ванр. проф. др Золтан Чорба


Недостаје слика

др Золтан Чорба

Ванредни професор


Телефон021/485-4529
E-mail
Академско звањеВанредни професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
Ванредни професор
01.10.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник-Лаборант01.01.2002.01.12.2012.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Доцент01.10.2016.30.09.2021.Катедра за енергетску електронику и претвараче
Предавач01.01.2013.01.09.2016.Катедра за енергетску електронику и претвараче
НазивУ Установи
Дигитални мултиплексер

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1988

Могућности примене хибридног система за претварање енергије ветра и сунца у електричну

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Нови метод анализе рада фотонапонског система у условима варијације сунчевог зрачења

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2016

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаКатић В., Чорба З., Думнић Б., Милићевић Д.: Фотонапонске електране у Србији, Нови Сад, Дневник Холдинг АД, 2013, стр. 94-96, ИСБН 1450-5436
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKrčmar D., Varga N., Prica M., Cvetićanin L., Zuković M., Dalmacija B., Čorba Z.: Application of hexagonal two dimensional electrokinetic system on the nickel contaminated sediment and modelling the transport behavior of nickel during electrokinetic treatment, Separation and Purification Technology, 2018, Vol. 192, pp. 253-261, ISSN 1383-5866
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDumnić B., Milićević D., Popadić B., Katić V., Čorba Z.: Speed-sensorless control strategy for multi-phase induction generator in wind energy conversion systems, Thermal Science - International Scientific Journal, 2016, pp. 1-15, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуMilićević D., Katić V., Dumnić B., Čorba Z., Marian G.: New Space Vector Scheme for VSI Supplied Dual Three-Phase Induction Machine, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2013, Vol. 13, No 1, pp. 59-64, ISSN 1582-7445, UDK: DOI 10.4316/aece.2013.01010
(М23) Рад у међународном часописуKatić V., Dumnić B., Katić N., Milićević D., Grabić S., Čorba Z., Marian G., Marian G.: Potentials and Market Prospective of Wind Energy in Vojvodina, Thermal Science - International Scientific Journal, 2012, Vol. 16, No S, pp. 141-157, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М23) Рад у међународном часописуČorba Z., Katić V., Popadić B., Milićević D.: New String Reconfiguration Technique for Residential Photovoltaic System Generation Enhancement, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 1, pp. 19-26, ISSN 1582–7445, UDK: DOI: 10.4316/AECE.2016.01003
(М23) Рад у међународном часописуЧорба З., Катић В., Думнић Б., Милићевић Д.: In-Grid Solar-to-Electrical Energy Conversion Systems Modeling and Testing, Thermal Science - International Scientific Journal, 2012, Vol. 16, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPopadić B., Katić V., Dumnić B., Milićević D., Čorba Z.: Synchronization Method for Grid Integrated Battery Storage Systems During Asymmetrical Grid Faults, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 113-131, ISSN 1451-4869, UDK: 621.391
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомKatić V., Dumnić B., Čorba Z., Milićević D.: Electrification of the Vehicle Propulsion System – An Overview, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2014, Vol. 27, No 2, pp. 299-316, ISSN 0353-3670
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTomić J., Katić V., Kušljević M., Čorba Z., Gazivoda N.: Intelligent energy management for smart home with an example of measurement recults, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor: Etran, 13-16 Jun, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopadić B., Katić V., Dumnić B., Milićević D., Čorba Z.: Battery charging methodologies with the reference to power quality characteristics, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor, 13-16 Jun, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-86-7466-618-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić V., Stanisavljević A., Popadić B., Dumnić B., Milićević D., Čorba Z.: Experimental Procedure for Testing of Voltage Dip Detection Algorithms, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-934-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČorba Z., Katić V., Dumnić B., Milićević D.: Stand Alone Photovoltaic System Analysis”, Paper No. T7-1.1, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, ISBN 978-86-7892-355-5.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić V., Dumnić B., Čorba Z., Milićević D., Katić N.: Potentials of Renewable Energy Market in Serbia – Case of Wind and Solar Energy, 8. IEEE International Conference on European Energy Market – EEM, Zagreb, 25-27 Maj, 2011, pp. 785-790, ISBN 978-1-61284-284-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić V., Grabić S., Čorba Z., Dumnić B., Milićević D.: Teaching Engineering Courses at the University of Novi Sad – Case of Power Electronics Course, 5. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket, 2-3 Maj, 2011, pp. 392-396
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDumnić B., Rikalo N., Katić V., Milićević D., Čorba Z.: Wind Resources Analysis Using WAsP at the Particular Site Paper No. T7-1.4, pp, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, ISBN 978-86-7892-355-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić V., Čelanović N., Grabić S., Dumnić B., Čorba Z., Milićević D., Zeljković S.: Advanced Real-Time Modeling of Wind and Solar Plants, 5. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket, 2-3 Maj, 2011, pp. 519-522
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČorba Z., Katić V., Porobić V.: Hybrid wind-solar power source for remote farms in Vojvodina, 1. International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe, Beograd, 17-18 Septembar, 2009, pp. 1-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČorba Z., Katić V., Mišić M., Vamović G.: A Hybrid System Based on Renewable Energy Sources, 15. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 28-30 Oktobar, 2009, ISBN 86-7892-208-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČorba Z., Katić V., Milićević D.: Harmonic Distortion in Traction – A Case Study, 13. International Symposium on Power Electronics Ee, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 2-4 Novembar, 2005, ISBN 868521155-7
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаČorba Z., Popadić B., Milićević D., Dumnić B., Katić V.: POSSIBILITY FOR USEOF PHOTOVOLTAIC IRRIGNATION SYSTEMS IN REPUBLIC OF SERBIA, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2017, Vol. 21, No 1, pp. 27-31, ISSN 1821-4487
(М52) Рад у часопису националног значајаЧорба З., Катић В., Милићевић Д.: Фотонапонски системи у пољопривреди , ПТЕП- Часопис за процесну технику и енергетику у пољопривреди, 2009, Вол. 13, Но 4, пп. 328-331, ИССН 1450-5029
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду01.10.2021.
ДоцентЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду01.10.2016.
Асистент приправник РЕнергетска електроника, машине и погониУниверзитет у Новом Саду24.03.2016.
Асистент приправник РЕнергетска електроника, машине и погони24.03.2011.