проф. др Иван Луковић


Недостаје слика

др Иван Луковић

Редовни професор


Телефон021/485-2445
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Рердовне студије: Војно-технички факултет, Загреб, 1990. године. Звање: дипломирани инжењер информатике, специјалност: програмска подршка. Просечна оцена: 9.62. Магистарске студије: Електротехнички факултет, Београд, 1993. године. Звање: магистар техничких наука, област: електротехника, подручје: информатика. Просечна оцена: 10,00. Докторска дисертација: Факултет техничких наука у Новом Саду, 1996. године. Звање: доктор техничких наука. Запослења: - "Застава - наменски производи ДОО", Крагујевац, 1990-1991. Радно место: програмер. - Факултет техничких наука, Нови Сад, 1991-данас. Радно место: редовни професор. Избор из листе предмета на којима је био предавач: Базе података 1, Базе података 2, Системи база података, Системи складишта података, Инжењеринг информационих система, Развој програмских производа, Алгоритми и структуре података, Аутоматизација процеса пословања, Основе рачунарских технологија и програмирања. Области интересовања: теорија и пројектовање база података; системи за управљање базама података; информациони системи; наука о подацима и информациони инжењеринг; софтверско инжењерство и CASE / MDSE алати. Аутор или коаутор преко 170 научних и стручних радова, 3 књиге, више пројеката и софтверских производа. Руководилац студијског програма из области науке о подацима: Информациони инжењеринг. Директор департмана за рачунарство и аутоматику, у периоду 2012 - 2015.

Редовни професор
15.06.2006.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор01.07.2001.01.05.2004.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор01.06.2004.01.06.2006.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
НазивУ Установи
Импликацијски проблем за функционалне и вишезначне зависности у релационим базама података

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Војно - технички факултет

1990

Аутоматизовано генерисање подшеме релационе базе података путем форми

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1993

Интеграција шема модула базе података информационог система

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1996

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаĐukić V., Luković I., Črepinšek M., Kosar T., Mernik M.: Information System Software Development with Support for Application Traceability, in the book: Product-Focused Software Process Improvement, Heidelberg, Springer, 2015, str. 513-527, ISBN 978-3-319-26843-9, UDK: DOI: 10.1007/978-3-319-26844-6 38
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаIvančević V., Knežević M., Pušić B., Luković I.: Adaptive Testing in Programming Courses based on Educational Data Mining Techniques, in the book: Educational Data Mining: Applications and Trends (Chapter 10)., Heidelberg, Springer, Series: Studies in Computational Intelligence, Germany, 2014, str. 257-287, ISBN 978-3-319-02737-1
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаLuković I., Ivančević V., Čeliković M., Aleksić S.: DSLs in Action with Model Based Approaches to Information System Development, in the book: Formal and Practical Aspects of Domain-Specific Languages: Recent Developments; Chapter 17., IGI Global, USA, 2013, pp. 502-532, ISBN 978-1-4666-2092-6.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIvančević V., Tušek I., Tušek J., Knežević M., Elheshk S., Luković I.: Using Association Rule Mining to Identify Risk Factors for Early Childhood Caries, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2015, Vol. 122, No 2, pp. 175-181, ISSN 0169-2607, UDK: DOI: 10.1016/j.cmpb.2015.07.008
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуObrenović N., Luković I., Ristić S.: Consolidation of database check constraints, Software and Systems Modeling (SoSyM), 2018, ISSN 1619-1366, UDK: DOI: 10.1007/s10270-017-0637-2
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTerzić B., Dimitrieski V., Kordić (Aleksić) S., Milosavljević G., Luković I.: Development and evaluation of MicroBuilder: a Model-Driven tool for the specification of REST Microservice Software Architectures, Enterprise Information Systems, 2018, pp. 1-24, ISSN 1751-7575, UDK: 10.1080/17517575.2018.1460766
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDimitrijević D., Obradović Đ., Nedić N., Luković I.: Automatic idiopathic scoliosis screening using low-cost commodity sensors, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2016, Vol. 31, No 4, pp. 2073-2082, ISSN 1064-1246, UDK: DOI:10.3233/JIFS-169046
(М23) Рад у међународном часописуĐukić V., Popović A., Luković I., Ivančević V.: Model Variations and Automated Refinement of Domain-Specific Modeling Languages for Robot-Motion Control, Computing and Informatics, 2018, ISSN 1335-9150
(М23) Рад у међународном часописуVidaković J., Ristić S., Kordić (Aleksić) S., Luković I.: Extended Tuple Constraint Type as a Complex Integrity Constraint Type in XML Data Model – Definition and Enforcement, Computer Science and Information Sistems, 2018, Vol. 15, No 3, pp. 821-843, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуDević S., Luković I.: Development of a Database for the Common Information Model of Power Grids, Information Technology and Control, 2017, Vol. 46, No 3, pp. 319-332, ISSN 1392-124X, UDK: DOI: 10.5755/j01.itc.46.3.14340
(М23) Рад у међународном часописуLuković I.: Uređivanje specijalne sekcije u časopisu "Special Section on Advances in Modeling Languages", Computer Science and Information Sistems, 2016, Vol. 13, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуDimitrieski V., Čeliković M., Kordić (Aleksić) S., Ristić S., Alargt A., Luković I.: Concepts and Evaluation of the Extended Entity-Relationship Approach to Database Design in a Multi-Paradigm Information System Modeling Tool, Computer Languages Systems and Structures, 2015, Vol. 44, pp. 299-318, ISSN 1477-8424, UDK: DOI: 10.1016/j.cl.2015.08.011
(М23) Рад у међународном часописуPoppović A., Luković I., Dimitrieski V., Đukić V.: A DSL for Modeling Application-Specific Functionalities of Business Applications, Computer Languages Systems and Structures, 2015, Vol. 43, pp. 69-95, ISSN 1477-8424, UDK: DOI: 10.1016/j.cl.2015.03.003
(М23) Рад у међународном часописуRistić S., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Luković I.: Generic and Standard Database Constraint Meta-Models, Computer Science and Information Sistems, 2014, Vol. 11, No 2, pp. 679-696, ISSN 1820-0214, UDK: DOI:10.2298/CSIS140216037R
(М23) Рад у међународном часописуKordić (Aleksić) S., Ristić S., Luković I., Čeliković M.: A Design Specification and a Server Implementation of the Inverse Referential Integrity Constraints, Computer Science and Information Sistems, 2013, Vol. 10, No 1, pp. 283-320, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуĐukić V., Luković I., Popović A., Ivančević V.: Model Execution: An Approach based on extending Domain-Specific Modeling with Action Reports, Computer Science and Information Sistems, 2013, Vol. 10, No 4, pp. 1585-1620, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуObrenović N., Aleksić S., Popović A., Luković I.: Transformations of Check Constraint PIM Specifications, COMPUTING AND INFORMATICS, SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES, ISSN 1335-9150, 2012, Vol. 31, No. 5, pp. 1045-1079.
(М23) Рад у међународном часописуČeliković M., Luković I., Aleksić S., Ivančević V.: A MOF based Meta-Model and a Concrete DSL Syntax of IIS*Case PIM Concepts, Computer Science and Information Sistems, ISSN 1820-0214, 2012, Vol. 9, No 3, pp. 1075-1103.
(М23) Рад у међународном часописуLuković I., Pereira Varanda M., Oliveira N., Cruz D., Henriques Rangel P.: A DSL for PIM Specifications: Design and Attribute Grammar based Implementation, Computer Science and Information Systems (ComSIS), ISSN 1820-0214, 2011, Vol. 8, No 2, pp. 379-403.
(М23) Рад у међународном часописуLuković I., Popović A., Mostić J., Ristić S.: A Tool for Modeling Form Type Check Constraints and Complex Functionalities of Business Applications, Computer Science and Information Sistems, 2010, Vol. 7, No 2, pp. 359-385, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуLuković I, Mogin P, Pavićević J, Ristić S, "An Approach to Developing Complex Database Schemas Using Form Types", Software: Practice and Experience, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, USA, ISSN: 0038-0644, DOI: 10.1002/spe.820, Vol. 37, No. 15, 2007, pp. 1621-1656.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниLuković I.: Formal Education in Data Science – A perspective of Serbia, 7. International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak: University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak, 25-27 May, 2018, pp. 12-18, ISBN 978-86-7776-226-1
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниIvanović M., Budimac Z., Radovanović M., Škrbić S., Luković I., Milosavljević G.: Advances in Databases and Information Systems at the University of Novi Sad, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Science, 20-24 Septembar, 2010, pp. 190-204, ISBN 978-86-7031-186-2
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниLuković I.: From the Synthesis Algorithm to the Model Driven Transformations in Database Design, 10. International Scientific Conference on Informatics, Herlany: Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics and Technical University of Košice - Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 23-25 Novembar, 2009, pp. 9-18, ISBN 978-80-8086-126-1. (Invited paper).
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниLuković I.: Application of Information System Development Tools and Methods - Some Experiences from Industry and Research Projects in Serbia, 9. International Business Informatics Conference – Symposium on Business Informatics in Central and Eastern Europe, Vienna: Austrian Computer Society and University of Vienna, 25-27 Februar, 2009, pp. 119-128, ISBN 978-3-85403-242-7. (Invited paper).
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуLuković I: An Approach to Specification and Generation of Software Systems using Form Types, 2nd Conference on Compilers, Related Technologies and Applications (CoRTA 2008), July 11, 2008, Braganca, Portugal, Proceedings, Polytechnic Institute of Braganca, Portugal, ISBN: 978-972-745-096-1, pp. 4. (Invited talk).
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvančević V., Luković I.: National university rankings based on open data: A case study from Serbia, 22. International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES), Beograd: Elsevier, 3-5 September, 2018, pp. 1516-1525
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObrenović N., Vidaković G., Luković I.: The Choice of Metric for Clustering of Electrical Power Distribution Consumers, 1. International Data Science Conference (IDSC), Salzburg, 12-13 Jun, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIgić N., Terzić B., Matić M., Ivančević V., Luković I.: Applying Domain Knowledge for Data Quality Assessment in Dermatology, 9. International Conference on Intelligent Decision Technologies, Vilamoura: Springer, 21-23 Jun, 2017, pp. 147-156, ISBN 978-3-319-59423-1, UDK: DOI: 10.1007/978-3-319-59424-8_14
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimitrieski V., Petrović G., Kovačević A., Luković I., Fujita H.: A Survey on Ontologies and Ontology Alignment Approaches in Healthcare, 29. International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, Morioka: Springer, 2-4 Avgust, 2016, pp. 373-385, ISBN 1611-3349, UDK: 10.1007/978-3-319-42007-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVangheluwe H., Giese H., Broenink J., Schätz B., Norta A., Carreira P., Luković I., Mayerhofer T., Wimmer M., Vallecillo A.: MPM4CPS: Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems, 4. Software Technologies: Applications and Foundations (STAF), Beč: CEUR Workshop Proceedings, 4-8 Jul, 2016, pp. 40-47, ISBN 1613-0073
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvančević V., Igić N., Knežević M., Terzić B., Luković I.: Decision Trees as Readable Models for Early Childhood Caries, 8. International Conference on Intelligent Decision Technologies, Tenerife: Springer, 15-17 Jun, 2016, pp. 441-451, ISBN 978-3-319-39627-9, UDK: DOI: 10.1007/978-3-319-39627-9_39
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvančević V., Luković I.: A Systematic Mapping Study on the Usage of Software Tools for Graphs within the EDM Community, 8. International Conference on Educational Data Mining, Madrid: CEUR-WS, 26-29 Jun, 2015, pp. 75-80, ISBN 1613-0073
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvančević V., Knežević M., Luković I.: Academic Achievement and Choices of Computing and Control Engineering Students in relation to Gender, 41. SEFI Conference, Leuven: European Society of Engineering Education, 16-20 September, 2013, pp. 1-9, ISBN 978-2-87352-008-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvančević V., Knežević M., Simić M., Luković I., Mandić D.: Dr Warehouse - An Intelligent Software System for Epidemiological Monitoring, Prediction, and Research, 5. International Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications (DBKDA), Seville: IARIA, 27-1 Januar, 2013, pp. 204-210, ISBN 9781622769216
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimitrieski V., Čeliković M., Ivančević V., Luković I.: A Comparison of Ecore and GOPPRR through an Information System Meta Modeling Approach, 8. European Conference on Modelling Foundations and Applications (ECMFA), Kongens Lyngby: Technical University of Denmark, 2-5 Jul, 2012, pp. 217-228, ISBN 978-87-643-1014-6.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvančević V., Čeliković M., Luković I.: Analysing Student Spatial Deployment in a Computer Laboratory, 4. International Conference on Educational Data Mining, Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 6-8 Jul, 2011, pp. 265-269, ISBN 978-90-386-2537-9.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Могин П, Луковић И, Говедарица М: Принципи пројектовања база података, II издање, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2004, ISBN: 86-80249-81-5, 700 стр.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛуковић И., Гајић Д., Хајдуковић М.: Рачунарство високих перформанси на мастер студијама Рачунарство и аутоматика и Информациони инжењеринг, 24. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 21-23 Фебруар, 2018, пп. 106-109, ИСБН 978-86-6022-031-0
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Luković I., Popović A., Ristić S.: IIS*Case V7.1 - alat za projektovanje i generisanje baza podataka i aplikacija – Modul za specifikaciju i generisanje kompleksnih funkcionalnosti aplikacija, softverski proizvod, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012, Java i Oracle JDeveloper, 2012
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду15.06.2006.
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука01.07.2001.
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука05.07.1996.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука08.07.1994.
Асистент приправникПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука18.05.1991.