prof. dr Miljana Zeković


Nedostaje slika

dr Miljana Zeković

Redovni profesor


Telefon021/485-2467
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Dr Miljana Zeković je vanredni profesor na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Studije Arhitekture na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu je upisala školske 1998/99. godine. Nakon odslušanih integrisanih osnovnih studija, odbranila je diplomski rad u junu 2004. godine, sa ostvarenom prosečnom ocenom tokom studiranja 9,40. Doktorske akademske studije je upisala na istom Departmanu, u studijskoj grupi Arhitektura i urbanizam, i stekla naučno zvanje Doktor nauka – Arhitektura, odbranivši doktorsku tezu pod naslovom „Efemerna arhitektura u funkciji formiranja graničnog prostora umetnosti“ u decembru 2015. godine (prosečna ocena tokom studija 10).

U nastavu na studijskom programu osnovnih studija Arhitekture i urbanizma prvi put je uključena dok je bila student, školske 2002/2003. godine, kao demonstrator. Od školske 2004/2005.  do kraja prvog semestra školske 2006/2007. godine uključena je u nastavu kao spoljni saradnik, a od februara 2007. godine kao asistent-pripravnik. Za asistenta je izabrana u oktobru 2008. godine, a za docenta u februaru 2013. godine (u.n.o. Umetnost primenjena na arhitekturu, tehniku i dizajn). Kao nastavnik, od tada je vodila je znatan broj predmeta na osnovnim (studijski programi Arhitektura i Scenska arhitektura, tehnika i dizajn), master (studijski programi Arhitektura i Scenska arhitektura) i doktorskim studijama (studijski program Arhitektura i Scenski dizajn), pretežno se baveći arhitektonskim projektovanjem, efemernom arhitekturom, scenskom arhitekturom i kreativnim istraživanjima u arhitekturi.

Nakon sticanja zvanja doktora nauka, bila je mentor ukupno 23 radova na osnovnim i master akademskim studijama – od toga: 16 bečelor radova i 7 rada na master akademskim studijama. Kao član i predsednik komisija za odbranu radova, pojavila se 63 puta na osnovnim i master studijama, te kao član komisije za odbranu teorijskih osnova doktorske disertacije 4 puta (kandidati Višnja Žugić, Jelena Dmitrović-Manojlović, Miljan Šunjević i Maja Momirov). Bila je komentor na preko 60 završnih radova na oba nivoa studija.

Od školske 2015/2016. godine do danas, učestvuje u realizaciji doktorskih umetničkih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu (Grupa za višemedijsku umetnost).

Kao član naučno-istraživačkog tima, učestvovala je u 4 projekta iz oblasti tehnološkog razvoja (projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), realizovanih na Fakultetu tehničkih nauka, a takođe i u međunarodnom TEMPUS projektu, realizovanim u okviru Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju na Fakultetu tehničkih nauka.

Od septebra 2013. godine do jula 2017. godine obavljala je funkciju člana Izvršnog odbora Međunarodne organizacije scenografa, pozorišnih arhitekata i tehničara OISTAT, sa sedištem na Tajvanu. Jedan je od osnivača i član upravnog odbora udruženja u oblasti kulture i umetnosti Efemera kolektiva, sa sedištem u Novom Sadu. Aktivni je član strukovnog udrženja Društva arhitekata Novog Sada i Inženjerske komore Srbije.

U domenu stručno-umetničke produkcije, dr Miljana Zeković je učestvovala u autorskim projektantskim timovima za objekte međunarodnog i najvišeg nacionalnog značaja (Zgrada naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu, deo na Fakultetu tehničkih nauka, (sa R. Dinulovićem, D. Rebom i D. Konstantinović) i Rekonstrukcija zgrade NARODNO POZORIŠTE – NARODNO KAZALIŠTE -  NÉPSZÍNHÁZ u Subotici: fasade novog dela objekta, (sa R. Dinulovićem, Z. Savičić i V. Žugić)). Učestvovala je takođe u velikom broju međunarodnih izložbi i festivala sa selekcionim odborima, kao i u žiriju međunarodnih konkursa u oblasti arhitekture i umetnosti.

Dr Miljana Zeković je autor udžbenika za studente osnovnih studija arhitekture i drugih publikacija, te znatnog broja radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima i monografijama. Autor je velikog broja radova prikazanih na međunarodnim stručnim skupovima. Bila je organizator i član naučnog odbora interdisciplinarne međunarodne naučne konferencije „Radikalni prostor između disciplina“, ispred Fakulteta tehničkih nauka i Univerziteta u Novom Sadu, u septembru 2015. godine.

Redovni profesor
25.02.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent29.10.2008.01.02.2013.Departman za arhitekturu i urbanizam
Asistent pripravnik01.02.2007.01.10.2008.Departman za arhitekturu i urbanizam
Vanredni profesor25.02.2018.24.02.2023.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Docent25.02.2013.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Arhitektonsko-urbanistička studija vojničkog društvenog centra u Novom Sadu

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2004

Efemerna arhitektura u funkciji formiranja graničnog prostora umetnosti

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Zgrada poslovnog inkubatora Novog Sada (sa D. Konstantinović, V. Žugić, D. Pilipović, K. Mičkeijem i A. Pešterac), Novi Sad, 2012. Projekat je prikazan na međunarodnoj izložbi „Laboratorija prostora“ ('Space Laboratory'), Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2015. Katalog izložbe: ISBN 978-86-7892-814-7.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Glavni projekat dela enterijera Subotičkog pozorišta (projekat 2011, u izvođenju); deo projektantskog tima u sastavu: Dragana Konstantinović, Miljana Zeković. Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembar 2011. godine) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 27-28, ISBN 978-86-7892-365-4
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)„Jedna priča - beskraj inspiracije“ ('One story - Infinite inspirations') - prva nagrada na međunarodnom konkursu po pozivu za projekat za dizajn prostora i performans za projekat - ISDSWE 2012 (Intenational Stage Design Students' Works Exchange), Centralna akademija drame (The Central Academy of Drama), Peking, N. R. Kina, novembar 2012. Autor. Katalog: ISBN 978-7-104-03840-5.
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)„Pouke arhitektonskih konkursa“ ('Instructions on Architectural Competitions') - Internacionalni arhitektonski konkurs u realizaciji udruženja Efemera kolektiv iz Novog Sada, podržan od strane Grada Novog Sada (Rešenje broj 6-4/2017-601-II, od 18/05/2017), 2017. Član stručnog žirija. Rezultati konkursa objavljeni u katalogu izložbe: ISBN 978-86-7892-996-0.
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)„OISTAT AWARDS 2017“ - internacionalni krosdisciplinarni konkurs za doprinose u polju dizajna za performans, arhitekture i pozorišne tehnologije u realizaciji Intenacionalne organizacije OISTAT, Tajpej, Tajvan, 2017. Član stručnog žirija.
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)'Sustainable architecture/theatre competition' - Internacionalni arhitektonski konkurs za projekat efemernog pozorišta u Kardifu, Kardif, Vels, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2013. Član stručnog žirija. Rezultati konkursa objavljeni u katalogu: ISBN 978-0-9529309-7-6(8).
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.„Projekat adaptacije i rekonstrukcije objekta Doma Revolucije u Nikšiću - konkursno rešenje“ - selektirani arhitektonski projekat za međunarodnu izložbu 20. Salon i dani arhitekture u Novom Sadu „PRESPAJANjE/REWIRING“, Novi Sad, 2016. (sa D. Konstantinović, V. Žugić, S. Jovićem, B. Stojkovićem i D. Stevanovićem), Katalog izložbe - specijalno izdanje „DaNS, časopis za arhitekturu i urbanizam“, br 081 - ISSB 0351-9775, COBISS.SR-ID 19320844, str. 056.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Zgrada naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu, deo na Fakultetu tehničkih nauka, (sa R. Dinulovićem, D. Rebom i D. Konstantinović), Arhitektonski objekat međunarodnog značaja u izvođenju, Novi Sad, Kampus Univerziteta u Novom Sadu. Projekat je prikazan na međunarodnoj izložbi „Now/Sada”, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2011. Katalog izložbe: ISBN 978-86-7892-365-4.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Реконструкција зграде НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ - NARODNO KAZALIŠTE - NÉPSZÍNHÁZ у Суботици: фасаде новог дела објекта, (са Р. Динуловићем, З. Савичић и В. Жугић) Архитектонски објекат међународног значаја у извођењу, Суботица. Пројекат фасада је приказан на међународној изложби „Now/Sada”, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2011. Каталог изложбе: ISBN 978-86-7892-365-4. Пројекат зграде је приказан у међународном часопису Bühnentechische Rundschau, ISSN 0007-3091, и на селектираној међународној изложби Prague Quadrennial 2011.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.„Adolf“ - prostorna instalacija - selektirani projekat za međunarodnu izložbu 20. Salon i dani arhitekture u Novom Sadu „PRESPAJANjE/REWIRING“, Novi Sad, 2016. Član autorskog tima. Katalog izložbe - specijalno izdanje „DaNS, časopis za arhitekturu i urbanizam“, br 081 - ISSB 0351-9775, COBISS.SR-ID 19320844., str.116.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.'The Backyard' - prostorna instalacija. Projekat prikazan na međunarodnoj izložbi ISDSWE 2012 (Intenational Stage Design Student's Works Exchange) u organizaciji Nacionalnog centra performativnih umetnosti i Centralne dramske akademije, Peking, NR Kina, 2012. Član autorskog tima. Katalog izložbe: ISBN 978-7-104-03840-5., str. 074-077.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.'Taven Serbia' - konkursno rešenje za prostornu instalaciju. Projekat prikazan na međunarodnoj izložbi ISDSWE 2012 (Intenational Stage Design Student's Works Exchange) u organizaciji Nacionalnog centra performativnih umetnosti i Centralne dramske akademije, Peking, NR Kina, 2012. Član autorskog tima. Katalog izložbe: ISBN 978-7-104-03840-5., str. 078-080.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.'Fireflies' - пројекат из области сценског дизајна. Пројекат приказан на међународној изложби BIB Beijing Intenational Biennale 2013-14 (ex Intenational Stage Design Student's Works Exchange) у организацији Националног центра перформативних уметности и Централне драмске академије, Пекинг, НР Кина, 2013. Члан ауторског тима. Каталог изложбе: ISBN 978-7-5034-5385-4, стр. 092.
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom„Arhitektura igra!“ ('Architecture Performs!') - arhitektonska sekcija u okviru celine Scenofest na WSD2013, Kardif, Vels, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2013. Član kustoskog tima (sa Grir Krouli). Katalog festivala: ISBN 978-0-9529309-7-6(8).
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom„Susret/Encounter“ - izložba arhitektonskih projekata efemernog pozorišta za Internacionalni festival INFANT 2016, Novi Sad, Srbija, 2016. Član kustoskog tima (sa D. Konstantinović, V. Žugić i S. Grabovcem). Katalog izložbe: ISBN 978-86-7931-535-9 Katalog festivala: ISBN 978-86-7931-524-3.
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom"Nova Paradigma - Nova čitanja" ('New Paradigm - New Readings') - izložba arhitektonske fotografije i prostornih pojmova u okviru međunarodnog festivala INFANT 2018, Novi Sad, Srbija. Član kustoskog tima. Katalog izložbe: ISBN 978-86-7931-672-1. Katalog festivala: ISBN 978-86-7931-666-0.
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaPiana V., Konstantinović D., Zeković M., Atanacković-Jeličić J., Otieno S.: 'Chapter 10: The Implementation: Challenges and Guidelines'; Ed. Piana, V. et al. 'Innovative Economic Policies for Climate Mitigation' , Lulu Publisher, United States of America, 2012, str. 343-358, ISBN 9781445285856
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniZeković, Miljana: 'Art and Activism in Urban Space' - Special panel 'City Art and the Politics of Space'; International Conference 'Shifting Grounds', University of Zurich. Invited lecturers: Paul Carter (Melbourne), Mischa Leinkauf (Berlin), Krzysztof Debicki (Wroclaw-Berlin) and Miljana Zeković (Serbia); Zurich 25-27.11.2016.
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduZeković, M; Žugić, V; Rostampour, F; Kizer, M; Ling, T: 'Reconnect Series: Body - Space Relations'; International Meeting 'World Stage Design 2017', TNUA - Taipei National University of Arts (Taiwan); 1-9.7.2017.
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduZeković, Miljana; Žugić Višnja: 'The Spiral of Space: Endless Transitions and The Excitement of Uncertainty '; International Meeting 'Space Undone 2018', University of Tampere (Finland); Tampere 10-12.10.2018.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZeković, M; Konstantinović, D; Žugić, V: 'Conquering Space: Experiments in Architectural Education'; 'International Conference on Architectural Research ICAR' Proceedings; 'Ion Mincu' Publishing House, Bucharest, Romania, 2015, ISSN 2393-4425, pp. 150-158.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonstantinović, D; Zeković, M: 'Research and Pre-design'; 'International Conference on Architectural Research ICAR' Proceedings; 'Ion Mincu' Publishing House, Bucharest, Romania, 2015, ISSN 2393-4425, pp. 169-174.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽugić, V; Zeković, M; Konstantinović, D: 'Repositioning strategies of site-specificity: Extreem 1'; International Conference 'Radical Space In Between Disciplines' Proceedings; Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia, I2015, SBN 978-86-7892-755-3, pp. 97-104.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonstantinović, D; Zeković, M: 'Theorising infinitesimal space'; International Conference 'Radical Space In Between Disciplines' Proceedings; Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia, 2015, ISBN 978-86-7892-755-3, pp. 311-316.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZeković, Miljana: 'Liminal Space in Art: the (In)security of our own Vision'; International Conference 'Dramatic Architectures: Places of Drama, Drama for Places' Proceedings; Centro de Estudos Analdo Araújo CESAP/ESAP, Porto, Portugal, 2014; ISBN 978-972-8784-60-7, pp. 70-82.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽugić, V; Zeković, M: 'Performative vs. Co-performative: Functions of Space in Performative Events'; 3rd Global Conference 'Reframing Punishment and 2nd Global Conference - Time, Space and the Body' Proceedings; Oxford, United Kingdom, 2013, ISBN: 978-1-84888-344-4, pp. 41-51.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduŽugić, V; Zeković, M: 'Vitić Dances: Architecture Claims Performativity'; International Conference 'Shifting Grounds: Literature, Culture and Spatial Phenomenologies' Book of Abstracts; The University of Zurich, Switzerland, 2016; pp. 75-76.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduŠunjević, M; Vojnović-Miloradov, M; Reba, D; Zeković, M; Obrovski, B; Živančev, N: 'Sustainable Building Design and Environment'; International Conference 'TOP 2016 - Engineering of Environment Protection Abstract Proceedings'; Slovak University of Technology, Častá - Papienička, Slovakia, 2016; ISBN 978-80-227-4568-0, pp. 84.
(M36) Uređivanje zbornika saopštenja međunarodnog naučnog skupaBošković, R; Zeković, M; Miličević, S: 'Radical Space In Between Disciplines', Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia, 2015, ISBN 978-86-7892-755-3.
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaPiana V; Konstantinović, D; Zeković, M; Atanacković Jeličić, J; Otieno, S.O: 'Chapter 10: The Implementation: Challenges and Guidelines'; Ed. Piana, V. et al. 'Innovative Economic Policies for Climate Mitigation'; Lulu Publisher, United States of America, 2012; ISBN 9781445285856, pp. 343-358
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaZeković, M; Žugić, V: „Kulturni centar Novog Sada i studentski kulturni centar - stanje i potencijali prostora za kulturu Novog Sada“, Ur. Dinulović et al. „Arhitektura objekata Domova kulture u Republici Srbiji“, Fakultet tehničkih nauka, GRID, Novi Sad, 2014; ISBN 78-86-7892-563-4, str. 77-92.
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaZeković, Miljana; Žugić, Višnja: „Izvan i iznad medicinske prakse - kreativni potencijal narativa Pasterovog zavoda”, Ur. Lalošević, Dr Dušan „Spomenica: 95 godina Pasterovog zavoda u Novom Sadu”, Pasterov zavod, Novi Sad, 2016; ISBN 978-86-918883-1-2, str. 109-125.
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeDinulović, R; Konstantinović, D; Zeković, M: „Arhitektura objekata Domova kulture u Republici Srbiji“, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu uz podršku Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Novi Sad, 2014. ISBN 978-86-7892-563-4.
(M53) Rad u naučnom časopisuŠunjević, M; Vojinović-Miloradov, M; Reba, D; Zeković, M; Obrovski, B; Živančev, N: 'Sustainable Building Design and Environment', 'MM Science Jounal', MM Publishing, Prague, Czech Republic; 2017; ISSN 1805-0476, pp. 1683-1686.
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZeković, Miljana: „Efemerna arhitektura“ u okviru „Forum Lectures“; Forum Univerziteta Crne Gore; Učesnici/predavači: Dr Krunoslav Ivanišin (Hrvatska), Dr Veljko Radulović (Crna Gora) i Dr Miljana Zeković (Srbija); Rektorat Univerziteta, 27.05.2016.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠunjević, Miljan; Vojnović-Miloradov, Mirjana; Reba, Darko; Zeković, Miljana; Konstantinović, Dragana; Obrovski, Boris: „Model održivog razvoja za Vojvodinu“, Zbornik radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem ETIKUM 2016, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija, 2016; ISBN 978-86-7892-825-3, str. 157-160.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduDinulović, R; Reba, D; Kostreš, M; Zeković, M; Maraš, I; Konstantinović, D; Carević, M; Miškeljin, I: „EE Preporuke / EE Recommendations“, 1. ENVIROSCIENCE, Novi Sad, 2012; ISBN 978-86-910591-4-9, str. 42-43.
(M86) Kritička evaluacija podataka, baza podataka,Dinulović, R; Konstantinović, D; Zeković, M; Momirov, M; Pešterac, A; Pilipović, D: Originalna baza podataka - kritička metoda za evaluaciju podataka „Atlas Domova kulture za 2015. godinu“, realizovana u sklopu Projekta tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (verifikovano kao M86 od strane MNTRS)- „Tehničko-tehnološko stanje i potencijali objekata domova kulture u Republici Srbiji“, TR 36051; izdavač: Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju - SCEN, FTN, 2014.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetZeković, Miljana; Konstantinović, Dragana; Žugić, Višnja: „Koncepti, programi i funkcije arhitektonskih projekata paviljonskih struktura”; Fakultet tehničkih nauka - Edicija: udžbenici; 2017; ISBN: 978-86-7892-950-2
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu25.02.2023.
Vanredni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu25.02.2018.
DocentUmetnost primenjena na arhitekturi, tehniku i dizajnFakultet tehničkih nauka25.02.2013.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija29.10.2011.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka29.10.2008.
Asistent pripravnikArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.02.2007.