Osnovne akademske studije / Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer scenske arhitekture, tehnike i dizajna (Dipl. inž. scen. arh. teh. diz.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Arhitektura i urbanizam; Primenjene umetnosti i dizajn


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka razvijena su tri nivoa studija koja se, koristeći interdisciplinarni pristup, sa različitih aspekata bave istraživanjima u oblasti scenskog dizajna. Na osnovu dugogodišnjeg iskustava i neposrednog uvida u stanje i tokove razvoja scenske umetnosti i obrazovanja kod nas i u svetu, kao i na osnovu interesovanja studenata arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka, kreirana je struktura studijskog programa posvećena istraživanjima u oblasti scenske arhitekture, savremenih tehničko-tehnoloških dostignuća u oblasti scenske umetnosti, kao i razvoju umetničkih praksi kako u oblasti arhitekture, tako i u oblasti izvođačkih umetnosti....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Milićević dr Slađana
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Uvod u scensku arhitekturu, tehniku i dizajn3401.008
Uvod u studije pozorišta i scenskih umetnosti2201.005
Uvod u studije arhitekture i vizuelnih umetnosti2201.005
Uvod u studije tehnike2120.005
Nacrtna geometrija sa perspektivom 12200.004
Crtanje u scenskom dizajnu 11101.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Uvod u studije scenske arhitekture3201.006
Uvod u studije scenske tehnike i tehnologije3201.006
Nacrtna geometrija sa perspektivom 22200.004
Crtanje u scenskom dizajnu 22200.004
Fotografija u scenskom dizajnu 11201.004
Uvod u studije scenskog dizajna3201.006

Godina: 2, Semestar: Zimski

Arhitektura scene 13300.006
Tehnika scene 13300.006
Dizajn scene 12301.006
Konstrukcijski sistemi u scenskom dizajnu2002.004
Maketarstvo u scenskom dizajnu1102.003
Izborna pozicija 11102.005

Godina: 2, Semestar: Letnji

Arhitektura scene 23300.006
Tehnika scene 22301.006
Dizajn scene 22301.006
Konstrukcije, materijali i tehnologije u scenskom dizajnu2002.004
Tehnike prezentacije u scenskom dizajnu2002.003
Izborna pozicija 20-10-100.00-2.005

Godina: 3, Semestar: Zimski

Arhitektura scene 33302.007
Tehnika scene 33302.007
Dizajn scene 33302.007
Sociologija umetnosti i kulture0000.003
Izborna pozicija 32000.003
Izborna pozicija 42000.003

Godina: 3, Semestar: Letnji

Arhitektura scene 43300.006
Tehnika scene 43300.006
Dizajn scene 43300.006
Umetničke prakse scenskog dizajna2301.006
Izborna pozicija 52000.003
Izborna pozicija 62010.003

Godina: 4, Semestar: Zimski

Savremena arhitektura2020.004
Savremena scenska umetnost2020.004
Savremena vizuelna umetnost2011.004
Izborni predmet 12000.002
Izborna pozicija 73320.008
Izborna pozicija 82000.004

Godina: 4, Semestar: Letnji

Fenomenologija scenskog dizajna3301.007
Produkcija projekata u scenskoj arhitekturi, tehnici i dizajnu2301.007
Izborni predmet 22000.002
Izborna pozicija 93302.008
Stručna praksa0006.003
Diplomski rad0007.007