Asistent-master Miloš Knežev


Nedostaje slika

Miloš Knežev

Asistent-master


Telefon021/485-2345
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Miloš Knežev je rođen 07.07.1991. god. u Zrenjaninu, Republika Srbija. Srednju Mašinsku školu završio je u Novom Bečeju 2010. god. Fakultet tehničkih nauka, smer Proizvodno mašinstvo u Novom Sadu upisao je 2010. god. Diplomski rad pod nazivom ’’Analiza statičkog ponašanja točka vučenih železničkih vozila’’ odbranio je 23.10.2014. god., sa ocenom deset. Master studije na istom smeru upisao je 2014. godine. Master rad pod nazivom ’’Projektovanje virtualnog uređaja za merenje i kontrolu vibracija kotrljajnih ležaja’’ odbranio je 14.07.2015. god., sa ocenom deset.

Od februara 2016. god. radi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, pri čemu je do februara 2017. godine radio kao saradnik u nastavi, a od februara 2017. god. radi kao asistent - master. za užu oblast: Mašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja.

Asistent-Master
01.02.2017.
Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKnežev, M., Živković, A., Mlađenović, C.: Analysis static and dynamic behavior of hydrodynamic spindle, 12. International Scientific Conference - Flexible Technologies-MMA 2015, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, pp. 43-46, 2015, ISBN 978-86-7892-722-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKnežev M., Živković A., Zeljković M., Mlađenović C.: Numerical and experimental modal analysis of high speed spindle, 4. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina, 27-30 Novembar, 2018, pp. 83-88, ISBN 978-99976-719-4-3
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKnežev, M., Živković, A., Mlađenović, C.: Internal geometry optimization of angular contact ball bearings, Machine Design, Vol.9 (2017), Number 4, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 21000 Novi Sad, Serbia, pp. 139-144, ISSN 1821-1259.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKnežev, M., Živković, A., Mlađenović, C.: Analysis static and dynamic behavior of hydrodynamic spindle, Journal of Production Engineering, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering , Volume: 19, No. 1, pp. 53-56, 2016, ISSN: 1821- 4932.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKnežev M., Živković A., Zeljković M., Lukić D., Mlađenović C.: Internal geometry optimization of angular contact ball bearings, Machine Design, 2017, Vol. 9, No 4, pp. 139-144, ISSN 1821-1259
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka01.02.2020.
Asistent-masterMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka01.02.2017.
Saradnik u nastaviMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka01.02.2016.