Asistent sa doktoratom dr Dimitrije Nikolić


Nedostaje slika

dr Dimitrije Nikolić

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2284
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom
KancelarijaKabinet 905

Rođen je 1988. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu „Branko Radičević“ i Tehničku školu „Jovan Vukanović“ u Novom Sadu završio je kao učenik generacije.
Nakon toga upisuje Fakultet tehničkih nauka, na kojem završava osnovne i master studije arhitekture s prosečnom ocenom u toku studiranja 10,00.
Doktorsku disertaciju s nazivom „Parametarski model za projektovanje složenih afinih svodova :: Ispitivanje ravnoteže masivnih zasvođenih konstrukcija“ odbranio je 2019. godine.
U toku studija dobija mnoštvo nagrada i priznanja za postignut uspeh od strane Fakulteta, Univerziteta i Ministarstva, od kojih je jedna Svetosavska nagrada najboljem studentu Fakulteta tehničkih nauka. Bio je dugogodišnji član reprezentacije Srbije u muškoj sportskoj gimnastici.
Od 2012. godine radi na Fakultetu tehničkih nauka kao asistent na predmetima iz uže naučne oblasti teorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmu.
U svom naučno-istraživačkom radu bavi se ispitivanjem ravnoteže zasvođenih struktura, zatim prostornom interpretacijom i geometrijskim svojstvima krivih i površi, kao i različitim vidovima geometrije u arhitekturi.

Asistent sa doktoratom
04.05.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master04.05.2013.Katedra za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu
NazivU Ustanovi
Analiza geometrije sklopivih konstrukcijskih sistema

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2011

Parametarski model za projektovanje složenih afinih svodova :: Ispitivanje ravnoteže masivnih zasvođenih konstrukcija

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2019

Uticaj geometrijske geneze elemenata krutih sklopivih konstrukcijskih sistema na projektovanje svodnih i kupolastih struktura

Master rad

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNikolić D.: Thrust line analysis and the minimum thickness of pointed masonry arches, Acta Mechanica, Vol. 228, No 6, 2017, pp. 2219-2236, https://doi.org/10.1007/s00707-017-1823-6
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNikolić D., Stojaković V., Štulić R.: Parametric Design of Masonry Vaults Based on Structural Affinity, Nexus Network Journal, 2019, Vol. 21, No 1, pp. 109-128, https://doi.org/10.1007/s00004-018-0418-4
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomNikolić D., Štulić R.: Equilibrium Analysis of Frictionless Triangular Arches: Geometrical Formulation , FME Transactions, 2017, Vol. 45, No 2, pp. 307-313, ISSN 1451-2092
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D.: Geometric Framework for the Equilibrium Analysis of Pointed Arches According to Milankovitch’s Theory of Thrust Line, 4. Between Computational Models and Performative Capacities, Novi Sad: eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe) and Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 19-20 Maj, 2016, pp. 108-116, ISBN 978-86-7892-807-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D.: A NOTE ON THE EQUILIBRIUM ANALYSIS OF INCLINED PLATE-BANDE, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica, 21-22 April, 2017, pp. 383-392, ISBN 978-86-80297-68-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D.: A Note on Milankovitch’s Theory of Thrust Line Applied to Gothic Masonry Arches, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica, 22-23 April, 2016, pp. 191-197, ISBN 978-86-80297-63-7, UDK: 624.072.32
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D.: Graphical Simulation of Minimum Thickness of Clamped Pointed Arch, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica, 22-23 April, 2016, pp. 199-210, ISBN 978-86-80297-63-7, UDK: 624.072.32 : 519.6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D.: DETERMINATION OF THE CENTROID OF POINTED ARCHES ACCORDING TO RADIAL STEREOTOMY, 5. moNGeometrija, Beograd: Akademska misao, 23-26 Jun, 2016, pp. 165-170, ISBN 978-86-7466-614-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D., Štulić R.: GEOMETRIC ANALYSIS OF ADMISSIBLE COLLAPSE MODES OF POINTED ARCHES HAVING MINIMUM THICKNESS, 5. moNGeometrija, Beograd: Akademska misao, 23-26 Jun, 2016, pp. 218-224, ISBN 978-86-7466-614-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D., Bošnjak I., Štulic R., A Note on a Propertie of Hyperosculating Circle of Parabola and its Generalization, 4th International Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2014, pp. 112-117, Vlasina, Serbia, 2014.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD. Nikolić, R. Štulić, P. Šiđanin: „On the Flexibility of Deployable Dome Structures and their Application in Architecture“, 1st International Conference on Architecture & Urban Design, Tirana, Albania, 19-21 april 2012, pp. 1053-1062.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D., Štulić R., Spatial Interpretation of Kappa Curve as the Projection of Closed Oblique Helicoid's Contour, 4th International Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2014, pp. 118-126, Vlasina, Serbia, 2014.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D., Štulić R., Spatial Interpretation of Generalized Kappa Curve as the Projection of Open Oblique Helicoid's Contour Line, 4th International Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2014, pp. 127-138, Vlasina, Serbia, 2014.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D., Štulić R., Endpoints of Oblique Helicoid’s Contour Line and its Influence on the Construction of Generalized Kappa Curve, 4th International Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2014, pp. 139-147, Vlasina, Serbia, 2014.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD. Nikolić, R. Štulić, P. Šiđanin: „Influence оf Geometrical Genesis оf Deployable Structures’ Elements Upon Preservation оf Specific Angles“, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference moNGeometrija 2012, Novi Sad, Serbia, 21-24 june 2012, pp. 625-635.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuFakultet tehničkih nauka04.05.2019.
Asistent-masterTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuFakultet tehničkih nauka04.05.2016.
Asistent-masterTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmu04.05.2013.
Saradnik u nastaviTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuFakultet tehničkih nauka25.04.2012.