Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - биомедицинско инжењерство (др)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ Студије (Биомедицинско инжењерство: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Медицинске науке)


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Јорговановић др Никола
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Изборни предмет 1 (Заједнички предмет)4210
Изборна позиција 25210

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборна позиција 310420
Увод у научно-истраживачки рад0612

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборна позиција 410420
Докторска дисертација - истраживање и публиковање резултата 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - истраживање и публиковање резултата 201518
Докторска дисертација - теоријске основе0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - истраживање и публиковање резултата 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - елаборат02020
Докторска дисертација - техничка обрада и одбрана0010