prof. dr Tatjana Dadić-Dinulović


Nedostaje slika

dr Tatjana Dadić-Dinulović

Redovni profesor iz polja umetnosti


Telefon021/485-2643
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor iz polja umetnosti

Tatjana Dadić Dinulović (Beograd, SFRJ, 1963) je teoretičar scenskog dizajna. Bavi se teorijskim, kustoskim i umetničkim radom u oblasti scenskog dizajna. Diplomirala je engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a magistrirala Scenski dizajn i Teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Umetnički doktorat iz scenskog dizajna odbranila je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a naučni na Univerzitetu u Novom Sadu. Autor je dve knjige: „Srbija: moj slučaj: nova evropska generacija“ (2008.) i „Scenski dizajn kao umetnost“ (2017.). Objavila je veliki broj tekstova u naučnim i stručnim časopisima i prevela više od sto stručnih tekstova iz oblasti scenskog dizajna, pozorišta i arhitekture. Autorske radove iz oblasti scenskog dizajna izlagala je u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Italiji, Češkoj i Kini, među kojima su i radovi prikazani na Bijenalu arhitekture u Veneciji (2004.) i Kvadrijenalu u Pragu (2007.). Kao mentor i kustos, izvela je sa studentima veliki broj umetničkih radova i izložbi iz oblasti scenskog dizajna, među kojima su projekat Granica (sa D. Konstantinović, 2014.), izložba Scenska laboratorija i rad Sedam glasnika (oba sa D. Dimitrovskom i V. Ilićem, 2016.) i Mali rečnik nestajanja (2019.). Vodila je kustoski tim Studentske sekcije Srbije čiji je nastup na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. nagrađen Zlatnom medaljom za uspostavljanje dijaloga. Bila je komesar nastupa Srbije na Praškom kvadrjenalu 2019. (sa Lj. Miletić. Abramović). Bavila se ritmičkom gimnastikom u Sportskom društvu „Radnički“. Radila je u Britanskom savetu u Beogradu. Danas je redovni profesor scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu gde vodi niz umetničkih i teorijskih predmeta, kao i studijski program Doktorskih umetničkih studija scenskog dizajna. Šef je Odseka za umetnost i dizajn Departmana za arhitekturu.

Redovni profesor iz polja umetnosti
15.10.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor01.10.2013.01.07.2017.Katedra za umetnost
Vanredni profesor01.08.2017.01.09.2017.Katedra za scenski dizajn
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Rukovodilac odseka01.01.2019.Odsek za umetnost i dizajn
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Filološke nauke

Filološki fakultet

1987

Pogled kroz prozor

Magistratura

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2006

Teorija izlaganja i predstavljanja: izlog pozorišta i izlog kao pozorište (fasada pozorišne kuće u komunikaciji sa gradom i scenska sredstva u izlozima Beograda)

Magistratura

Nauke o umetnosti

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2007

Fenomenologija spektakla: scenski dizajn kao sredstvo konstrukcije događaja

Doktorat

IMT Studije (Scenski dizajn: Arhitektura (Umetnost); Primenjene umetnosti i dizajn)

Univerzitet u Novom Sadu

2013

Izlog pozorišta Šopalović: promotivni scenski događaj

Doktorske studije (po novom)

IMT Studije (Scenski dizajn: Arhitektura (Umetnost); Primenjene umetnosti i dizajn)

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2008

Kriterijum produkcijeOpis
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoruUmetnički rad (Bez)granično? (sa D. Pilipović, V. Savićem i grupom studenata), izlozi Šok zadruge, Zmaj Jovina pasaž br. 22, Novi Sad, 29. april – 17. juni 2016; katalog na srpskom jeziku, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu; rad prikazan na 61. Sterijinom pozorju 2016. u katalogu Ibrajter, G. (ur.) 61. Sterijino pozorje Novi Sad, 26. maj-2. jun 2016/61st Sterijino Pozorje Festival Novi Sad,26 May-2 June 2016, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2016, str. 89-90, ISBN 978-86-85145-45-2
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoruUmetnički projekat Granica/Border (kustos sa D. Konstantinović), Galerija Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 30. maj-1. juni 2014; katalog na srpskom i engleskom jeziku, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, ISBN 978-86-7892-671-6; rad prikazan na izložbi International Conference and Exhibition On Architecture (2nd; 2014; Belgrade): Facing the Future“, STRAND; Beograd, 2014, 43, ISBN 978-86-89111-05-7.
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoruUmetnički rad MrAk (sa A. Pešterac, V. Ilićem i grupom studenata), Staklenik Departmana za biologiju i ekologiju Pridirno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, 7. Februar 2014; rad prikazana na međunarodnoj izložbi Bejing International Biennale, Central Academy of Drama, Peking, NR Kina, 2014; katalog na engleskom i kineskom jeziku 2013-2014 World Stage Design Students' Works, Peking, NR Kina
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoruRad Proces/Process, nastup Srbije na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015, Prag, Češka Republika, 2015. Zlatna medalja za uspostavljanje dijaloga PQ 2015. (sa M. David i učesnicima umetničkog, kustoskog i studentskog tima). Katalog na srpskom i engleskom jeziku Process: Serbia at the Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015, MPU i Scen, Beograd/Novi Sad, 2015, ISBN 978-86-7892-707-2.
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoru„SD-02: mesto Krstac“, umetnički projekat međunarodnog značaja, Bijenale arhitekture u Veneciji, Italija, 2004. (jedan od autora)
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoru„Scena“, umetnički projekat međunarodnog značaja, Praško kvadrijenale, Prag, Češka Republika, 2007. (jedan od autora)
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoruUmetnički rad Footsteps (sa grupom studenata: I. Pantelić, M. Radović i I. Jekić), međunarodna izložba International Exhibition of Stage Design Students’ Works 2012, Galerija Nacionalnog centra za performativne umetnosti Kine (NCPA), Peking, NR Kina, 25. oktobar - 2. novembar 2012; katalog izložbe na engleskom i kineskom jeziku 2012 World Stage Design Students' Works, NCPA i The Central Academy of Drama, Peking, NR Kina
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoruUmetnički rad Pogledi, kolektivna izložba „Intimnost“, Mixer design expo, Silosi Žitomlina, Beograd, 2009; (jedan od autora)
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoruUmetnički rad Tragovi, izložba NOVA fotografija 3, Nova galerija, Beograd, 2012. (jedan od autora)
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoruUmetnički rad Why the birds (don’t) fly (sa grupom studenata: I. Pantelić, M. Radović i I. Jekić), izložba International Exhibition of Stage Design Students’ Works u okviru međunarodnog skupa The International Stage Design Students’ Work Ehchange, Peking, 20-24. oktobar, 2011, OISTAT i Central Academy of Drama, prikazano u The International Stage Design Students’ Work Ehchange
(UD32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuVođenje umetničke radionice What DOES matter to me: demonstration of the process (sa D. Dimitrovskom), u okviru programa Praškog kvadrijenala scenskog dizajna i scenskog prostora Shared Space Utrecht, Utrecht University of Arts, HKU, Holandija, 2016.
(UD32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuKustoski projekat „Show Case: scene design space“, prateći program Jugoslovenskog pozorišnog festivala „Bez prevoda“, Scen (Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju) – OISTAT centar Srbija, Narodno pozorište u Užicu i Jugoslovenski pozorišni festival, 7-9. novembar 2011. (autor i kustos), prikazano u „Između smeha i zaborava – katalog 16. jugoslovenskog pozorišnog festovala Bez prevoda“, Narodno pozorište, Užice, 2011, str. 15-17
(UD32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuVođenje umetničke radionice What DOES matter to me: demonstration of the process (sa D. Dimitrovskom) u okviru programa Praškog kvadrijenala scenskog dizajna i scenskog prostora Shared Space Utrecht, 26-27. januar 2016, Utrecht University of the Arts, HKU, Holandija.
(UD32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuUrednik programa Razgovori o scenskom dizajnu (sa R. Dinulovićem i D. Vilotić), SCEN (Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehniku) Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Sterijino Pozorje, udruženje građana Kroz prozr fabrika iz Beograda i Nova iskra iz Beograda, 2015/2016.
(UD33) učešće u radu žirija na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama i učešće u radu žirija na domaćim i stranim konkursima za projekte iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uloga selektora na domaćim i stranim festivalima i manifestacijamaJugoslovenski pozorišni festival Bez prevoda, član stručnog žirija, Narodno pozorište Užice, 2015.
(UD33) učešće u radu žirija na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama i učešće u radu žirija na domaćim i stranim konkursima za projekte iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uloga selektora na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama12. Festival internacionalnog studentskog teatra (FIST), član stručnog žirija, Beograd, 2015.
(UD34) objavljena teorijska ili udžbenička dela u zemlji i inostranstvu (knjige i stručna periodika)Dadić Dinulović T.: Scenski dizajn kao umetnost, Beograd, Klio i Fakultet tehničkih nauka, 2017, ISBN 978-86-7102-551-5
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuUrednik programa Razgovori o scenskom dizajnu (sa M. David), SCEN (Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehniku) Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu i SKC Fabrika iz Novog Sada, 2014/2015.
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuUrednik i moderator razgovora "Scenski dizajn kao pozorišna stvarnost" (sa R. Bošković), Sterijino pozorje, SNP, Novi Sad, 2016.
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvu„Pozorište na gradilištu“, umetnički projekat međunarodnog značaja, objekat Narodnog pozorišta u izgradnji, Subotica, Noć muzeja 2010. i 2011. (autor sa Ljubicom Ristovski), prikazano u časopisu Bühnentechnische Rundschau broj 3, Friedrich Berlin Verlag GmbH, Berlin, 2011, str. 40-43
(UL11) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijama„Radna biografija: scenski prostori Radivoja Dinulovića“, autorska izložba međunarodnog značaja sa katalogom i naučnom recenzijom, Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd; galerija „Đura Kojić“, FTN, Novi Sad; Kulturni centar „Banski dvor“, Banjaluka i Jugoslovenski pozorišni festival, Narodno pozorište, Užice, 2010. (autor sa Mijom David), FTN/Clio, Novi Sad/Beograd, 2010, ISBN 978-86-7892-256-5
(UL11) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijamaUmetnički rad "Suočavanje" (kustos sa J. Atanacković), Galerija Šok zadruge, Zmaj Jovina pasaž br. 22, Novi Sad, 27. maj - 2. juni 2017; katalog na srpskom jeziku, sa naučnom recenzijom; Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu; ISBN 978-86-6022-018-1; rad prikazan na 62. Sterijinom pozorju 2017, Ibrajter, G. (ur.): Katalog 62. Sterijinog pozorja, Sterijino pozorja, 2017, str. 127, ISBN 978-86-85145-52-0
(UL11) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijamaIzložba Scenska laboratorija/Scene Laboratory (kustos sa D. Dimitrovskom i V. Ilićem) u okviru međunarodne izložbe Laboratorija prostora/Laboratory of Space, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 22. decembar 2015 - 20. januar 2016; katalog na srpskom i engleskom jeziku, sa naučnom recenzijom; Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, ISBN 978-86-7892-814-7
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Konkursni rad „Sedamsto hiljada stubova“, u okviru izložbe povodom međunarodnog konkursa za izradu urbanističkog rešenja Spomen područja Donja Gradina, Muzej savremene umjetnosti, Banjaluka, 2010 ((autor, sa Z. Savičić, R. Dinulović, D. Adžemović, M. Kecman, Z. Dmitrovićem, V. Anđelkovićem i N. Uskokovićem)), http://www.frontal.ba/latn/?page=12&kat=8&vijest=32948; treća nagrada na međunarodnom dvostepenom, javnom i pozivnom konkursu www.gradnja.rs
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Međunarodni konkurs za nagradu Ranko Radović, član stručnog žirija, ULUPUDS, Beograd, 2014.
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Međunarodni konkurs za nagradu Ranko Radović, član stručnog žirija, ULUPUDS, Beograd, 2013.
(M18) Uređivanje naučne monografije,tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značajaAtanacković-Jeličić J., Dadić Dinulović T.: Uređivanje kataloga međunarodne izložbe "Laboratorija prostora - Laboratory of Space", Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 22.12.2015-20.1.2016. Katalog izložbe na engleskom i srpskom jeziku, "Laboratorija prostora- Laboratory of Space- Exhibition catalogue", Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2017, ISBN 978-86-7892-814-7, UDK: COBISS.SR-ID 312152327
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDadić Dinulović, T: What we wanted, where it led us and what happened afterwards: Serbia at the PQ 2015, Theatre and Performance Design, Theatre and Performance Design, ISSN 2332 2551, Routledge, Taylor & Frances Group, Volume 2, Issues 1-2, UK, 2016, str. 54-65,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDadić Dinulović T., Milićević S.: Teaching Theory and Criticism of Scene Design, SGEM Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design, ISBN 978-619-7105-30-08, pg. 427-433, 2014.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDadić Dinulović T.: (Do Not) Look Back in Anger, Transformations of the Prague Quadrennial from 1999-2015", Arts and Theatre Institute i Prague Quadrennial, Prag, str. 94-102, 978-80-7008-391-8
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu"Scene design as art", izlaganje na međunarodnom stručnom skupu „Scenography Expanded 2: On artists/authors“, Praško kvadrijenale i Kiosk, Beograd, 2010 (izlaganje sa štampanim izvodom), http://www.intersection.cz/res/data/001/000163.pdf
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu"Showcase: scene design space", izlaganje na međunarodnom naučnom skupu „Theatre Space After 20th Century“, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmant za arhitekturu i urbanizam; SCen (Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju) – OISTAT centar Srbija; Narodno pozorište u Užicu i Jugoslovenski pozorišni festival, Zlatibor, 7-9. novembar 2011. (izlaganje sa štampanim izvodom), str. 12, ISBN 978-86-7892-354-8
(M43) Monografska bibliografska publikacija„Srbija: moj slučaj, nova evropska generacija/ Serbia: My Case, A New European Generation“, umetnički projekat i monografija međunarodnog značaja i Clio i British Council, Beograd/London, 2008, ISBN 978-86-908463-1-3
(M43) Monografska bibliografska publikacijaRadna biografija: scenski prostori Radivoja Dinulovića (sa M. David), Clio i FTN, Beograd i Novi Sad, 2010, 978-86-7892-256-5
(M48) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeProces: Srbija na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015/Process: Serbia at the Prague Quadrennial of Performance Design ans Space (sa M. David), MPU i Scen/FTN, Beograd/Novi Sad, 2015, 978-86-7892-707-2
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja„Pozorište na gradilištu: ispitivanje odnosa tradicionalnih i novih vrednosti na primeru pozorišne zgrade u Subotici“, Nasleđe, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, broj 20, 2011, str. 197-209, UDK 725.822 (497.113 Subotica), ISSN 1820-1768
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDadić Dinulović T.: Arhitektura kao scenski tekst: studija slučaja Sedamsto hiljada stubova, Arhitektura i urbanizam, 2017, No 44/2017, pp. 14-20, ISSN 0354-6055, UDK: 725.945(497.6)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja„Savremeni grad kao prostor spektakla: pozornica ili scena“, Kultura br. 126 (Kulture ritmova i spektakla), Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2010, knjiga I, str. 84-93, UDK 316.334.56:316.77, ISSN 0023-5164
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja„Izlog pozorišta: medijska funkcija pozorišnih fasada u Beogradu“, Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti br. 17, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, 2011, str. 57-73, UDK 725.822 (497.11) „19/20“, ISSN 1450-5681
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja„Izlog kao pozornica“, Zbornik Muzeja primenjene umetnosti, br. 7, MPU, Beograd, 2011, str. 111-118, UDK 316.776:72.012.7/.8 ; 316.334.56:316.752 ; 72.012.7/.8:792.021, ISSN 0522-8328
(M43) Monografska bibliografska publikacijaDadić Dinulović T.: Scenski dizajn kao umetnost, Beograd, Klio i Fakultet tehničkih nauka, 2017, ISBN 978-86-7102-551-5
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.”SD-02: mesto Krstac”, jedan od autora grupnog umetničkog projekta, Eco-Logic, nacionalni nastup Srbije i Crne Gore na Bijenalu arhitekture u Veneciji (kustos Slobodan Danko Selinkić), Venecija, Italija, 2004.
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)”Proces/Process”, autor koncepta nacionalnog nastupa Srbije (sa M. David) i vođa kustoskog tima studentske postavke na međunarodnoj izložbi Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015, Zlatna medalja za uspostavljanje dijaloga, Prag, Češka Republika, 2015.
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Idejno urbanističko rešenje Spomen kompleksa Donja Gradina, autor (sa R. Dinulovićem, Z. Savičić, D. Adžemović, V. Anđelkovićem, Z. Dmitrovićem i N. Uskokovićem), treća nagrada na dvostepenom, javnom i pozivnom, međunarodnom konkursu, Banjaluka, republika Srpska, BiH, 2009.
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Međunarodni konkurs za nagradu "Ranko Radović", član stručnog žirija, 2013. i 2014.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.”Radna biografija: Scenski prostori Radivoja Dinulovića”, retrospektivna izložba, autor (sa M. David), Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 2009; Galerija ”Đura Kojić”, Novi Sad, 2010; Narodno pozorište, Užice, 2010; Galerija Banski dvor, Banjaluka, BiH, 2010.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.”Bezgranično”, autor umetničkog projekta (sa D. Pilipović, V. Savićem i grupom studenata), Galerija Šok zadruge, 61. Sterijino pozorje, Novi Sad, 2016.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.”MrAK”, autor umetničkog projekta (sa A. Pešterac, V. Ilićem i grupom studenata), Staklenik Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom sadu, projekat prikazan na međunarodnoj selektiranoj izložbi Project ISDSWE, Beijing International Biennial, Central Academy of Drama, Peking, Narodna republika Kina, 2014.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.”Scena”, jedan od autora grupnog umetničkog rada, studentska sekcija nacionalnog nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu 2007, Prag Češka Republika, 2007.
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom”Granica/Border”, autor koncepta i kustos (sa D. Konstantinović) međunarodnog umetničkog projekta, Galerija Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2014.
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom”Suočavanje”, kustos grupnog umetničkog projekta (sa J. Atanacković Jeličić), Galerija Šok zadruge, 62. Sterijino pozorje, Novi Sad, 2017.
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom”Scenska laboratorija”, izložba u okviru međunarodnog projekta ”Laboratorija prostora”, kustos (sa D. Dimitrovskom i V. Ilićem), Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2015-2016.
(M43) Monografska bibliografska publikacijaMonografska publikacija "Scenski dizajn kao umetnost", Klio i FTN, Beograd/Novi Sad, 2017.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja„Kuća kao ekran: transformacije medijske funkcije u savremenoj arhitekturi“, Kultura br. 125 (Dekodiranje slike), Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2010, str. 188-196, UDK 72.01:111.852; 72.012.6; 711.41, ISSN 0023-5164
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesor iz polja umetnostiScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajnUniverzitet u Novom Sadu15.10.2017.
Vanredni profesorScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajnFakultet tehničkih nauka15.10.2012.
DocentTeorija umetnosti i medijiAkademija lepih umetnosti01.09.2008.