8th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET 2017)


13.03.2017. - 11:29 

Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких наука позивају све заинтересоване да узму учешће на осмој Међународној конференцији PSU-UNS ICET 2017 у Новом Саду која ће се одржати од 08. до 10. јуна 2017. године у Централној згради Универзитета у Новом Саду.

Крајњи рок за пријем проширених абстраката је 31.03.2017.

Теме конференције:
T.1. Biomedical Engineering (BME)
T.2. Chemical Engineering (ChE)
T.3. Civil Engineering (CiE)
T.4. Computer Engineering (CoE)
T.5. Energy Efficiency, Renewable Energy
and CHP (EE&R&CHP)
T.6. Engineering Education (EnE)
T.7. Environmental and Sustainable
Development (ESD)
T.8. Industrial Engineering (InE)
T.9. Management and Quality Eng. (Ma&QE)
T.10. Mechanics and Mechatronics (Me&Me)
T.11. Materials Engineering (MaE)
T.12. Power, Electronics and Telecomm. Eng.
(P&El&Te)
T.13. Software Engineering (SWE)
T.14. Thermal Energy Engineering (ThE)
T.15. Production Eng. and Technology (PET)
T.16. Other Engineering Areas (OEA)

Конференција PSU UNS се одржава сваке две године и посвећена је основама и примени инжењерства и технологије. Организутори PSU-UNS скупа су Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Тајланд и Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду.

Погледајте комплетан позив за учешће на овом линку.

Додатне информације можете сазнати на wеб сајту конференције.