Предмет: Математика 1 (17 - SIT02)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2010..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области елементарне, опште, апстрактне и линеарне алгебре.
Стечена знања користе се у даљем образовању и у стручним предметима, конструишу се и решава математички модели из стручних предмета користећи градиво овога предмета.
Предавања (теоријска настава). Логика, релације, функције, Булова алгебра, групе, прстени, поља, полиноми, комплексни бројеви, матрице и рачунске операције са матрицама, детерминате, системи линеарних једначина, вектори и рачунске операције са векторима, векторски простори, линеарне трансформације. Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери и тестови са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања, аудиторне вежбе и консултације. Предавања се изводе динамично и интерактивно. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним и репрезентативним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају редовне консултације и групне консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Дорословачки, Р.Алгебра2018Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Дорословачки, Р., Недовић, Љ.Збирка задатака из дискретне математике2006АЛФА-ГРАФ, Нови СадСрпски језик
Дорословачки Р., Недовић Љ.Тестови из дискретне математике и линеарне алгебре2009Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Завршни испит - I деонене30.00
Завршни испит - II деонене30.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Грујић мр Габријела
Предавач

Предавања
Недостаје слика

Недовић др Љубо
Ванредни професор

Аудиторне вежбе