prof. dr Radovan Štulić


Nedostaje slika

dr Radovan Štulić

Redovni profesor


Telefon021/485-2284
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 905

1980 – završio sam osnovnu školu "Žarko Zrenjanin" u Novom Sadu. 1984 – maturirao sam u srednjoj prirodno-matematičkoj Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, smer za matematiku. 1990 – diplomirao sam na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, mašinski odsek, smer za mehaniku i mašinske konstrukcije. 1994 – odbranio sam magistarsku tezu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, grupa za nacrtnu geometriju. 1997 – odbranio sam doktorsku disertaciju na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. 1990-... – zaposlen sam na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. 1994-1999 – angažovan sam kao honorarni asistent, a potom i kao docent na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. 1999-2001 – angažovan sam kao honorarni nastavnik (docent) na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Banjoj Luci, Republika Srpska. 2002-2006 – angažovan sam kao honorarni nastavnik (u zvanju vanrednog profesora) na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu gde sam reformisao predmet Nacrtna geometrija. 2001. (1. oktobar 2001.-31. mart 2002.) – boravio sam na Univerzitetu u Patri, Grčka, postdoktorsko usavršavanje. 2005. (1-31. maj) – u okviru projekta CEEPUS-SK128 program Teachers Mobility boravio sam na TU Wien, Austria. 1994-... – član sam komisije za polaganje stručnih ispita za profesore srednjih stručnih škola (mentor za predmete: Nacrtna geometrija i tehničko crtanje). 2002 – 2006 šef sam Katedre za nacrtnu geometriju FTN-a. 2006 – ... šef sam Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu FTN-a. 2004 – 2006 predsednik sam Udruženja za nacrtnu geometriju i inženjersku grafiku Srbije i Crne Gore. Član sam recenzentnog tima međunarodne konferencije za kompjutersku grafiku WSCG (od 2002 do danas) kao i International Network for Engineering Education and Research (INEER) za publikaciju ''Innovations 2006: world innovations in engineering education and research''. Govorim, čitam i pišem: engleski (diploma Cambridge FCE, 1991) i francuski (diploma DELF du Ministere de l'Education nationale de la Republique française, 1995). Služim se grčkim, italijanskim i ruskim jezikom.

Redovni profesor
15.11.2006.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor01.07.2001.01.06.2006.Departman za opšte discipline u tehnici
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2009.30.09.2012.Katedra za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu
NazivU Ustanovi
Stabilnost i postkritični oblik linearno elastčnog štapa na jednom kraju ukleštenog gde krutost ukleštenja zavisi od sile pritiska

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1990

Nacrtno geometrijske metode u kompjuterskoj grafici: konture i izofote rotacionih površi, magistarska teza

Magistratura

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

1994

Obrada ravnih krivih zasnovana na prostornoj interpretaciji biracinalne kvadratne transformacije

Doktorat

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

1997

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Petrović M., Vučić M., Štulić R.: Focal Directorial Surfaces, DIGITAL design exhibition “Designing Complexity 2018”, [June 8th, 2018, Novi Sad ]:[catalogue, page 30]., - Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, 2018 (Novi Sad : Copy centar Jovičić). - 52 str. : ilustr. ; 21 cm, ISBN 978-86-6022-056-3 page 30
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMiljković N., Ercegan G., Štulić R., Jandrić Z.: Computer Aided Evaluation of Total Hip Prosthesis Stability, ISGG ASEE Journal for Geometry and Graphics, Volume 2 (1998), No. 2, pp. 141-149
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNikolić D., Stojaković V., Štulić R.: Parametric Design of Masonry Vaults Based on Structural Affinity, Nexus Network Journal, 2019, Vol. 21, No 1, pp. 109-128, ISSN 1590-5896
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŠtulić R., Jandrić Z., Milojević Z.: Polar Cylinders of Surfaces of Revolution: Contour Line Determination Novi Sad Journal of Mathematics , Novi Sad Journal of Mathematics, 1999, Vol. 29, No 3, pp. 349-356, ISSN 1450-5444
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŠtulić R., Atanacković-Jeličić J.: Implementation of Computer Technologies in Descriptive Geometry Teaching: Surfaces of Revolution , Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2003, Vol. 2, No 5, pp. 379-385, ISSN 0354-4605
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDovniković L., Štulić R.: Uniform Constructions of the Rational 4th Order Parabolas Naziv časopisa: Zbornik Matice srpske za prirodne nauke (Matica srpska Proceedings for Natural Sciences) , Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 2000, No 99, pp. 5-18, ISSN 0352-4906
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPetrović M., Malešević B. Štulić R., Vučić M. Petrović Đ., Mijailović R.: A Focal Curve Approximation of a Borromini Oval Contour, Nexus Network Journal, 2019, Vol. 1, pp. 19-31, ISSN 1590-5896
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomNikolić D., Štulić R.: Equilibrium Analysis of Frictionless Triangular Arches: Geometrical Formulation, FME Transactions, 2017, Vol. 45, No 2, pp. 307-313, ISSN 1451-2092
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomPetrović M., Mijailović R., Malešević B., Đorđević Đ., Štulić R.: THE USE OF WEBER’S FOCAL-DIRECTORIAL PLANE CURVES AS APPROXIMATION OF TOP VIEWS CONTOUR CURVES AT ARCHITECTURAL BUILDINGS, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2018, Vol. 16, No 2, pp. 237-246, ISSN 0354-4605
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomŠtulić R., Bajkin J., Milojević Z.: Generalisation of Sphere Polarity to Contour Line Determination and Shading of Surfaces of Revolution, Facta Universitatis, Series for Arrchitecture and Civil Engineering, Vol. 2., No.1, 1999., pp. 31-40.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomHiel K., Štulić R.: SPATIAL PERCEPTION ABILITY FROM TWO-DIMENSIONAL MEDIA , Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2007, Vol. 5, No 2, pp. 149-158, ISSN 0354-4605
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomŠijakov M., Tepavčević B., Štulić R.: Geometry and visualisations of free-forms in architectural education, Pollack Periodica, 2012, Vol. 7, No 7.2012.S.13, pp. 137-144, ISSN 1788-1994
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomObradović R., Štulić R.: Solution of Mathematical Model for Oscillation of Vehicle, Agricultural Engineering, 1996, Vol. 2, No 3-4, pp. 64-70, ISSN 0354-8457, UDK: 631 (05)
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomObradović R., Štulić R.: “Simulation of Change of Angle between Axes of Cardan Shaft and Angular Velocity of Precession of the Intershaft”, Agricultural engineering, Vol.4, No. 1-2, 1998., pp. 9-15.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRastović Z., Štulić R., Vasiljev R.: PROSTRANSTVENNAIA VEDUAIA KRIVAIA LINIIA POVERHNOSTI OPTIMIZIROVANNOI ATLETICHESKOI DOROŽKI. VII VSEROSSIISKAIA KONFERENCIA PO BIOMEHANIKE , NIŽNII NOVGOROD, 2004, PP. 170-172.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRastović Z., Štulić, R., Jelača R.: THE STRUCTURE OF THE CAD-LECTURES THE USE OF THE METHOD, Proceedings of the MoNGeometrija 2008, 24th National and 1st International Scientific Convention, pp. 316-325, Nis-Vrnjacka Banja 2008, ISBN 978-86-80295-83-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠtulić, R., Stojaković V.: ON POSSIBLE MODIFICATIONS OF DESCRIPTIVE GEOMETRY TOPICS - ARCHITECTURAL CURRICULA BASED UPON COMPETENCES AND LEARNING OUTCOMES, Proceedings of the MoNGeometrija 2008, 24th National and 1st International Scientific Convention, Niš-Vrnjacka Banja 25th-27th September, 2008, pp. 356- 363, ISBN 978-86-80295-83-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniHiel K.,Štulić R., Kočetov Mišulić T.: “Arched Timber Roofs – Perception of Applied Geometrical Forms”, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference on Geometry and Graphics, Novi Sad, Serbia, 2012, pp. 613-624.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D., Štulić R.: GEOMETRIC ANALYSIS OF ADMISSIBLE COLLAPSE MODES OF POINTED ARCHES HAVING MINIMUM THICKNESS, 5. International Conference moNGeometrija, Beograd: Akademska misao, 23-26 Jun, 2016, pp. 218-224, ISBN 978-86-7466-614-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazić M., Šiđanin P., Štulić R., Nedučin D.: Architectural Representations 1 - The Course at the Faculty of Technical Sciences, 4. Between Computational Models and Performative Capacities, Novi Sad: eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe) and Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 19-20 Maj, 2016
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović M., Vučić M., Štulić R., Stavrić M.: Computer Aided Curve and Surface Generation in Relativistic Geometry of Harmonic Equivalents, 5. International Conference moNGeometrija, Beograd: Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG) Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade Akademska misao, Beograd, 23-26 Jun, 2016, pp. 133-137, ISBN 978-86-7466-614-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D., Bošnjak I., Štulić R.: A Note on a Propertie of Hyperosculating Circle of Parabola and its Generalization, 4. International Conference moNGeometrija, Vlasina: Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš, Serbian Society for Geometry and Graphics, 20-22 Jun, 2014, pp. 112-117, ISBN 978-86-88601-14-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D., Štulić R.: Spatial Interpretation of Kappa Curve as the Projection of Closed Oblique Helicoid's Contour, 4. International Conference moNGeometrija, Vlasina: Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš, Serbian Society for Geometry and Graphics, 20-22 Jun, 2014, pp. 118-126, ISBN 978-86-88601-14-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D., Štulić R.: Spatial Interpretation of Generalized Kappa Curve as the Projection of Open Oblique Helicoid's Contour Line, 4. International Conference moNGeometrija, Vlasina: Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš, Serbian Society for Geometry and Graphics, 20-22 Jun, 2014, pp. 127-138, ISBN 978-86-88601-14-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D., Štulić R.: Endpoints of Oblique Helicoid’s Contour Line and its Influence on the Construction of Generalized Kappa Curve, 4. International Conference moNGeometrija, Vlasina: Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš, Serbian Society for Geometry and Graphics, 20-22 Jun, 2014, pp. 139-147, ISBN 978-86-88601-14-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniНиколић Д., Штулић Р., Шиђанин П.: On the Flexibility of Deployable Dome Structures and their Application in Architecture, Proceedings of the 1st International Conference on Architecture & Urban Design. Tirana, Albania, 2012. pp.1053-1062.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠtulić R.: Space Restitution of a Birational Qudratic Transformation, Proceedings of the 8th ASEE International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry, Austin Texas, USA, 1998. Vol. 3, pp. 707-711.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠtulić R., Sdroulias I.: On Particularities of Space Restituted Birational Quadratic Transformation, Proceedings of the 10th International Conference on Geometry and Graphics, Kiev, Ukraine, 2002, pp.74-78.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠtulić R., Hiel K.: Značaj sposobnosti prostorne vizuelizacije u obrazovanju arhitektonske struke - nove tendencije u nastavi geometrije i grafike, TREND 2006 - Bolonjski proces i primena novog zakona, str. 198-198.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetrović M., Štulić R., Vučić M.,Mijailović R.: Directorial Surfaces and Potential Applications in Cupola Design, 18. ICGG, Milano: Springer International Publishing, 3-7 Avgust, 2018, pp. 980-988, ISBN 978-3-319-95587-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetrović M., Malešević B.,Štulić R., Vučić M., Mijailović R.: SPATIAL INTERPRETATION OF FERMAT-WEBER’S SET OF POINTS OVER CONIC SECTIONS, 6. International Scientific Conference moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 6-9 Jun, 2018, pp. 440-445, ISBN 978-86-6022-055-6
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduNikolić D., Vučić M., Štulić R., Petrović M.: Grapho-Analytical Framework for Geometric Supersymmetry, 4th Croatian Conference on Geometry and Graphics Vodnjan (Peroj), September 2 – 6, 2018
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMarcijuš I., Stojaković V., Štulić R.: “On Geometric Form Genesis Directed by Buildings` Efficency- Canton Tower Case Study”, Proceedings of the 1st International Conference on Architecture and Urban Design, Tirana, 2012, Albania, pp.171.176.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠtulić R., Jandrić Z., Milojević Z.: Polar cylinders of surfaces of revolution: contour line determination , Kragujevac Journal of Mathematics, 1998, Vol. 29, No 3, pp. 349-356, ISSN 1450-9628
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaNedučin D., Stojaković V., Štulić R.: “On Reform of Structure and Content of the Course of Descriptive Geometry”, Pollack Periodica, Akademiai Kiado, Vol. 7, 2012, pp. 85-93.
(M53) Rad u naučnom časopisuStojaković V., Štulić R.: Virtial Reconstruction of Kljajicevo Chapel, ISGG ASEE Journal for Geometry and Graphics, 2010, Vol. 14, No 10, pp. 81-91, ISSN 1433-8157
(M53) Rad u naučnom časopisuBajšanski I., Stojaković V., Štulić R.: Linear Geometric Perspective in Architectural Curricula and Spatial Skills Development, Pollack Periodica, 2011, pp. 77-84, ISSN 1788-1994
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuPetrović M., Vučić M., Štulić R.: Focal Directorial Surfaces, DIGITAL design exhibition “Designing Complexity 2018”, [June 8th, 2018, Novi Sad ]:[catalogue, page 30]., - Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, 2018 (Novi Sad : Copy centar Jovičić). - 52 str. : ilustr. ; 21 cm, ISBN 978-86-6022-056-3 SUA1.5 Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠtulić R., Dovniković L.: The Importance of Proper Graphics Education for Engineering Students, Proceedings of the 6th International Symposium, Interdisciplinary Regional Research, Novi Sad, 2002, CDROM 0505
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRastović Z, Vasiljev R., Štulić R.: The Design of Optimal Athletic Lane, Proceedings of the 5th International Engineering of Sport UCDavis, USA, 2004, pp. 537-543.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduŠtulić R., Segedinac T.: Mathematical Model for Representation and Determination of Intersections of Parabolic Quadrics for Computer Aided Assisting in Teaching and Space Visualisation Amelioration, Procedings of Abstracts of the XIV Geometrical Seminar dedicated to the memory of Prof. Dr Zagorka Šnajder, Zrenjanin, 2003, pp. 34
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuUniverzitet u Novom Sadu15.06.2006.
Vanredni profesorTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuFakultet tehničkih nauka25.06.2001.
DocentTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuFakultet tehničkih nauka13.03.1998.
Asistent - stari nazivTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuFakultet tehničkih nauka30.12.1994.
Asistent pripravnikTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuFakultet tehničkih nauka01.11.1990.