проф. др Иван Бекер


Недостаје слика

др Иван Бекер

Редовни професор


Телефон021/485-2148
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 209

Др ИВАН БЕКЕР, дипл.маш.инжењер рођен је 23.октобра 1960. године у Новом Саду. Станује у Новим Лединцима, Козарачка 6. Југословен по народности. Основно и средње образовање стекао је у Новом Саду а Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду завршио је децембра 1986. године на смеру за управљачко-информационе системе, са просечном оценом 8(осам). Дипломски рад под насловом 'АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА ПРОЈЕКТОВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА', одбранио је са оценом 10 (десет). Последипломске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, је успешно завршио 1996. године, одбраном магистарског рада под називом 'РАЗВОЈ ОПШТЕГ МОДЕЛА ШЕМЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА ПРОЦЕС ОДРЖАВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД'. Докторску тезу, под насловом “ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСПЕШНОСТИ ОДРЖАВАЊА” је успешно одбранио 2001-11-29. Од 1988. године је запослен на ФТН, Институту за индустријске системе, односно Одсеку за индустријско инжењерство и менаџмент, како се сада зове. Активно се служи енглеским језиком и у могућности је да се служи стручном литературом. Ожењен је, има два детета. Иван Бекер је до сада изводио наставу и вежбе на предметима Организација и економика, Ефективност и одржавање техничких система, Одржавање техничких система, Системи подмазивања у машинству, Поузданост система у машинству, Поузданост и одржавање, Интегрална системска подршка - логистика и Инжењерска интегрална системска подршка и одржавање на електро, односно машинском одсеку. У току рада на институту кандидат Иван Бекер је учествовао као сарадник на три научно - истраживачка пројекта , РАЗВОЈ ПОСТУПАКА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ПОУЗДАНОСТИ У ИНДУСТРИЈИ, ИСТРАЖИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ ПОВИШЕЊА НИВОА КВАЛИТЕТА И ПОУЗДАНОСТИ ПРОЦЕСА И ПРОИЗВОДА У ИНДУСТРИЈИ и РАЗВОЈ ПОСТУПАКА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ПОУЗДАНОСТИ У ИНДУСТРИЈИ као и на научноистраживачким и развојним пројектима рађеним за потребе предузећа 'Фадип' - Бечеј, Н'Бане Секулић' - Сомбор, ЈП 'Електровојводина' - Нови Сад, Север - Суботица, ЗГОП - Нови Сад, Н'Тоза Марковић' – Кикинда, Врбас-гас – Врбас, Урбис – Нови Сад. Објавио је тридесет шест научних и стручних радова. Аутор је једне и коаутор је пет књига.

Редовни професор
01.02.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.04.2002.01.03.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор01.04.2007.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
НазивУ Установи
АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА ПРОЈЕКТОВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1986

РАЗВОЈ ОПШТЕГ МОДЕЛА ШЕМЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА ПРОЦЕС ОДРЖАВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1996

ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСПЕШНОСТИ ОДРЖАВАЊА

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиГрачанин Д., Лалић Б., Бекер И., Лалић Д., Buchmeister B.: Cost-Time Profile Simulation in Job Shop Scheduling Optimization, International Journal of Simulation Modelling, 2013, Vol. 12, No 4, pp. 213-224, ISSN 1726-4529
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуБркљач Н., Шевић Д., Бекер И., Кесић И., Милисављевић С.: Procedure for treatment of hazardous waste by MID-MIX procedure in Serbia, International Journal of the Physical Sciences, 2012, Vol. 7, No 18, pp. 2639-2646, ISSN 1992-1950
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуЈоцановић М., Шевић Д., Карановић В., Бекер И., Дудић С.: Increased Efficiency of Hydraulic Systems Trough Reliability Theory and Monitoring of System Operating Parameters, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 4, pp. 281-288, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуБекер И., Кесић И., Радловачки В., Делић М., Шевић Д., Морача С.: Improvement of the Maintenance Management of Complex Technical Systems Which Demand High Reliability, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 5, pp. 1543-1550, ISSN 1330-3651, UDK: 163.42
(М23) Рад у међународном часописуРадловачки В., Печујлија М., Камберовић Б., Јовановић Р., Делић М., Бекер И.: SATISFACTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH THE APPLICABILITY OF THEIR KNOWLEDGE, TTEM. Tehnics tehnologies education management, 2012, Vol. 7, No 2, pp. 777-785, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуРадловачки В., Бекер И., Мајсторовић В., Печујлија М., Станивуковић Д., Камберовић Б.: Quality Managers' Estimates of Quality Management Principles Application in Certified Organisations in Transitional Conditions - Is Serbia Close to TQM, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 11, pp. 851-861, ISSN 0039-2480
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниБекер И., Радловачки В., Грачанин Д.: State of the Implementation of the Lean in Serbia, 2. International Scientific Conference on Lean Technologies (LeanTech), Београд: Факулет организационих наука, Београд, 5-6 Септембар, 2013, пп. 1-8, ИСБН 978-86-7680-283-8, УДК: 005.591.1 (082) 658.51 (082) 055.6 (082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВулановић С., Делић М., Камберовић Б., Бекер И., Черепналковска С.: INFLUENCE OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ON RISK MANAGEMENT SYSTEM, 14. International Convention on Quality - ICQ, Beograd: UASQ-United Association of Serbia for Quality, Belgrade, Serbia., 5-7 Јун, 2017, пп. 63-66, ИСБН 978-86-89157-09-3, УДК: 005;006.8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБркљач Н., Милисављевић С., Делић М., Бекер И., Шевић Д.: Reverse logistics implementation barriers in organizations on the territory of AP Vojvodina, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Engineering Management, 4-6 Октобар, 2017, пп. 292-297, ИСБН 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанивуковић Д., Камберовић Б., Бекер И., Шевић Д.: ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА КВАЛИТЕТА, ПОУЗДАНОСТИ, ОДРЖАВАЊА И ЛОГИСТИКЕ Назив скупа: XИИ међународна конференција ИС 2002, Врњачка Бања, 2002. , 12. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он Индустриал Сyстемс - ИС, Врњачка Бања: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 22-23 Новембар, 2002, пп. 75-89
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанивуковић Д., Бекер И., Шевић Д.: Trends in development of logistics and logistics management - an overview , Industrijski sistemi, 2005, pp. 527-539, UDK: 658.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИ. Бекер, Д. Станивуковић: BASICS OF IIM – ITC APPROACH TO LOGISTICS DESIGN AND MANAGEMENT, 13th Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS, Септембар 07 – 09, 2005, Врњацка Бања, Србија и Црна Гора
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВулановић С., Бекер И., Радловачки В.: Selection, Adjustment and Appliance of FMEA Method in Risk Assessment Process of Integrated Management System, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Department of industrial engineering and management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 320-324, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБекер И., Јевтић В., Добриловић Д.: Using Shortest-Path Algorithms for Forklift Route Planning and Optimization, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehnickin nauka, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 285-290, ISBN 978-86-7892-341-8, UDK: 658.5 (082)
(М53) Рад у научном часописуМорача С., Бекер И.: Аутори: Морача С., Бекер, И., Катић Ј. Назив: Управљање ризиком - потреба за новим стандардом Назив часописа: Total quality management
(М53) Рад у научном часописуВулановић С., Бекер И., Радловачки В., Делић М.: The Appliance of Work Flow Diagram as a Tool for Identification and Grouping of Failures in Processes of Integrated Management System, INTERNATIONAL JOURNAL ADVANCED QUALITY, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 23-26, ISSN 2217-8155, UDK: 658.5
(У01) Основни уџбеник за наставни предметПоузданост техничких система, аутори проф. др Градимир Ивановић, проф. др Драгутин Станивуковић, проф. др Иван Бекер; Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2010, ИСБН 978-86-7892-247-3
(У01) Основни уџбеник за наставни предметБекер И., Морача С., Тешић З., Шевић Д., Рикаловић А., Радловачки В.: LEAN SISTEM, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2017, ИСБН 978-86-7892-856-7
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорКвалитет, ефективност и логистикаУниверзитет у Новом Саду01.02.2017.
Ванредни професорКвалитет, ефективност и логистика26.04.2012.
Ванредни професорКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука22.03.2007.
ДоцентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.04.2002.
Асистент - стари називКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука22.11.2000.
Асистент - стари називКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука19.11.1996.
Асистент - стари називКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука25.11.1992.
Асистент - стари називКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука22.12.1988.
Сарадник у наставиКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.12.1987.