Предмет: Основе теорије графова и комбинаторике (17 - IFE212)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ7
Програм предмета

Програм се примењује од 15.11.2012..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Алгебрадада
Основни циљ предмета јесте оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области класичних комбинаторних објеката, некласичних комбинаторних објеката и теорије графова. Студенти ће учити да класификују проблеме из комбинаторике, а затим и да их их решавају користећи познате комбинаторне методе, кроз усвајање теоријских знања и решавање практичних примера. Кроз учења познатих појмова и тврђења из теорије графова, студент ће бити оспособљен да поставља графовске моделе из примена у дрругим дисциплинама (нпр. рачунарству и транспорту). Особине графова биће прецизно математички доказане, са циљем да студент овлада техникама доказивања.
Као исход предмета, студенти ће поседовати основна знања из области класичних комбинаторних објеката, некласичних комбинаторних објеката и теорије графова, уз чега ће њихова способност апстрактног размишљења и вештина доказивања бити у великој мери унапређена. Студенти ће бити способни да препознају комбинаторике објекте и да их решавају познатим методама, као и да поставља графовске моделе из примене.
Предавања (теоријска настава).Основи логике, класични и некласични комбинаторни објекти и графови (пермутације, варијације и комбинације са и без понављања), партиције скупова, Стирлингови бројеви, комбинаторика на рецима, рекурентне формуле, генеративне функције, основни појмови теорије графова, повезаност графова, специјалне класе графова, изоморфизам графова, матрице суседства, операције над графовима, стабла, планарни графови (основне теореме), Ојлерови и Хамилтонови путеви, Хамилтонове контуре. Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери и тестови са теоријске наставе, којим се увежбава дато градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе динамично и интерактивно. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним и репрезентативним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају редовне консултације и групне консултације. Део градива, који цини логичку целину,може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих 2 модула. Први модул:Комбинаторика. Други модул:Теорија графова.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Дорословачки, Р.Комбинаторика на речима2000Фељтон, Нови СадСрпски језик
Tošić RatkoKombinatorika1999Univezitet u Novom SaduСрпски језик
Robin J. WilsonIntroduction to Graph Theory1996Robin WilsonЕнглески
И. Бошњак, Д. Машуловић, В. Петровић, Р. ТошићЗбирка задатака из теорије графова2006Универзитет у Новом Саду, Нови СадСрпски језик
Д.Машуловић, М.ПецхЗбирка задатака из комбинаторике2015Природно-математички факултет, Департман за математику и информатикуСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада5.00
Теоријски део испитанеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Пантовић др Јованка
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Дураковић др Наташа
Доцент

Аудиторне вежбе