Predmet: Proizvodni sistemi (12 - IM1027)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Predmet je usmeren ka sistemskom razmatranju procesa transformacije ulaznih veličina u gotove proizvode u okviru različitih proizvodnih sistema. Cilj predmeta predstavlja osposobljavanje studenata za razvoj i projektovanje proizvodnih sistema, definisanje njihovih karakteristika, projektovanje proizvodnih procesa koji se odvijaju u njima. Studenti se obučavaju da koriste alate za oblikovanje tokova materijala, projektovanje struktura sistema i procesa rada. Tokom nastave studenti stiču znanja potrebna za određivanje prostornog rasporeda elemenata sistema, kao načina odabira mikro i makro lokacije.
Student će biti spreman da razvije i projektuje proizvodni sistem, da prepozna i shvati značaj proizvodnog sistema, proizvodnih procesa, proizvodnje i proizvoda kao suštinske svrhe proizvodnog sistema. Kroz predavanja, vežbe i praktičan rad studenti stiču znanje o preduzeću kao integrisanoj celini sa vezom svih funkcionalnih elemenata.
Osnovni elementi proizvodnih i poslovnih sistema, Uslovi razvoja proizvodnih i poslovnih sistema, Proizvod i program proizvodnje, Nematerijalni proizvodi/usluge, priroda i način doživljavanja, Proces rada i kapacitet sistema, Oblikovanje tokova materijala, Pojedinačni prilaz u oblikovanju tokova, Grupni prilaz u oblikovanju tokova, Opšti model tokova materijala, Uravnoteženje tokova u sistemu, Oblikovanje struktura proizvodnih i poslovnih sistema, Procesni prilaz u oblikovanju struktura, Predmetni prilaz u oblikovanju struktura, Osnovne podloge za oblikovanje struktura, Određivanje elemenata sistema, Oblikovanje prostornih struktura sistema, Oblikovanje tokova energije, Utvrđivanje energetskih potreba, Projektovanje energetskih struktura, Lokacija proizvodnih sistema, Određivanje lokacije sistema u užem i širem smislu, Izmeštanje (outsourcing) funkcija ili procesa na drugu lokaciju ili u drugi proizvodni sistem, Uslovi za izmeštanje, delegiranje odgovornosti i kompetencija, menadžment izmeštenih procesa, Spremnost preduzeća prema stanju raspoloživih resursa za prihvatanje savremenih tehnoloških rešenja, Simulacija poslovnih sistema u cilju projektovanja i rekonfiguracije tokova.
Predavanja na predmetu su auditornog karaktera uz teorijsku obradu potrebnog broja studija slučaja. Vežbe obuhvataju auditorno uvođenje studenata u izučavanu problematiku, interaktivnu obradu studija slučaja i računskih primera u cilju praktičnog ovladavanja alatima za projektovanje sistema i grupni rad na pripremi projektnih zadataka. Studenti u manjim grupama rade konkretan projektni zadatak koji za cilj ima primenu stečenog znanja u projektovanju realnog proizvodnog sistema. Laboratorijske vežbe obuhvataju obuku na posebno opremljenim radnim mestima, međusobno povezanim u proizvodnu liniju, u namenskoj laboratoriji pod nadzorom laboranta. Predviđena je javna odbrana projektnih zadataka. U toku trajanja kursa predviđene su posete preduzećima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Zelenović, D.Projektovanje proizvodnih sistema2005Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Zelenović, D., Ćosić, I., Maksimović, R.Projektovanje prizvodnih sistema - priručnik za vežbe2005Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Zelenović, D., Ćosić, I., Maksimović, R., Maksimović, A.Projektovanje proizvodnih sistema - pojedinačni prilaz2005Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćosić dr Ilija
Prof. Emeritus

Predavanja
Nedostaje slika

Lazarević dr Milovan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Leber dr Marjan
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Suzić Nikola

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Rikalović dr Aleksandar
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Sremčev dr Nemanja
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Tomašević dr Milovan
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Medić Nenad
Docent

Laboratorijske vežbe