Asistent sa doktoratom Miloš Knežev


Nedostaje slika

Miloš Knežev

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2345
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Miloš Knežev rođen je 07.07.1991. god. u Zrenjaninu, Republika Srbija. Srednju Mašinsku školu završio je u Novom Bečeju 2010. god. Fakultet tehničkih nauka, smer Proizvodno mašinstvo u Novom Sadu upisao je 2010. god. Diplomski rad pod nazivom ’’Analiza statičkog ponašanja točka vučenih železničkih vozila’’ odbranio je 23.10.2014. god., sa ocenom deset. Master studije na istom smeru upisao je 2014. godine. Master rad pod nazivom ’’Projektovanje virtualnog uređaja za merenje i kontrolu vibracija kotrljajnih ležaja’’ odbranio je 14.07.2015. god., sa ocenom deset. Iste godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, upisuje doktorske studije na studijskom programu „Mašinstvo“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Modelovanje toplotno-mehaničkog ponašanja visokobrzinskog motor-vretena“ odbranio je 02.12.2022. godine.

Od februara 2016. god. radi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, pri čemu je do februara 2017. godine radio kao saradnik u nastavi, a od februara 2017. god. radi kao asistent - master. za užu oblast: Mašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja.

Kao student boravio je u Sjedninjenim Američkim Državama, preko programa „Work and Travel USA” od 19.05.2012. do 05.09.2012. Tokom rada na fakultetu usavršavao se u inostranstvu u dva navrata: Od 16.03.2016. do 16.06.2016. god. boravio je na Tehničkom Univerzitetu u Brašovu, Republika Rumunija, kao dobitnik stipendije programa „Erasmus+“, sa ciljem realizacije istraživanja vezanih za doktorske studije. Zatim od 05.02.2020. do 04.02.2021. Boravak Tehničkom Univerzitetu u Kelnu, Savezna Republika Nemačka, kao dobitnik „DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt“ stipendije Nemačke Vlade, radi istraživanja vezanih za doktorsku disertaciju. Pored toga učestvuje u realizaciji nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata.

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKošarac A., Mlađenović C., Zeljković M., Tabaković S., Knežev M.: Neural-Network-Based Approaches for Optimization of Machining Parameters Using Small Dataset, Materials, 2022, ISSN 1996-1944
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKošarac A., Čep R., Trochta M., Knežev M., Živković A., Mlađenović C., Antić A.: Thermal Behavior Modeling Based on BP Neural Network in Keras Framework for Motorized Machine Tool Spindles, Materials, 2022, Vol. 15, No. 21, pp. 1-19, ISSN 1996-1944
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKnežev M., Živković A., Smajić H., Stekolschik A., Feller C., Mlađenović C., Marinković D.: Thermal model of high speed motorized spindle, 6. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina, 17-19 November, 2022, pp. 543-550, ISBN 978-99976-947-6-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKnežev M., Živković A., Zeljković M., Mlađenović C.: Numerical and experimental modal analysis of high speed spindle, 4. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina, 27-30 Novembar, 2018, pp. 83-88, ISBN 978-99976-719-4-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSmajić H., Knežev M., Stekolschik A., Živković A.: High Speed Spindle Simulation Using Multibody Siemens NX MCD, 11. International Symposium - KOD - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Novi Sad: Springer Link, 10-12 June, 2021, UDK: https://doi.org/10.1007/978-3-030-88465-9_61
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKnežev, M., Živković, A., Mlađenović, C.: Analysis static and dynamic behavior of hydrodynamic spindle, 12. International Scientific Conference - Flexible Technologies-MMA 2015, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, pp. 43-46, 2015, ISBN 978-86-7892-722-5
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKnežev, M., Živković, A., Mlađenović, C.: Internal geometry optimization of angular contact ball bearings, Machine Design, Vol.9 (2017), Number 4, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 21000 Novi Sad, Serbia, pp. 139-144, ISSN 1821-1259.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKnežev, M., Živković, A., Mlađenović, C.: Analysis static and dynamic behavior of hydrodynamic spindle, Journal of Production Engineering, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering , Volume: 19, No. 1, pp. 53-56, 2016, ISSN: 1821- 4932.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKnežev M., Živković A., Zeljković M., Lukić D., Mlađenović C.: Internal geometry optimization of angular contact ball bearings, Machine Design, 2017, Vol. 9, No 4, pp. 139-144, ISSN 1821-1259
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKnežev M., Živković A., Štrbac B., Hadžistević M., Mlađenović C., Marinković D.: Optimizacija količine protoka rashladnog sredstva za hlađenje kućišta motor-vretena, 43. JUPITER konferencija, Beograd: Mašinski fakultet u Beogradu, 4-5 Oktobar, 2022, ISBN 978-86-6060-137-9
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka01.02.2023.
AsistentMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka01.02.2020.
AsistentMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka01.02.2017.
Saradnik u nastaviMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka01.02.2016.