Predmet: Projektovanje i eksploatacija obradnih i tehnoloških sistema (17 - PMS434)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.08.2017..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti eksploatacije obradnih i tehnoloških sistema, odnosno projektovanja mašina alatki za obradu rezanjem kao sistema, kao i projektovanja pojedinih podsistema mašina alatki.
Poznavanje glavnih karakteristika obradnih i tehnoloških sistema. Poznavanje pojedinih sklopova i komponenti mašina alata za obradu rezanjem sa stanovišta eksploatacije i projektovanja. Upoznavanje sa principima savremenih metoda proračuna mašina alatki.
Sistemi i procesi u proizvodnom mašinstvu. Tehnološki i obradni sistemi. Modeli obradnih sistema. Mašina alatka kao element obradnog sistema. Glavne karakteristike mašina i sistema: geometrijske, tehnološke i eksploatacione karakteristike. Definisanje glavnih karakteristika mašina alatki. Principi realizacije osnovnih oblika obradaka na pojedinim sistemima. Kinematska struktura mašina za procese obrade metala skidanjem strugotine. Projektovanje komponenti mašina alatki. Prenosna struktura mašine alatke i pogonski sistem. Noseća struktura mašina alatki. Ispitivanje ponašanja mašina alatki u eksploataciji. Ispitivanje vitalnih elemenata i sklopova mašina alatki. Proračun vitalnih elemenata mašina alatki primenom metoda konačnih elemenata. Svrha i značaj održavanja i modernizacije mašina i sistema.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi i kroz konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva ilustrovan karakterističnim primerima. Kroz auditorne vežbe se primenjuju stečena znanja pri definisanju koncepcije pojedinih podsistema mašine alatke i mašine alatke kao celine. Kroz laboratorijske vežbe se primenjuju stečena znanja za analizu ponašanja mašina alatki u eksploataciji i rešavanje problema pri izradi konkretnih izradaka. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama, urađenih zadataka, uspeha na kolokvijumu i usmenom delu ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Zeljković, M., Živković,A.Glavne karakteristike i kinematska struktura struktura mašina alatki-udžbenik u pripremi2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Zeljković, M., Živković,A.Eksperimentalno ispitivanje mašina alatki-praktikum u pripremi2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Zeljković, M., Živković,A.Projektovanje glavnih karaktreristika mašina alatki za obradu rezanjem-udzbenik u pripremi2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kalajdžić, M.Tehnologija mašinogradnje2002Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Wech, M., Brecher, C.Werkzeugmaschinen 5-Maschinenarten und Anwendungsbeeiche2005Springer-Verlag, BerlinNemački
Weck, M., Brecher, C.Werkzeugmaschinen 2-Konstruktion und Berechnung2006Springer-Verlag, BerlinNemački
Milačić, V.Mašine alatke1986Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Milačić, V.Mašine alatke I1980Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Milačić, V.Mašine alatke. 2, Statička krutost, dinamika, eksploatacija 1981Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Živković dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mlađenović Cvijetin
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Knežev Miloš
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mlađenović Cvijetin
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Knežev Miloš
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe