Predmet: Savremena arhitektura (12 - ASO34)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-umetnički
Naučna oblastUmetnost primenjena na arhitekturi, tehniku i dizajn
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za arhitekturu i urbanizam
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta jeste obezbediti studentima uvid u tokove ideja, teorija i utopija, te uvid u projekate i realizacije arhitekata, urbanista i umetnika formulisanih od kraja HIH veka do danas, u svetu i kod nas, kroz kulturno-istorijsku, filozofsku, socio-ekonomsku i političku perspektivu. Akcentovano je razumevanje celine građenog prostora, kroz kontinuitete i diskontinuitete niza koncepata arhitekture, posebno perioda od Moderne do danas.
Kurs obezbeđuje saznanja o idejama i oblicima moderne i savremene arhitekture zapadnog sveta, paralelno sa pregledom razvoja arhitekture na tlu Jugoslavije od 1918. do 1990.g. i Srbije od 1990.g. do danas. Koristeći se problemskim pristupom, koncepti, teme, projekti i dela arhitekture lociraju se i sintetizuju u okviru društvenih, istorijskih, filozofskih, kulturnih i umetničkih konteksta. Studenti se osposobljavaju za rad sa literaturom iz oblasti istorije i teorije savremene arhitekture, za čitanje stručnih časopisa i publikacija o savremenoj arhitekturi, analizi video materijala i zapisa o arhitekturi, te praćenja izložbi i arhitektonske publicistike i izdavaštva. Usmeravaju se da posmatraju građenu sredinu u svojoj ukupnosti, te da kvalitetno formulišu sopstvene kritičke i analitičke opservacije, stavove i znanja kroz veštine ubedljive, sistematične i izražajne analize kroz pisanu reč, govor i sliku.
Predmet istražuje arhitekturu i urbanizam perioda od kraja XIX veka do početka Moderne, period Moderne do Drugog svetskog rata, period nakon Drugog svetskog rata, period postmoderne i period od početka 21. veka do danas . Posebno se fokusira na specifične i značajne faze u genezi Moderne, Postmoderne kao i arhitekture i urbanizma na prelomu vekova: 20-21.vek do danas. Program se bavi gradom, kao kontekstom arhitekture, kao i gradom i arhitekturom u 21.veku, sa svim fenomenima koji karakterišu arhitekturu danas, kod nas i u svetu.
Predavanja. Konsultacije. Predmetni zadatak. Ispit
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dobrović, NSavremena arhitektura.1.2.31955Zavod za izdavanje udžbenika, BeogradSrpski jezik
Frempton, KModerna arhitektura: kritička istorija2004Orion art, BeogradSrpski jezik
Selinkić, SJedinstvena vizija arhitekture Paola Portogezija1991SIC,BeogradSrpski jezik
Manević, ZArhitektura HH vijeka1986Spektar, ZagrebHrvatski
Miletić-Abramović, LjArhitektura i kontrasti: srpska arhitektura 1980-20052006Muzej primenjene umetnosti, BeogradSrpski jezik
Miodrag B ProtićSrpska arhitektura od 1900-19701972Muzej savremene umetnosti, BeogradSrpski jezik
Mitrović, VArhitektura XX veka u Vojvodini2010MSUV, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda65.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Selinkić Slobodan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Konstantinović dr Dragana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milićević dr Slađana
Docent

Laboratorijske vežbe