проф. др Иван Бекер


Недостаје слика

др Иван Бекер

Редовни професор


Телефон021/485-2148
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 209

Др ИВАН БЕКЕР, дипл.маш.инжењер рођен је 23.октобра 1960. године у Новом Саду. Станује у Новим Лединцима, Козарачка 6. Југословен по народности. Основно и средње образовање стекао је у Новом Саду а Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду завршио је децембра 1986. године на смеру за управљачко-информационе системе, са просечном оценом 8(осам). Дипломски рад под насловом 'АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА ПРОЈЕКТОВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА', одбранио је са оценом 10 (десет). Последипломске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, је успешно завршио 1996. године, одбраном магистарског рада под називом 'РАЗВОЈ ОПШТЕГ МОДЕЛА ШЕМЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА ПРОЦЕС ОДРЖАВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД'. Докторску тезу, под насловом “ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСПЕШНОСТИ ОДРЖАВАЊА” је успешно одбранио 2001-11-29. Од 1988. године је запослен на ФТН, Институту за индустријске системе, односно Одсеку за индустријско инжењерство и менаџмент, како се сада зове. Активно се служи енглеским језиком и у могућности је да се служи стручном литературом. Ожењен је, има два детета. Иван Бекер је до сада изводио наставу и вежбе на предметима Организација и економика, Ефективност и одржавање техничких система, Одржавање техничких система, Системи подмазивања у машинству, Поузданост система у машинству, Поузданост и одржавање, Интегрална системска подршка - логистика и Инжењерска интегрална системска подршка и одржавање на електро, односно машинском одсеку. У току рада на институту кандидат Иван Бекер је учествовао као сарадник на три научно - истраживачка пројекта , РАЗВОЈ ПОСТУПАКА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ПОУЗДАНОСТИ У ИНДУСТРИЈИ, ИСТРАЖИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ ПОВИШЕЊА НИВОА КВАЛИТЕТА И ПОУЗДАНОСТИ ПРОЦЕСА И ПРОИЗВОДА У ИНДУСТРИЈИ и РАЗВОЈ ПОСТУПАКА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ПОУЗДАНОСТИ У ИНДУСТРИЈИ као и на научноистраживачким и развојним пројектима рађеним за потребе предузећа 'Фадип' - Бечеј, Н'Бане Секулић' - Сомбор, ЈП 'Електровојводина' - Нови Сад, Север - Суботица, ЗГОП - Нови Сад, Н'Тоза Марковић' – Кикинда, Врбас-гас – Врбас, Урбис – Нови Сад. Објавио је тридесет шест научних и стручних радова. Аутор је једне и коаутор је пет књига.

Редовни професор
01.02.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.04.2002.01.03.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор01.04.2007.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА ПРОЈЕКТОВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1986

РАЗВОЈ ОПШТЕГ МОДЕЛА ШЕМЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА ПРОЦЕС ОДРЖАВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1996

ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСПЕШНОСТИ ОДРЖАВАЊА

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуБркљач Н., Шевић Д., Бекер И., Кесић И., Милисављевић С.: Procedure for treatment of hazardous waste by MID-MIX procedure in Serbia, International Journal of the Physical Sciences, 2012, Vol. 7, No 18, pp. 2639-2646, ISSN 1992-1950
(М23) Рад у међународном часописуРадловачки В., Печујлија М., Камберовић Б., Јовановић Р., Делић М., Бекер И.: SATISFACTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH THE APPLICABILITY OF THEIR KNOWLEDGE, TTEM. Tehnics tehnologies education management, 2012, Vol. 7, No 2, pp. 777-785, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуЈоцановић М., Шевић Д., Карановић В., Бекер И., Дудић С.: Increased Efficiency of Hydraulic Systems Through Reliability Theory and Monitoring of System Operating Parameters, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 4, pp. 281-288, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуРадловачки В., Бекер И., Мајсторовић В., Печујлија М., Станивуковић Д., Камберовић Б.: Quality Managers' Estimates of Quality Management Principles Application in Certified Organisations in Transitional Conditions - Is Serbia Close to TQM, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 11, pp. 851-861, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуД. Станивуковић, Б. Сабо, Т. Фурман. И. Бекер, В. Бајић, Ј. Дакић: Технологије репаратуре и регенерације делова, Часопис Трактори и погонске машине, Нови Сад, октобар 1998
(М23) Рад у међународном часописуД. Станивуковић, С. Кецојевић, И. Бекер: Пројектовање одржавања на модуларном принципу, 1 стр., Трибологија у индустрији, година XВ, број 2 - јуни 1993., Крагујевац, 1993.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИ. Бекер, Д. Станивуковић, Д. Шевић: GEARBOX AND GEAR TRANSMISSION MAINTENANCE – OVERVIEW OF THE PUBLISHED PAPERS, THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ”POWER TRANSMISION 2006”, 25th – 26th april 2006, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia & Montenegro
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИ. Бекер, Д. Станивуковић: BASICS OF IIM – ITC APPROACH TO LOGISTICS DESIGN AND MANAGEMENT, 13th Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS, Септембар 07 – 09, 2005, Врњацка Бања, Србија и Црна Гора
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниД. Станивуковић, И. Бекер, Д. Шевић: TRENDS IN DEVELOPMENT OF LOGISTICS AND LOGISTICS MANAGEMENT – AN OVERVIEW, 13th Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS, Септембар 07 – 09, 2005, Врњачка Бања, Србија и Црна Гора
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВулановић С., Бекер И., Радловачки В.: Selection, Adjustment and Appliance of FMEA Method in Risk Assessment Process of Integrated Management System, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Department of industrial engineering and management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 320-324, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБекер И., Јевтић В., Добриловић Д.: Using Shortest-Path Algorithms for Forklift Route Planning and Optimization, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehnickin nauka, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 285-290, ISBN 978-86-7892-341-8, UDK: 658.5 (082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанивуковић Д., Камберовић Б., Бекер И., Шевић Д.: ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА КВАЛИТЕТА, ПОУЗДАНОСТИ, ОДРЖАВАЊА И ЛОГИСТИКЕ Назив скупа: XИИ међународна конференција ИС 2002, Врњачка Бања, 2002. , 12. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он Индустриал Сyстемс - ИС, Врњачка Бања: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 22-23 Новембар, 2002, пп. 75-89
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанивуковић Д., Бекер И., Шевић Д.: Trends in development of logistics and logistics management - an overview , Industrijski sistemi, 2005, pp. 527-539, UDK: 658.5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаД. Шевић, И. Бекер, С. Милисављевић: УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗАХТЕВА СТАНДАРДА ИСО 14001:2004 И СТАНДАРДА ИСО 14001:1996., International Journal Total Quality Management & Excellence, Vol.34, No 3 – 4, 2006.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаИ. Бекер, Н. Радаковић: ИСКУСТВА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ИСО 27001 СТАНДАРДА, International Journal Total Quality Management & Excellence, Vol.34, No 3 – 4, 2006.
(М53) Рад у научном часописуМорача С., Бекер И.: Аутори: Морача С., Бекер, И., Катић Ј. Назив: Управљање ризиком - потреба за новим стандардом Назив часописа: Total quality management
(М53) Рад у научном часописуДелић М., Радловачки В., Бекер И.: ПРОШИРЕЊЕ КОНЦЕПТА МОДЕЛА КАРТЕ ПРОЦЕСА УМЛ НОТАЦИЈОМ ПРИ МОДЕЛОВАЊУ И ПРИКАЗИВАЊУ ПРОЦЕСА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ, МЕНАЏМЕНТ ТОТАЛНИМ КВАЛИТЕТОМ
(М53) Рад у научном часописуБекер И., Делић М., Вулановић С.: ИСО 27001 - Анеx А - поглавље 13 - Управљање инцидентима у вези са безбедношћу информација - како задовољити захтеве , International Journal of Total Quality Management
(М53) Рад у научном часописуВулановић С., Бекер И., Радловачки В., Делић М.: The Appliance of Work Flow Diagram as a Tool for Identification and Grouping of Failures in Processes of Integrated Management System, INTERNATIONAL JOURNAL ADVANCED QUALITY, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 23-26, ISSN 2217-8155, UDK: 658.5
(У01) Основни уџбеник за наставни предметПоузданост техничких система, аутори проф. др Градимир Ивановић, проф. др Драгутин Станивуковић, проф. др Иван Бекер; Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2010, ИСБН 978-86-7892-247-3
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметБекер И.: ЗАПТИВАЊЕ И ЗАПТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ, ФТН -Институт за индустријске системе и ИИС - Истраживачки и технолошки центар, Нови Сад, 2001
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорКвалитет, ефективност и логистикаУниверзитет у Новом Саду01.02.2017.
Ванредни професорКвалитет, ефективност и логистика26.04.2012.
Ванредни професорКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука22.03.2007.
ДоцентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.04.2002.
АсистентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука22.11.2000.
АсистентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука19.11.1996.
АсистентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука25.11.1992.
АсистентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука22.12.1988.
Сарадник у наставиКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.12.1987.