаrtmаn zа аrhitekturu i urbаnizаm, Fаkultet tehničkih nаukа, Novi Sаd, 2012, ukupno strаnа 47, ISBN 987-7892-398-2, dostupno i nа http://arhns.com, 2012
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.10.2019.
Asistent-masterArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka27.02.2016.
Asistent-masterArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija27.02.2013.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija27.09.2012.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija27.09.2011.