Predmet: Sociologija umetnosti i kulture (12 - ASO311)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastSociološke nauke
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Sociologija kulture i umetnosti istražuje sociološku pespektivu umetnosti i popularne kulture. Obuhvatajući mnogobrojna umetnička polja kao npr. slikarstvo, film, arhitektura, fotografija, knjuževnost, Sociologija kulture i umetnosti nastoji da ponudi bogatu i stimulativnu perspektivu umetnosti. Nastoji se istražiti priroda umetnosti u društvu kroz praćenje procesa izrade, distribucije i primanja umetničkog dela od strane publike i javnosti. Teorijska analiza umetnosti podrazumeva razumevanje istorijskih i savremenih dela arhitekture, fotografije, slikarstva, pozorišta, filma, ali predstavlja i pokušaj da se vidi kako su i dela umetnosti ne samo proizvod umetnikovog rada, nego da se u njih utiskuju i tekući društveni procesi (globalni i lokalni) koji se odvijaju bilo između umetnika među sobom, publike i umetnučkog dela, umetnikovog ekonomskog i kulturnog okruženja. Pored stvarnosti sociološka analiza umetnosti i kulture ne zaobilazi ni uticaj istorijskog konteksta.
Ovim predmetom nastoji se studentima ponuditi jedna nova perspektiva umetnosti i da se omogući studentima potpunije razumevanje scenskog dizajna sa stanovišta publike, proizvodnje i reprodukcije umetničkog dela kako bi im olakšalo razumevanje kreativnog procesa stvaranja umetnosti i uticaja društva na taj proces.
Umetnost i društvo: šta je umetnost, sociologija umetnosti: nova perspektiva, umetnost kao refleksija društva, umetnost kao oblikovatelj društva, kulturni identitet i umetnost, promišljanje popularne kulture. Umetnost kao ideologija, cenzura u umetnosti, kulturalna politika i arhitektura, univerzalnost umetničkih dela i umetnosti.. Proizvodnja i potrošnja umetnosti, reprodukcija umetnosti ili gubitak umetnosti, industrija kulture i umetnosti, umetnost, internet i novi mediji, virtuelna umetnost i kultura. Publika, performans i teorija izvođenja, socijalna dramaturgija, konceptualna umetnost, Pop Art: umetnost revolucije, Eko-art: umetnost kao odgovor na ekološku krizu, moda: hir potrošačkog društva, spektakl, fotografija kao dokaz i fragment stvarnosti.
Predavanja, kolokvijum, završni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Inglisand, D and J. HughsonThe Sociology of Art2005Hampshire: Palgrave MacmillanEngleski
Taner, J.Sociology of Art: A Reader2003London: RoutledgeEngleski
Harrington, A.Art and Social Theory: Sociological Arguments in Aestetics2004London: Polity Press.Engleski
Zolberg, V.Constructing a Sociology of the Arts1990London: Cambridge University PressEngleski
Alexander, V.Sociology of the Arts: Exploring Fine and Popular Forms2003Oxford: Wiley-BlackwellEngleski
Caves, R.Creative Industries: Contracts between Art and Commerce2002London: Harvard University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada10.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lošonc Alpar

Predavanja
Nedostaje slika

Radivojević dr Radoš
Redovni profesor

Predavanja