Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent sa doktoratom Miloš KneževAsistent sa doktoratom01.11.2021.Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja20211101