dr Slobodan Radišić


Nedostaje slika

dr Slobodan Radišić

Šef službe za internu reviziju


Telefon021/485-2435
E-mail
KancelarijaKabinet 208

Radna biografija

Lični podaci

Dr Slobodan Radišić
Novi Sad
E-mail: sradisic@uns.ac.rs

Radno iskustvo  

Datum: 2021. –
Poslodavac: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Radno mesto: Menadžer Fakulteta tehničkih nauka

Datum: 2020. -
Poslodavac: TRANSNAFTA A.D.
Radno mesto: Savetnik generalnog direktora za poslove skladištenja

Datum: 2018. -
Poslodavac: Univerzitet privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Radno mesto: Redovni profesor

Datum: 2015. – 2020.
Poslodavac: JP TRANSNAFTA
Radno mesto: Direktor Funkcije za skladištenje

Datum: 2013. – 2018.
Poslodavac: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Radno mesto: Nastavnik Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka

Datum: 2013. – 2018.
Poslodavac: Univerzitet privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Radno mesto: Nastavnik Univerziteta privredna akademija, Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment

Datum: 2012. – 2015.
Poslodavac: JP TRANSNAFTA
Radno mesto: Direktor Funkcije za komercijalne poslove

Datum: 2008. -
Poslodavac: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Radno mesto: Šef Službe za internu reviziju

Datum: 2005. – 2008.
Poslodavac: Agencija za privatizaciju Beograd, Regionalna kancelarija Novi Sad
Radno mesto: Direktor

Obrazovanje


Datum: 2014.
Naziv kvalifikacije: Ovlašćeni sudski veštak za ekonomsko – finansijsku oblast
Ministarstvo pravde i državne uprave

Datum: 2012.
Naziv kvalifikacije: Doktor ekonomskih nauka
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

Datum: 2012.
Naziv kvalifikacije: Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Ministarstvo finansija

Datum: 2008.
Naziv kvalifikacije: Stručni ispit za rad u organima državne uprave
Autonomna Pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine

Datum: 2007.
Naziv kvalifikacije: Magistar tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Šef službe za internu reviziju
Radno mestoOrganizaciona jedinica
Šef službe za internu revizijuFTN stručne službe
Šef službe za internu revizijuFTN stručne službe
Šef službe za internu revizijuFTN stručne službe
Interni revizorFTN stručne službe
Interni revizorFTN stručne službe
NazivU Ustanovi
Diplomirani ekonomista

Diploma

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet

Razvoj modela privatizacije u uslovima tranzicije

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

Modeli upravljanja poslovnim rizicima preduzeća u funkciji optimizacije poslovanja

Doktorat

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuEmployees" Attitudes Towards Company Privatizacion as Possible Predictors of a High Performance Working System
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuThe Scopes and Challenges of the Privatization Process: the Case of the Republic of Serbia with a Focus on the Region of Vojvodina
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuApplication of VaR in emerging markets: A case of selected Central and Eastern European countries
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniControlling-as a Choise for Recent SME"s
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaSpecifičnosti u postupku privatizacije Javne veterinarske službe
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKontroling u javnoj upravi kao način provere budžetskog planiranja i trošenja budžetskih sredstava
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPravno regulisanje revizije i interne revizije u javnim preduzećima
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKreiranje optimalnog investicionog portfolia
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniInterna revizija i kontroling u javnim preduzećima
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetPraktikum za Finansijsko poslovanje
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetPraktikum za Upravljačko računovodstvo
(M72) Odbranjen magistarski radRazvoj modela privatizacije u uslovima tranzicije