prof. dr Romana Bošković-Živanović


Nedostaje slika

dr Romana Bošković-Živanović

Redovni profesor


Telefon021/485-2643
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Redovni profesor iz polja umetnosti
01.11.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant15.10.2023.31.10.2023.Departman za arhitekturu i urbanizam
Docent01.11.2012.01.07.2017.Katedra za umetnost
Vanredni profesor iz polja umetnosti15.10.2022.14.10.2023.Katedra za scenski dizajn
Vanredni profesor iz polja umetnosti15.10.2017.14.10.2022.Katedra za scenski dizajn
NazivU Ustanovi
"Urbanističko-arhitektonska studija centralne zone Bečeja"

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2005

"Konstruisanje događaja - prostorna intervencija"

Doktorat

IMT Studije (Scenski dizajn: Arhitektura; Primenjene umetnosti i dizajn)

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoru"Sokrat u Dubrovniku", zajedno sa Dinulović R. i grupom studenata, prikazano na međunarodnoj izložbi Laboratorija prostora - scenska laboratorija, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 22. decembar 2015-20. januar 2016; prikazano u katalogu izložbe, katalog uredile Atanacković-Jeličić J. i Dadić Dinulović T., Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-814-7, str.84-85.
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoru"Moje proleće", prostorna instalacija prikazana na izložbi "Metonimije" u galeriji Atrijum, biblioteka grada Beograda, u okviru Festivala poezije i knjige "Trgni se" Poezija", kustos Radoman D., 11-15. maj 2017, Beograd
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoru"What it is all worth? - The value of art in a system without money", umetnički projekat prikazan na izlozbi "Belgrade Art Fair" u Kulturnom Centru Beograda, 2012; Autor (sa Kim Dotty Hachmann, Julia Hürter, Matthias Roth, Bertram Schilling, Ricarda Wallhäuser)
(UL12) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama; učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima; realizacija autorskog dela u javnom prostoru„Ostrvo ptica“, prikazan na grupnoj izložbi „Strategija događaja – umetnost u epohi novih medija“, kustosi: M. Šuvaković i P. Miladinović, Rektorat Univerziteta umetnosti, Beograd, 2007.
(UD32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu"Sound and Space: Perspectives in Sound Design for Dramatic i Post-Dramatic Theatre" master klas i radionica na Tbilisi bijenalu scenografije (Tbilisi Biennale of Stage Design) u Tbilisiju, Gruzija; autor i mentor zajedno sa Milijanović D., 2018.
(UD32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu"Šta je scenski dizajn", urednik ciklusa predavanja zajedno sa Dadić Dinulović T. i Dinulović R., u Kulturnom centru Novi Sad, 2012-13.
(UD32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu”Basic course for sound technicians”, autor i predavač na kursu zajedno sa (FDU) Milijanović D., Stefanović B., Dinulović P., Marković K., (AUNS) Gračanin O., (RWCMD) Evans I., kurs u okviru projekta SCENTEK TEMPUS projekta ”Razvoj i primena kurseva za pozorišne tehničare i mendžere pozornice” održan 26-30. januar 2015, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd.
(UD32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu”Advance course for theatre sound operators”, autor i predavač na kursu , zajedno sa (FDU) Milijanović D., Stefanović B., Dinulović P., Marković K., (AUNS) Gračanin O., kurs u okviru projekta SCENTEK TEMPUS projekta ”Razvoj i primena kurseva za pozorišne tehničare i mendžere pozornice”, 18-20. novembar 2015, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd,
(UD32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu”Basic courses for stage technicians”, autor i predavač na kursu , zajedno sa Dinulović R., Mičkei K., kurs u okviru projekta SCENTEK TEMPUS projekta ”Razvoj i primena kurseva za pozorišne tehničare i mendžere pozornice”, 6-7. mart 2015. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
(UD33) učešće u radu žirija na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama i učešće u radu žirija na domaćim i stranim konkursima za projekte iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uloga selektora na domaćim i stranim festivalima i manifestacijamaČlan stručnog žirija na međunarodnom Festivalu Internacionalnog Studentskog Teatra FIST 2016.
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu”Basic courses for stage technicians”, autor i predavač na kursu zajedno sa Dinulović R., Mičkei K., radionica u okviru projekta SCENTEK TEMPUS projekta ”Razvoj i primena kurseva za pozorišne tehničare i mendžere pozornice”, 4-5. april 2015. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu „Šetajući grad“ , radionica u okviru edukativnih programa za decu, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA), Kulturni centar Beograda, Beograd, 2012.
 Autor koncepta (sa Biljanom Branković i Bratislavom Branković).
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu”PoTRAGa za promenom - mogućnosti realnosti” - interdisciplinarna radionica u okviru pratećeg programa 39. Salona arhitekture U realnosti!, 4-8. aprila 2017, Muzej primenjenih umetnosti, Beograd: projekat saradnje, umrežavanja i razmene iskustava između četiri fakulteta arhitekture i dizajna: Fakultet primenjenih umetnosti - Univerzitet umetnosti u Beogradu, Arhitektonski fakultet- Univerzitet u Beogradu, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka – Univerzitet u Novom Sadu, Građevinsko-arhitektonski fakultet - Univerzitet u Nišu; Autori / mentori i radionice: (FTN) Bošković R., Kojić R., (FPU) Manojlović T., Branković B., Vračarević M., Milakić M., ( (GAF) Milojković A., Nikolić M., (AF) Stamenović P., Pantović K.;
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu"Pop up corner" - interdisciplinarna radionica u okviru pratećeg programa 38. Salona arhitekture ”pre Salona”, 29. mart - 9. april 2016, Muzej primenjene umetnosti, Beograd: projekat saradnje, umrežavanja i razmene iskustava između četiri fakulteta arhitekture i dizajna: Fakultet primenjenih umetnosti - Univerzitet umetnosti u Beogradu, Arhitektonski fakultet- Univerzitet u Beogradu, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka – Univerzitet u Novom Sadu, Građevinsko-arhitektonski fakultet - Univerzitet u Nišu; Autori / mentori i radionice: (FTN) Bošković R., Kojić R., Reba D., (FPU)Manojlović T., Sekulić T., Branković B., Cvetkoć Z., ( (GAF) Milojković A., Nikolić M., (AF) Sudimac B., Šuletić I., Dubljević A.
Radionica, izložba i prateći katalog na srpskom i engleskom jeziku: SALON Arhitekture (38 ; 2016 ; Beograd, ), Afirmacija
ISBN 978-86-7415-191-4 
UDK: COBISS.SR-ID 224045324;
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu“Između dva sveta “ – Likovno – arhitektonska radionica u okviru pratećeg programa 37. Salona arhitekture “pre Salona ”, 31. mart – 4. april, 2015, Muzej primenjene umetnosti, Beograd: projekat saradnje, umrežavanja i razmene iskustava između četiri fakulteta arhitekture i dizajna: Fakultet primenjenih umetnosti - Univerzitet umetnosti u Beogradu, Arhitektonski fakultet- Univerzitet u Beogradu, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka – Univerzitet u Novom Sadu, Građevinsko-arhitektonski fakultet - Univerzitet u Nišu.
 Autori / mentori i radionice: (FTN) Bošković R., Kojić R., Reba D., (FPU) Manojlović T., Sekulić T., Branković B.,(AF) Nikezić A.,Marković D., Janković N., ( (GAF) Milojković A., Nikolić M.
Radionica, izložba i prateći katalog na srpskom i engleskom jeziku: SALON Arhitekture (37 ; 2015 ; Beograd, ), Afirmacija, str. 180-181
ISBN 978-86-7415-175-5
UDK: COBISS.SR-ID 214391820;
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu“Iniciranje interakcije “ – Likovno – arhitektonska radionica u okviru pratećeg programa 37. Salona arhitekture “pre Salona ”, april, 2014, Muzej primenjene umetnosti, Beograd : projekat saradnje, umrežavanja i razmene iskustava između četiri fakulteta arhitekture i dizajna: Fakultet primenjenih umetnosti - Univerzitet umetnosti u Beogradu, Arhitektonski fakultet- Univerzitet u Beogradu, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka – Univerzitet u Novom Sadu, Građevinsko-arhitektonski fakultet - Univerzitet u Nišu; Autori / mentori i radionice: (FTN) Bošković R., Reba D., Kojić R ., (FPU)Manojlović T., Sekulić T., Branković B.,(AF) Nikezić A.,Marković D., Janković N., (GAF) Milojković A., Nikolić M.
Katalog na srpskom i engleskom jeziku: SALON Arhitekture (36 ; 2014 ; Beograd, ), , str. 202-203
ISBN 978-86-7415-170-9
UDK: COBISS.SR-ID 206877964;
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu„Elementi igre“, radionica u okviru izložbe „Nedovršene modernizacije“, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 2012; Autor koncepta i moderator (sa Biljanom Branković i Bratislavom Branković).
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu„Animirani grad“, radionica u okviru edukativnih programa za decu, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA), Kulturni centar Beograda, Beograd, 2012; Autor koncepta i moderator (sa Biljanom Branković i Bratislavom Branković).
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvu„Kreativna upotreba grada“ , radionica u okviru edukativnih programa za decu, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA), Kulturni centar Beograda, Beograd, 2012; Autor (sa Biljanom Branković i Bratislavom Branković)
(UL33) učešće u radu ocenjivačkih i selektorskih žirija na domaćim i stranim izložbama i manifestacijamaČlan stručnog žirija na međunarodnom konkursu OISTAT Technical Invention Prize TIP 2017, OISTAT International Organisations of Scenographers, Theatre Architects and technicians, Taipei, Tajvan 2017.
(UL33) učešće u radu ocenjivačkih i selektorskih žirija na domaćim i stranim izložbama i manifestacijamaČlan stručnog žirija za 3. kategoriju - televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije "Nagradu Ranko Radović" 2015. i 2016. godine, Beograd.
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuProstor pozorišne predstave ”Obrana Sokratova”, po Platonu, u adaptaciji i režiji Tomija Janežiča, član autorskog tima, Učešće na međunarodnom festivalu Dubrovačke ljetne igre, Tvrđava Lovrijenac, Dubrovnik, Republika Hrvatska, 2013.
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuIzložba ”Unutra”, Multimedijalni umetnički projekat, autor projekta, učešće na međunarodnom festivalu INFANT - Internacionalni festival alternativnog i novog teatra, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2012.
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvu"Fonosinteza - biomasa", audiovizuelna prostorna instalacija, Milijanović D., Bošković R, Adžić D., prikazane na festivalu novih medija i digitalne umetnosti S.U.T.R.A., Muzej nauke i tehnike, Beograd, 6-26. oktobar 2016.
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvu „Kod kuće – konstrukcija događaja“, multimedijalni umetnički projekat,prikazan na 20. Beogradskom letnjem festivalu (BELEF) – Audio Vizuelni Dvadeset Prvi Vek (AV21), 2011. Autor koncepta, rukovodilac projekta i koordinator tehničke produkcije
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvu „Odmor ili putovanje“, audiovizuelna prostorna instalacija, prikazana na 20. Beogradskom letnjem festivalu (Belef) – Audio Vizuelni Dvadeset Prvi Vek (AV21), 2011. Autor.
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvu”Katalogizacija strahova ili strah od poletanja”, predstava, autor scenskog prostora zajedno sa D. Radoman i A. Zdravković, u režiji Dine Radoman, član autorskog tima, prikazivano u smotri "Nedelja pozorišta" u Studentskom kulturnom centru Novi Sad - Fabrika, 16-28. april 2015.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Idejni i glavni projekat dela enterijera Subotičkog pozorišta (projekat 2011, u izvođenju); deo projektantskog tima. Prikazano na međunarodnoj izložbi "Now/Sada" (8-26. decembar 2011. godine), sa dvojezičnim katalogom Now/Sada: Teaching by Design / Italy Now, str. 19-20, ISBN 978-86-7892-365-4
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Projekat "Pogača", druga nagrada na međunarodnom urbanističko-arhitektonskom konkursu za rešenje centralnog trga u Bečeju, 2009. Autor(sa S. Sabolović, I. Jevtić, M. Jovanović). Prikazan na izložbi "Centralni trg u Bečeju" u galeriji "Krug", Gradsko pozorište Bečej, 2009.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Međunarodna izložba "Mreža arhitektura & mediji & tehnologija", dizajn postavke zajedno sa Medić D. , Centralna zgrada Univerziteta umetnosti u Novom Sadu, 2015, katalog izdao Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, Novi sad, 2015, ISBN 978-86-7892-692-1
(M12) Monografija međunarodnog značaja"Digital Theatre Words", međunarodni višejezični enciklopedijski elektronski rečnik, Oistat, Tajvan, 2011; član autorskog tima, autor 163 odrednice za oblast „Rigging & Machinery"
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBošković R., Mijić M., Šumarac Pavlović D.: Acoustical Aspects of New RTV building design, 16. Međunarodna konferencija iz oblasti akustike i audio-tehnike Taktons, Novi Sad: 978-86-7892-994-6, 22-25 Novembar, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBošković R.: Acoustic design challenge in totally flexible configuration of theatre halls, 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Architecture and Urbanism, 21-23 Septembar, 2015, pp. 347-352, ISBN 978-86-7892-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBošković R.: Inside: Exploring architecture by scene design, 1. SCENE DESIGN – BETWEEN PROFESSION, ART AND IDEOLOGY, Novi Sad: Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, 15-16 Decembar, 2012, pp. 22-29, ISBN 978-86-7892-463-7
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduMičkei K., Bošković R.: New approach for the new building: Technical management in National Theatre in Subotica, Book of Abstracts, 2015, pp. 130-130, 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad, 21-23 Septembar, 2015, pp. 130-130, ISBN 978-86-7892-733-1
(M36) Uređivanje zbornika saopštenja međunarodnog naučnog skupaBošković R., Zeković M., Milićević S.: Conference proceedings of the INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE RADICAL SPACE IN BETWEEN DISCIPLINES, 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, 21-23 Septembar, 2015, ISBN 978-86-7892-755-3
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaBošković R., Dadić Dinulović T.: Kulturne potrebe i prostori za kulturu - studija slučaja: Bečej, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2014, ISBN 978-86-7892-563-4
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja„Proširena scenografija: Scenski dizajn od konvencionalnog pozorišta do savremenih umetničkih praksi“, Zbornik FDU br.17, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd, 2010, str. 47-55, ISSN 140-5681 Autor (sa R. Dinulovićem)
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrklješ M., Bošković R., Dinulović R.: Primena savremenih tehnologija – iskustva rada na kursevima u okviru Tempus projekta „Development and implementation of Courses for Theatre Technicians and Stage Managers“ - SCENTEC, 22. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor: Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka, 16-19 Februar, 2016, pp. 124-127
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrklješ M., Bošković R., Dinulović R.: Iskustva realizacije stručnih kurseva za pozorišne radnike u okviru Tempus projekta „Development and implementation of Courses for Theatre Technicians and Stage Managers“ - SCENTEC, 21. XXI Skup Trendovi razvoja: „Univerzitet u promenama...“, Zlatibor: Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka, 23-26 Februar, 2015, pp. 1-4
(M71) Odbranjena doktorska disertacija"Konstruisanje događaja - prostorna intervencija", odbranjena doktorska disertacija na studijskom programu Scenski dizajn, Centar za interdisciplinarne studije, Univerzitet umetnosti u Beogradu
(M90) Patenti, autorske izložbe, testovi„Konstrukcija događaja“, umetnički projekat urbane animacije, Glavni gradski trg, Bečej, 2010. Autor Projekat prikazan u pisanom obrazloženju doktorskog umetničkog rada R. Bošković „Konstruisanje događaja – prostorna intervencija“, Univerzitet umetnosti, Beograd, Centar za interdisciplinarne studije, 2010.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajnUniverzitet u Novom Sadu01.11.2023.
Vanredni profesor iz polja umetnostiScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajnUniverzitet u Novom Sadu15.10.2017.
DocentScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenska arhitektura i tehnikaUniverzitet u Novom Sadu15.10.2012.