Uverenje o akreditaciji studijskih programa
Uverenje o akreditaciji studijskih programa komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije:

Osnovne akademske studije16.11.2018.20181116
Osnovne strukovne studije10.09.2014.20140910
Master akademske studije01.09.2016.20160901
Specijalističke akademske studije21.06.2011.20110621
Specijalističke strukovne studije20.06.2011.20110620
Doktorske studije19.06.2011.20110619