doc. Cvijetin Mlađenović


Nedostaje slika

Cvijetin Mlađenović

Docent


Telefon021/485-2351
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 107
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
NazivU Ustanovi
EFEKTI PRIMJENE GRUPIH PRIPREMAKA U POJEDINAČNOJ I MALOSERIJSKOJ PROIZVODNJI

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

RAZVOJ TROOSNE MAŠINE ALATKE SA PARALELNOM KINEMATIKOM

Master rad

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKošarac A., Mlađenović C., Zeljković M., Tabaković S., Knežev M.: Neural-Network-Based Approaches for Optimization of Machining Parameters Using Small Dataset, Materials, 2022, ISSN 1996-1944
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKošarac A., Čep R., Trochta M., Knežev M., Živković A., Mlađenović C., Antić A.: Thermal Behavior Modeling Based on BP Neural Network in Keras Framework for Motorized Machine Tool Spindles, Materials, 2022, Vol. 15, No. 21, pp. 1-19, ISSN 1996-1944
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŽivković A., Zeljković M., Mlađenović C., Tabaković S., Milojević Z., Hadžistević M.: A study of thermal behavior of the machine tool spindle, Thermal Science, 2019, Vol. 23, No 3, pp. 2117-2130, ISSN 0354-9836
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMlađenović C., Tabaković S., Zeljković M.: Design of 3-DOF machine tool based on hybrid mechanism, 7. International Triennial Conference "Heavy Machinery" - HM, Vrnjacka Banja: Faculty of Mechanical Engineering, 29-2 Jun, 2011, pp. 19-26, ISBN ISBN 978-86-82631-58
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković S., Mlađenović C., Zeljković M., Gatalo R.: Analysis of kinematic characteristics of machine tools using a virtual model, 34. International Conference on Production Engineering, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 28-30 Septembar, 2011, pp. 113-116, ISBN 978-86-6055-019-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMlađenović C., Zeljković M., Tabaković S., Hadžistević M.: Application of laser measuring systems for testing the geometric accuracy of machine tools, 1. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECH-CONF), Subotica: Subotica Tech, College of Applied Sciences, 8-10 Decembar, 2011, pp. 257-263, ISBN 978-86-85409-67-7, UDK: 077.5(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMlađenović C., Košarac A., Zeljković M., Knežev M.: EXPERIMENTAL DEFINITION OF MACHINING SYSTEMS STABILITY LOBE DIAGRAM, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 September 2018, pp. 95-98, ISBN 978-86-6022-094-5
(M53) Rad u naučnom časopisuMlađenović C., Tabaković S., Zeljković M.: Kinematic analysis of machine tool based on O-X glide hybrid mechanism using a symbolic virtual model, Journal of Production Engineering, 2012, Vol. 15, No 1, pp. 37-40, ISSN 1821-4932
(M53) Rad u naučnom časopisuKošarac A., Zeljković M., Mlađenović C., Živković A.: Identifikacija samoizavanih vibracija pri obradi struganjem primenom savremene dijagnostičke opreme, IMK 14 - Istraživanje i razvoj, časopis Instituta IMK "14 oktobar", Kruševac, 2013, Vol. 19, No 4, pp. 105-111, ISSN 0354-6829, UDK: UDC: 621
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZeljković M., Navalušić S., Todić V., Tabaković S., Milojević Z., Antić A., Živković A., Gerić K., Vićević M., Lukić D., Beju L., Mlađenović C., Blanuša V., Bojanić M., Jovičić G., Vukman J.: Savremeni prilazi u razvoju specijalnih rešenja uležištenja u mašinstvu i medicinskoj protetici, 38. Jupiter konferencija, Beograd: Mašinski fakultet-Beograd, 15-16 Maj, 2012, pp. 16-34, ISBN 978-86-7083-757-7
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloTabaković S., Zeljković M., Mlađenović C., Gatalo R.: Uređaj za manipulaciju radnim predmetima ili alatima kod mašina alatki i industrijskih manipulatora, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, Glasnik intelektualne svojine, 2012, UDK: Broj patenta RS20121243
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaUniverzitet u Novom Sadu01.07.2023.
Asistent sa doktoratomMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka26.11.2020.
AsistentMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja06.03.2017.
AsistentMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja06.03.2014.
Istraživač saradnikMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja30.01.2013.
Istraživač pripravnikMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja29.12.2010.