Master akademske studije


22.06.2011. - 00:00 
Akreditacija – uverenja za master akademske studije

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Mašinstvo
Studijski program
   Proizvodno mašinstvo
   Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
   Energetika i procesna tehnika
   Tehnička mehanika i dizajn u tehnici

Elektrotehnika i računarstvo
Studijski program
   Energetika, elektronika i telekomunikacije
   Primenjeno softversko inženjerstvo (raniji naziv: Elektroenergetski softverski inženjering)
   Merenje i regulacija
   Računarstvo i automatika
   Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Građevinarstvo
Studijski program
   Građevinarstvo

Saobraćaj
Studijski program
   Saobraćaj i transport
   Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

Arhitektura
Studijski program
   Arhitektura
   Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu

Industrijsko inženjerstvo i menadžment
Studijski program
   Industrijsko inženjerstvo
   Inženjerski menadžment
   Energetski menadžment
   Industrijsko inženjerstvo – Napredne inženjerske tehnologije
   Industrijsko inženjerstvo – Razvoj i upravljanje životnim ciklusom proizvoda
   Inženjerstvo inovacija

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Studijski program
   Inženjerstvo zaštite životne sredine
   Inženjerstvo zaštite na radu
   Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
   Inženjerstvo zaštite životne sredine – zajednički studijski program FTN i TF Zrenjanin

Geodezija
Studijski program
   Geodezija i geomatika

INTERDISCIPLINARNE STUDIJE

Regionalne politike i razvoj
Studijski program
   Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem

Logističko inženjerstvo
Studijski program
   Logističko inženjerstvo i menadžment

Grafičko inženjerstvo i dizajn
Studijski program
   Grafičko inženjerstvo i dizajn

Mehatronika
Studijski program
   Mehatronika

Primenjena matematika
Studijski program
   Matematika u tehnici

Računarska grafika
Studijski program
   Animacija u inženjerstvu

Biomedicinski inženjering
Studijski program
   Biomedicinsko inženjerstvo

Energetske tehnolgije
Studijski program
   Čiste energetske tehnolgogije

Tretman i zaštita voda
Studijski program
   Inženjerstvo tretmana i zaštite voda

Arhitektura
Studijski program
   Scenska arhitektura i dizajn

Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara
Studijski program
   Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Industrijsko inženjerstvo i menadžment
Studijski program
   Inženjerstvo informacionih sistema

Informaciono inženjerstvo
Studijski program
  Informacioni inženjering
  Informacioni i analitički inženjering